Add parallel Print Page Options

Ang Pagpartida sang Duta sa mga Tribo

48 Amo ini ang lista sang mga tribo sang Israel kag ang mga duta nga ila batunon:

Ang duta sang tribo ni Dan ara sa aminhan. Ang dulunan sini magasugod sa Hetlon pakadto sa Lebo Hamat hasta sa Hazar Enan nga ara sa dulunan sang Damascus kag sang Hamat sa aminhan. Ang kasangkaron sang duta sang tribo ni Dan halin sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

Ang duta sang tribo ni Asher ara sa bagatnan sang duta sang tribo ni Dan, kag ang kasangkaron sini halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

Ang duta sang tribo ni Naftali ara sa aminhan sang duta sang tribo ni Asher, kag ang kasangkaron sini halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

Ang duta sang tribo ni Manase ara sa bagatnan sang duta sang tribo ni Naftali, kag ang kasangkaron sini halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

5-7 Ang masunod pa nga mga duta amo ang iya sang tribo ni Efraim, ni Reuben, kag ni Juda, nga ang ila mga kasangkaron halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

Ang duta sa aminhan sang Juda ihatag ninyo sa Ginoo bilang espesyal nga regalo. Dose ka kilometro ang kalabaon sini, kag ang kasangkaron halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel pareho sa mga tribo sang Israel. Ang templo patindugon sa tunga sang sini nga duta. Ang parte sang duta nga inyo ihatag sa Ginoo agod patindugan sang templo dose ka kilometro ang kalabaon kag lima ka kilometro ang kasangkaron. 10 Ang katunga sang sini nga duta ihatag sa mga pari. Ang kalabaon sini halin sa sidlangan pakadto sa nakatundan dose ka kilometro, kag ang kasangkaron sini halin sa aminhan pakadto sa bagatnan lima ka kilometro. Sa tunga sini amo ang templo sang Ginoo. 11 Ini nga duta para sa pinili nga mga pari, nga amo ang mga kaliwat ni Zadok, nga matinumanon nga nag-alagad sa akon kag wala nagbiya sa akon pareho sa ginhimo sang iban nga mga kaliwat ni Levi nga nag-upod sa mga Israelinhon nga nagbiya sa akon. 12-13 Ini nga duta espesyal nga regalo para sa mga pari, kag ini ang pinakabalaan nga duta. Sa tupad sini amo ang duta nga para sa iban nga mga kaliwat ni Levi, nga dose ka kilometro ang kalabaon kag lima ka kilometro ang kasangkaron. 14 Kinahanglan nga indi gid nila ini pag-ibaligya ukon pag-ibaylo bisan gamay lang nga parte sini, kay amo ini ang labing maayo nga duta kag balaan ini para sa Ginoo.

15 Ang nabilin nga duta nga ang kalabaon dose ka kilometro kag ang kasangkaron duha kag tunga ka kilometro para sa publiko. Puwede ini estaran sang mga tawo kag pahalban sang ila mga sapat. Sa tunga sini amo ang banwa 16 nga duha ka kilometro kuwadrado. 17 Napalibutan ini sang mahawan nga lugar nga 125 ka metros kuwadrado. 18 Sa guwa sang banwa may ara nga uma nga ang kalabaon lima ka kilometro pasidlangan kag lima man ka kilometro pakatundan. Ara ini sa dulunan sang balaan nga duta. Ang mga patubas sa sini nga duta para pagkaon sang mga nagaobra sa banwa. 19 Ang bisan sin-o nga magaobra sa banwa halin sa nagkalain-lain nga tribo sang Israel puwede makapanguma sa sini nga duta. 20 Gani ang bug-os nga duta nga inyo ihatag sa Ginoo bilang espesyal nga regalo, lakip na ang balaan nga duta kag ang banwa, dose ka kilometro kuwadrado.

21-22 Ang nabilin nga mga duta, sa sidlangan kag sa nakatundan sang balaan nga duta kag sang banwa, mangin iya sang pangulo. Ini nga mga duta may kasangkaron nga dose ka kilometro kag nagalambot ini hasta sa dulunan sang Israel sa sidlangan kag sa nakatundan. Gani sa tunga sang duta nga para sa pangulo amo ang akon balaan nga duta, ang templo, ang duta sang mga kaliwat ni Levi, kag ang banwa. Ang duta nga para sa pangulo ara sa tunga sang duta nga para sa tribo ni Juda kag sang duta nga para sa tribo ni Benjamin.

23 Amo ini ang mga duta nga batunon sang nabilin nga mga tribo:

Ang duta sang tribo ni Benjamin ara sa bagatnan sang duta sang pangulo, kag ang kasangkaron sini halin sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

24 Ang duta sang tribo ni Simeon ara sa bagatnan sang duta sang tribo ni Benjamin, kag ang kasangkaron sini halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel.

25-27 Ang masunod pa nga mga duta amo ang iya sang mga tribo ni Isacar, ni Zebulun, kag ni Gad, nga ang ila mga kasangkaron halin man sa sidlangan hasta sa nakatundan sang Israel. 28 Ang bagatnan nga dulunan sang tribo ni Gad magasugod sa Tamar pakadto sa tuburan sang Meriba Kadesh[a] deretso sa ililigan sang tubig sang Egipto hasta sa Dagat sang Mediteraneo.

29 Amo ato ang mga duta nga batunon sang mga tribo sang Israel bilang ila nga palanublion. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

Ang mga Puwertahan sang Siyudad sang Jerusalem

30-34 Ang apat ka pader nga nagapalibot sa siyudad sang Jerusalem may ara sing tig-tatlo ka puwertahan. Ang mga puwertahan sa aminhan nga pader pagatawgon nga Reuben, Juda, kag Levi. Ang mga puwertahan sa sidlangan nga pader pagatawgon nga Jose, Benjamin, kag Dan. Ang mga puwertahan sa bagatnan nga pader pagatawgon nga Simeon, Isacar, kag Zebulun. Kag ang mga puwertahan sa nakatundan nga pader pagatawgon nga Gad, Asher, kag Naftali. Ang tagsa ka pader may kalabaon nga 2,250 ka metros, 35 gani ang bug-os nga kalabaon sang pader 9,000 ka metros. Kag halin sa sina nga tion ang siyudad pagatawgon, “Ang Ginoo Ari Diri!”

Footnotes

  1. 48:28 Meriba Kadesh: ukon, Meriba sa Kadesh.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors