Add parallel Print Page Options

Ang Pagtuad sang mga Israelinhon sang Ila mga Sala

10 Samtang nagaluhod si Ezra didto sa atubangan sang templo sang Dios, kag nagahibi nga nagapangamuyo kag nagatuad sang mga sala sang katawhan sang Israel, madamo nga mga Israelinhon nga lalaki, babayi, kag mga kabataan ang nagtipon sa iya palibot. Ini sila nagahilibion man sing tudo. Dayon nagsiling sa iya si Shecania nga anak ni Jehiel, nga kaliwat ni Elam, “Indi kami matutom sa aton Dios tungod kay nagpangasawa kami sang mga babayi nga indi Israelinhon halin sa mga katawhan sa palibot naton. Pero sa pihak sini may paglaom pa gihapon ang katawhan sang Israel. Gani karon, sundon namon ang laygay mo kag sang iban pa nga nagatahod sa mga sugo sang aton Dios. Maghimo kami sang kasugtanan sa aton Dios nga palayason ini nga mga babayi pati ang ila mga kabataan. Tumanon namon ang ginasiling sang Kasuguan. Magtindog ka, kay imo responsibilidad ang pagtuytoy sa amon sa sining mga butang. Magpakabakod ka kag himua ang nagakadapat. Mabulig kami sa imo.”

Gani nagtindog si Ezra kag ginpasumpa niya ang mga nagapangulo nga mga pari, ang mga Levita, kag ang tanan nga Israelinhon, nga himuon nila ang ginsiling ni Shecania. Kag nagpanumpa sila. Dayon naghalin si Ezra sa atubangan sang templo sang Dios kag nagkadto sa kuwarto ni Jehohanan nga anak ni Eliashib. Kag sang didto na siya, wala siya nagkaon kag nag-inom, kay nagpangasubo siya tungod sa pagkadimatutom sang mga Israelinhon nga nagbalik halin sa pagkabihag.

7-8 Nagpahibalo ang mga pangulo kag mga manugdumala sang mga Israelinhon sa bug-os nga Juda kag Jerusalem nga ang tanan nga nagbalik halin sa pagkabihag magtipon sa Jerusalem. Kag ang bisan sin-o nga indi magkadto sa sulod sang tatlo ka adlaw pagakuhaon sa iya ang tanan niya nga mga pagkabutang kag indi na siya pagkabigon nga sakop sang mga katawhan nga nagbalik halin sa pagkabihag.

Gani sa sulod sang tatlo ka adlaw nagtipon ang tanan nga katawhan sang Juda kag Benjamin, kag nagpungko sila didto sa may plasa sang templo sang Dios sa Jerusalem. Natabo ini sang ika-20 nga adlaw sang ikasiyam nga bulan. Nagapalangurog ang mga tawo tungod sa pagkaseryuso sang ila pagamitingan kag tungod sa mabaskog nga ulan.

10 Dayon nagtindog si Ezra nga pari kag nagsiling sa ila, “Nakasala kamo kay nagpangasawa kamo sang mga indi Israelinhon. Gani gindugangan pa gid ninyo ang sala sang Israel. 11 Karon, ituad ninyo ang inyo mga sala sa Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan, kag himua ninyo ang iya kabubut-on. Iseparar ninyo ang inyo kaugalingon sa mga katawhan sa palibot ninyo, kag bulagi ninyo ang inyo mga asawa nga indi Israelinhon.”

12 Nagsabat sing mabaskog ang bug-os nga katilingban, “Husto ka gid! Himuon namon ang isiling mo. 13 Pero ini nga butang indi matapos sa isa ukon duha lang ka adlaw, kay madamo sa amon ang nakahimo sang sini nga sala. Tig-ululan pa subong, kag indi kami makaagwanta nga magpaulan diri sa guwa. 14 Ang mga opisyal na lang naton ang magpabilin diri kag mag-asikaso sini para sa bug-os nga katilingban. Pakadtuon lang diri ang mga nagpangasawa sang indi Israelinhon sa natalana nga tion upod ang mga manugdumala kag mga hukom sang ila nga banwa. Himuon ta ini agod makuha ang puwerte nga kaakig sang Dios sa aton tungod sa butang nga aton ginhimo.” 15 Wala sing iban nga nagsupak sa sini nga plano luwas lang kay Jonatan nga anak ni Asahel kag ni Jazea nga anak ni Tikva. Ginsuportaran man sila ni Meshulam kag ni Shabetai nga Levita.

16-17 Gintuman sang mga nagbalik sa pagkabihag ang ato nga plano. Gani nagpili si Ezra nga pari sang mga lalaki nga pangulo sang mga pamilya, kag ginlista ang ila ngalan. Kag sang nahauna nga adlaw sang ikanapulo nga bulan, nagpungko sila kag ginsuguran nila ang pag-imbistigar parte sa pagpangasawa sang mga Israelinhon sang mga babayi nga indi Israelinhon. Natapos nila ang pag-imbistigar sang tanan nga kaso sang nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan, sang pagkasunod nga tuig.

Ang mga Lalaki nga Nagpangasawa sang mga Indi Israelinhon

18-19 Amo ini ang mga lalaki nga nagpangasawa sang mga indi Israelinhon, kag nagpromisa sila nga bulagan nila ining ila mga asawa: (Naghalad ang kada isa sa ila sang lalaki nga karnero bilang bayad sa ila nga sala.)

Sa mga pari:

si Maasea, Eliezer, Jarib, kag Gedalia, nga halin sa pamilya ni Jeshua nga anak ni Jozadak kag sa iya mga utod;

20 si Hanani kag si Zebadia, nga halin sa pamilya ni Imer;

21 si Maasea, Elias, Shemaya, Jehiel, kag Uzia, nga halin sa pamilya ni Harim;

22 si Elioenai, Maasea, Ishmael, Netanel, Jozabad, kag Elasa, nga halin sa pamilya ni Pashur.

23 Sa mga Levita:

si Jozabad, Shimei, Kelaya (nga ginatawag man nga Kelita), Petahia, Juda, kag Eliezer.

24 Sa mga musikero:

si Eliashib.

Sa mga guwardya sang mga puwertahan sang templo:

si Shalum, Telem, kag Uri.

25 Sa iban pa nga mga Israelinhon:

si Ramia, Izia, Malkia, Miamin, Eleazar, Hashabia,[a] kag Benaya, nga halin sa pamilya ni Parosh;

26 si Matania, Zacarias, Jehiel, Abdi, Jeremot, kag Elias, nga halin sa pamilya ni Elam;

27 si Elioenai, Eliashib, Matania, Jeremot, Zabad, kag Aziza, nga halin sa pamilya ni Zatu;

28 si Johohanan, Hanania, Zabai, kag Atlai, nga halin sa pamilya ni Bebai;

29 si Meshulam, Maluc, Adaya, Jashub, Sheal, kag Jeremot, nga halin sa pamilya ni Bani;

30 si Adna, Kelal, Benaya, Maasea, Matania, Bezalel, Binui, kag Manase, nga halin sa pamilya ni Pahat Moab;

31-32 si Eliezer, Ishia, Malkia, Shemaya, Shimeon, Benjamin, Maluc, kag Shemaria, nga halin sa pamilya ni Harim;

33 si Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manase, kag Shimei, nga halin sa pamilya ni Hashum;

34-37 si Maadai, Amram, Uel, Benaya, Bedea, Keluhi, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, Matenai, kag Jaasu, nga halin sa pamilya ni Bani;

38-42 si Shimei, Shelemia, Natan, Adaya, Macnadebai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria, kag Jose, nga halin sa pamilya ni Binui;

43 si Jiel, Matitia, Zabad, Zebina, Jadai, Joel, kag Benaya, nga halin sa pamilya ni Nebo.

44 Ini sila tanan ang nagpangasawa sang mga babayi nga indi Israelinhon, kag ang iban sa ila may mga kabataan sa sini nga mga babayi.[b]

Footnotes

  1. 10:25 Hashabia: ukon, Malkia.
  2. 10:44 kag… babayi: ukon, kag ginpalayas nila ining ila mga asawa pati ang ila mga kabataan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors