Add parallel Print Page Options

Ang Tuburan nga Nagailig Halin sa Templo

47 Dayon gindala ako sang tawo pabalik sa may puwertahan sang templo, kag didto may nakita ako nga tubig nga nagailig pasidlangan halin sa samputan sang puwertahan sang templo. (Ang templo nagaatubang sa sidlangan.) Dayon nagliko ang tubig patuo, sa bagatnan dampi sang halaran. Gindala dayon ako sang tawo sa guwa sang templo. Didto kami nag-agi sa alagyan sa aminhan. Kag ginlibot niya ako didto sa guwa pakadto sa alagyan sa sidlangan. Didto nakita ko ang tubig nga nagailig halin sa aminhan dampi sang alagyan. Naglakat kami sang tawo pasidlangan sa higad sang tubig, kag sige ang iya takos. Sang mga 1,700 na ka tapak ang amon nalakat, ginpaubog niya ako sa tubig nga hasta pa lang sa akon bukobuko. Nagtakos liwat ang tawo sing mga 1,700 ka tapak kag ginpaubog niya ako liwat sa tubig nga hasta na sa akon tuhod. Nagtakos siya liwat sing mga 1,700 ka tapak kag ginpaubog niya ako liwat sa tubig nga hasta na sa akon hawak. Nagtakos pa gid siya sing mga 1,700 ka tapak, pero indi ko na ini maubog kay tama na kadalom. Kinahanglan na ini nga languyon.

Nagsiling ang tawo sa akon, “Tawo, tandai sing maayo ang imo nakita.” Dayon gindala niya ako pabalik nga nagaagi sa higad sang sadto nga suba. Sang nagaagi kami didto, may nakita ako nga madamo gid nga mga kahoy sa magtimbang nga pangpang. Dayon nagsiling siya sa akon, “Ini nga tubig nagailig sa kadutaan sa sidlangan padulhog sa Kapatagan sang Jordan[a] pakadto sa Patay nga Dagat. Kag ang Patay nga Dagat nangin manami na, kag indi na maasin. Bisan diin mag-ilig ato nga tubig, madamo gid nga mga isda kag iban pa nga mga sapat sa tubig ang magakabuhi, kay ginapanami sini ang maasin nga tubig. 10 Madamo ang magapangisda sa Patay nga Dagat halin sa En Gedi pakadto sa En Eglaim. Ang baybayon mapuno sang mga pukot nga ginabulad sa init. Magadamo ang nagkalain-lain nga mga isda sa Patay nga Dagat pareho sa Dagat sang Mediteraneo. 11 Pero ang mga katubigan sa palibot sini maasin lang gihapon, agod may makuhaan sang asin ang mga tawo. 12 Magatubo sa pihak kag pihak sang suba ang nagkalain-lain nga mga kahoy nga nagapamunga. Indi malaya ang ila mga dahon kag indi maubos ang ila mga bunga. Magapamunga ini kada bulan kay ginailigan ini sang tubig nga halin sa templo. Ang ila mga bunga para pagkaon kag ang ila mga dahon para bulong.”

Ang mga Dulunan sang Duta

13 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Amo ini ang mga dulunan sang duta nga inyo partidahon sa dose ka tribo sang Israel bilang ila nga palanublion. Hatagan ninyo sang duha ka parte ang tribo ni Jose. 14 Dapat palareho ang inyo pagpartida sang duta, kay nagsumpa ako sa inyo mga katigulangan nga ihatag ko ini sa ila kag panublion ninyo. 15 Amo ini ang mga dulunan:

“Ang dulunan sa aminhan magasugod sa Dagat sang Mediteraneo pakadto sa Hetlon, sa Lebo Hamat, sa Zedad, 16 sa Berota, sa Sibraim nga ara sa dulunan sang Damascus kag Hamat, hasta sa Hazer Haticon nga ara sa dulunan sang Hauran. 17 Gani ang dulunan sa aminhan magasugod sa Dagat sang Mediteraneo hasta sa Hazar Enan, nga ara sa dulunan sang Damascus kag sang Hamat sa aminhan. Amo ato ang dulunan sa aminhan.

18 “Ang dulunan sa sidlangan magasugod sa dulunan sang Hauran kag sang Damascus pakadto sa Suba sang Jordan (nga nagaseparar sang Gilead kag sang duta sang Israel) pakadto sa Patay nga Dagat[b] hasta sa Tamar.[c] Amo ato ang dulunan sa sidlangan.

19 “Ang dulunan sa bagatnan magasugod sa Tamar pakadto sa tuburan sang Meriba Kadesh[d] deretso sa ililigan sang tubig hasta sa Dagat sang Mediteraneo. Amo ato ang dulunan sa bagatnan.

20 “Ang dulunan sa nakatundan amo mismo ang Dagat sang Mediteraneo hasta sa lugar nga nagaatubang sa Lebo Hamat. Amo ato ang dulunan sa nakatundan.

21 “Partidahon ninyo ini nga mga duta para sa inyo tagsa ka tribo. 22 Palanublion ninyo ini kag sang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo nga ang ila mga kabataan natawo sa Israel. Kabigon ninyo sila nga tumandok nga mga Israelinhon, kag partihan man ninyo sila sang palanublion nga duta sang tribo sang Israel. 23 Kon diin sila nga tribo nagaestar, didto man sila partihan sang ila duta. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 47:8 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.
  2. 47:18 Patay nga Dagat: sa literal, dagat sa sidlangan.
  3. 47:18 hasta sa Tamar: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, magatakos ka.
  4. 47:19 Meriba Kadesh: ukon, Meriba sa Kadesh.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors