Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Batok sa mga Bukid sang Israel

Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, mag-atubang ka sa mga bukid sang Israel kag magsiling kontra sa ila: O mga bukid sang Israel, mga ililigan sang tubig kag mga patag, pamatii ninyo ang ginasiling sang Ginoong Dios: Padal-an ko kamo sang inaway, kag panggub-on ko ang inyo mga simbahan sa mataas nga mga lugar. Magakalaguba ang inyo mga halaran pati ang mga halaran nga ginasunugan sang mga insenso, kag pamatyon ko ang inyo mga pumuluyo sa atubangan sang inyo mga dios-dios. Ihal-id ko ang mga bangkay ninyo nga mga Israelinhon sa atubangan sang inyo mga dios-dios kag laptahon ko ang inyo mga tul-an sa palibot sang inyo mga halaran. Ang tagsa ninyo ka banwa pagalaglagon. Magakaladugmok ang inyo mga simbahan sa mataas nga mga lugar, mga dios-dios, mga halaran, pati ang mga halaran nga ginasunugan sang mga insenso, kag ang iban pa nga pareho sini nga inyo ginpanghimo. Magakalamatay ang inyo mga pumuluyo, kag mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo.

“Pero indi ko kamo pag-ubuson pamatay. Kay ang iban sa inyo makaluwas sa inaway kag magalalapta sa iban nga mga nasyon bilang mga bihag. Didto dumdumon nila ako, kag mareyalisar nila nga ginpasubo nila ako sang ila pagluib kag pagpasulabi sa mga dios-dios. Kangil-aran nila ang ila kaugalingon tungod sa ila malain kag makangilil-ad nga ginpanghimo. 10 Kag mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo, kag seryuso ako sa akon paandam nga himuon ko ini nga katalagman sa ila.”

11 Dayon nagsiling ang Ginoong Dios sa akon, “Isumbag ang imo inumol sa imo palad, magpudag-pudag ka, kag magsinggit, ‘Abaw!’ sa pagpakita sang imo kasubo kag kaakig sa katawhan sang Israel, tungod sa tanan nga malaot kag makangilil-ad nga ginpanghimo nila. Amo ini ang kabangdanan nga magakalamatay sila paagi sa inaway, gutom kag balatian. 12 Atong ara sa malayo mapatay sa balatian. Ang ara sa malapit mapatay sa inaway. Kag ang mabilin mapatay sa gutom. Sa sini nga paagi mabatyagan nila ang akon kaakig sa ila. 13 Kag mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo kon ang mga bangkay sang ila mga kasimanwa maglalapta upod sa ila mga dios-dios sa palibot sang ila mga halaran, sa mga bukid, sa putokputokan sang mga bukid, sa puno sang dalagko nga mga kahoy, kag sa puno sang madabong nga mga kahoy nga terebinto, sa diin nagahalad sila sang insenso sa ila mga dios-dios. 14 Silutan ko sila bisan diin sila mag-estar, kag himuon ko nga mamingaw ang ila duta halin sa desierto sa bagatnan pakadto sa Dibla sa aminhan. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.”

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors