Add parallel Print Page Options

Ang Pagpatindog sang Bag-o nga Halaran

Sang pag-abot sang ikapito nga bulan, sang nagaestar na ang mga Israelinhon sa ila mga banwa, nagtipon sila tanan sa Jerusalem nga may pag-isa. Dayon ginpatindog liwat ang halaran sang Dios sang Israel agod mahalaran ini sang mga halad nga ginasunog, suno sa nakasulat sa Kasuguan ni Moises nga iya alagad. Ang nagpatindog sini amo sila ni Jeshua[a] nga anak ni Jozadak kag ang iya kapareho nga mga pari, kag si Zerubabel nga anak ni Shealtiel kag ang iya mga paryente. Bisan[b] nahadlok sila sa mga tawo nga nagaestar na nga daan sa sina nga duta,[c] ginpatindog nila ang halaran sa ginpatindugan man sini anay. Dayon naghalad sila sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog aga kag sirom.[d]

Ginsaulog man nila ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag suno sa nakasulat sa Kasuguan ni Moises. Kag naghalad sila sang mga halad nga ginasunog, nga ginakinahanglan nga ihalad sa kada adlaw sang sini nga piesta. Wala labot sa mga halad nga ginasunog nga ginahalad nila aga kag hapon, naghalad man sila sang mga halad sa kada Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan kag sa iban pa nga mga piesta sa pagsimba sa Ginoo. Kag naghalad man sila sing kinabubut-on nga mga halad para sa Ginoo. Bisan wala pa naumpisahan ang pagpatindog liwat sang templo sang Ginoo, nagsugod na ang mga Israelinhon sa paghalad sang mga halad nga ginasunog sang nahauna nga adlaw sang ikapito nga bulan sang sadto nga tuig.

Ginpatindog Liwat ang Templo

Naghatag ang mga Israelinhon sang kuwarta nga ibayad sa mga manugbasbas sang bato kag sa mga panday. Naghatag man sila sang mga pagkaon, ilimnon, kag lana nga ibayad sa mga taga-Sidon kag taga-Tyre para sa mga kahoy nga sedro nga halin sa Lebanon. Ini nga mga kahoy ikarga sa mga barko kag dal-on sa Jopa. Gintugutan ini ni Haring Cyrus sang Persia.

Gin-umpisahan ang pagpatindog sang templo sang ikaduha nga bulan sang ikaduha nga tuig halin sang nakabalik ang mga Israelinhon sa Jerusalem. Nagbuylog sa pag-obra ang tanan nga nakabalik sa Jerusalem halin sa pagkabihag, lakip na diri sila ni Zerubabel nga anak ni Shealtiel, Jeshua nga anak ni Jozadak kag ang iya kapareho nga mga pari, kag ang mga Levita. Ang gintugyanan sa pagdumala sa pagpatindog sang templo sang Ginoo amo ang mga Levita nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw. Sila amo si Jeshua,[e] ang iya mga anak kag mga paryente, si Kadmiel kag ang iya mga anak. Sila tanan mga kaliwat ni Juda.[f] Nagbuylog man sa ila ang mga kaliwat kag mga paryente ni Henadad nga mga Levita man.

10 Sang natapos na sang mga manug-obra ang pundasyon sang templo sang Ginoo, nagplastar ang mga pari sa pagpatunog sang mga trumpeta. Ini sila nakasuksok sang ila mga bayo bilang mga pari. Nagplastar man ang mga Levita, nga mga kaliwat ni Asaf, sa pagtukar sang mga simbals agod dayawon ang Ginoo suno sa pamaagi nga gintudlo sadto ni Haring David sang Israel. 11 Dayon nagdayaw kag nagpasalamat sila sa Ginoo, nga nagakanta sang, “Maayo gid ang Ginoo, kay ang iya gugma sa Israel wala sing katapusan.” Dayon nagsinggit sing mabaskog ang tanan nga tawo sa pagdayaw sa Ginoo tungod kay natapos na ang pundasyon sang templo. 12 Madamo didto sang mga tigulang nga mga pari, mga Levita, kag mga pangulo sang mga pamilya nga nakakita sadto sang una nga templo. Ini sila naghibi sing tudo sang makita nila ang pundasyon sang bag-o nga templo. Pero madamo nga mga tawo didto ang nagsinggit sa kalipay. 13 Indi na mahibaluan ang singgit sang kalipay kag ang singgit sang paghibi tungod kay puwerte gid katudo ang ginahod sang mga tawo, kag mabatian ini sa malayo.

Footnotes

  1. 3:2 Jeshua: Siya amo man si Josue sa Haggai 1:1.
  2. 3:3 Bisan: ukon, Tungod nga.
  3. 3:3 mga tawo nga nagaestar na nga daan sa sina nga duta: ukon, mga tawo nga nagaestar sa palibot nga mga lugar.
  4. 3:3 sirom: ukon sang nagasalop na ang adlaw.
  5. 3:9 Jeshua: Siguro lain ini nga Jeshua sa bersikulo 8. Tan-awa ang 2:36 kag 2:40.
  6. 3:9 Juda: Siguro siya man si Hodavia. (Tan-awa ang 2:40.)
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors