Add parallel Print Page Options

Ang Pagsimba sa mga Dios-dios sa Jerusalem

Sang ikalima nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaanom nga tuig sang amon pagkabihag, gin-gamhan ako sang Ginoong Dios. Nagapungko ako sadto sa akon balay kag nagapakigsugilanon sa akon ang mga manugdumala sang Juda. May nakita ako nga daw sa tawo. Halin sa iya hawak paidalom pareho siya sang kalayo, kag halin sa iya hawak paibabaw pareho siya sang nagabadlak nga metal. Gin-untay niya ang iya daw kamot kag ginkaptan niya ako sa buhok. Gin-alsa ako sang Espiritu sa kahanginan kag gindala sa Jerusalem, sa aminhan dampi nga puwertahan sang sulod nga lagwerta sang templo, nga sa diin nabutang ang isa ka dios-dios nga nakapaakig gid sa Dios. Dayon nakita ko didto ang gamhanan nga presensya sang Dios sang Israel, pareho sang nakita ko sa patag.

Dayon nagsiling ang Dios sa akon, “Tawo, magtan-aw ka sa aminhan.” Gani nagtan-aw ako, kag nakita ko sa tupad sang puwertahan malapit sa halaran ang dios-dios nga nakapaakig gid sa Dios. Nagsiling ang Dios sa akon, “Tawo, nakita mo bala ang ginahimo sang katawhan sang Israel? Nakita mo bala ang makangilil-ad gid nga ginahimo nila diri, sa pagtabog sa akon palayo sa akon templo? Pero makita mo pa gid ang mas sobra pa ka makangilil-ad.”

Dayon gindala niya ako sa puwertahan sang lagwerta sang templo, kag pagtan-aw ko, may nakita ako nga buho sa pader. Nagsiling siya sa akon, “Tawo, padakua ang buho sang pader.” Gani ginpadako ko ini, kag nakita ko ang isa ka puwertahan. Nagsiling naman siya sa akon, “Sulod kag tan-awa ang makangilil-ad gid nga ila ginahimo.” 10 Gani nagsulod ako kag nakita ko nga ang pader palibot puno sang nagkalain-lain nga mga larawan sang sapat nga nagakamang kag sang iban pa nga mga sapat nga ginakabig nga mahigko. Nakita ko man didto ang tanan nga dios-dios sang katawhan sang Israel. 11 Nagatindog didto ang 70 ka manugdumala sang Israel, kag isa sa ila amo si Jaazania nga anak ni Shafan. Ang kada isa may ginauyatan nga suludlan sang insenso, kag ang aso sang insenso nagatub-ok.

12 Dayon nagsiling ang Dios sa akon, “Tawo, ti nakita mo na kon ano ang ginahimo sang mga manugdumala sang Israel sa sekreto? Kada isa sa ila ara sa kuwarto sang iya dios-dios. Nagasiling sila, ‘Wala nagatulok ang Ginoo sa aton; ginsikway na niya ang Israel.’ ”

13 Nagsiling pa gid ang Dios, “Makita mo pa gid ang mas sobra pa ka makangilil-ad nga ginahimo nila.” 14 Dayon gindala niya ako sa aminhan dampi nga puwertahan sang templo sang Ginoo, kag didto nakita ko ang mga babayi nga nagapungko kag nagahibi para sa dios nga si Tamuz. 15 Nagsiling siya sa akon, “Tawo, nakita mo bala ina? Makita mo pa gid ang mas sobra pa dira ka makangilil-ad.”

16 Dayon gindala niya ako sa sulod nga lagwerta sang templo sang Ginoo. Kag didto sa puwertahan sang templo, sa tunga-tunga sang balkon kag halaran, may mga 25 ka tawo. Nagatalikod sila sa templo kag nagaatubang sa sidlangan kag nagaluhod nga nagasimba sa nagabutlak nga adlaw.

17 Dayon nagsiling ang Dios sa akon, “Tawo, nakita mo na bala ina? Ordinaryo lang bala para sa katawhan sang Juda ang paghimo sinang makangilil-ad nga mga butang diri? Wala labot sina ginahimo pa nila ang pagpamintas sa bug-os nga nasyon, gani ginapaakig gid nila ako. Tan-awa kon daw ano ang ila pagpasipala sa akon![a] 18 Gani matilawan nila ang akon kaakig. Indi ko gid sila pagkaluoyan. Bisan magsinggit pa sila sing tudo sa pagpangayo sang bulig sa akon, indi ko sila pagpamatian.”

Footnotes

  1. 8:17 Tan-awa… sa akon: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors