Add parallel Print Page Options

46 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Ang alagyan pakadto sa sulod nga lagwerta nga nagaatubang sa sidlangan kinahanglan sirado sa sulod sang anom ka adlaw nga tig-ulobra, pero abrihan ini sa Adlaw nga Inugpahuway kag sa tion sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan. Ang pangulo magaagi sa alagyan nga nagaatubang sa sidlangan kag magatindog siya sa tupad sang puwertahan samtang nagahalad ang mga pari sang iya halad nga ginasunog kag sang iya halad nga para sa maayo nga relasyon. Magasimba ang pangulo didto sa may puwertahan kag pagkatapos magaguwa siya, pero ang puwertahan indi pagsiradhan hasta maggab-i. Sa kada Adlaw nga Inugpahuway kag sa kada Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan, ang katawhan sang Israel magasimba man sa akon didto sa atubangan sang puwertahan. Sa kada Adlaw nga Inugpahuway, magahalad ang pangulo sa akon sang isa ka gulang nga karnero nga lalaki kag anom ka bataon nga karnero nga lalaki nga wala sing deperensya bilang halad nga ginasunog. Ang halad nga regalo nga iupod sa gulang nga karnero tunga sa sako nga harina, pero pagusto ang pangulo kon pila ang iya iupod nga harina sa kada bataon nga karnero. Sa kada tunga sa sako nga harina nga iupod niya sa mga halad nga karnero, maghalad man siya sang isa ka galon nga lana sang olibo.

“Sa kada Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan magahalad ang pangulo sang isa ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki, kag anom ka bataon nga karnero nga lalaki, nga wala tanan sing deperensya. Ang halad nga regalo nga iupod sang pangulo sa torite nga baka kag sa gulang nga karnero tig-tunga sa sako nga harina, pero pagusto siya kon pila ang iya iupod nga harina sa kada bataon nga karnero. Sa kada tunga sa sako nga harina nga iupod niya sa mga halad nga sapat, maghalad man siya sang isa ka galon nga lana sang olibo. Kon magsulod ang pangulo sa paghalad, didto siya mag-agi sa balkon sang alagyan, kag didto man siya magguwa.

“Kon magsimba sa akon ang katawhan sang Israel sa templo sa tion sang mga piesta, ang magsulod sa aminhan nga alagyan kinahanglan nga sa bagatnan nga alagyan magguwa, kag ang magsulod sa bagatnan kinahanglan nga sa aminhan magguwa. Wala sing may magsulod-guwa sa amo lang gihapon nga alagyan, kundi kinahanglan nga sa pihak siya nga alagyan magguwa kon sa pihak siya nagsulod. 10 Madungan ang pangulo sa ila kon magsulod sila kag kon magguwa.

11 “Sa tion sang nagkalain-lain nga mga piesta, ang halad nga regalo nga iupod sa torite nga baka kag sa gulang nga karnero tig-tunga sa sako nga harina, pero pagusto ang manughalad kon pila ang iya iupod nga harina sa kada bataon nga karnero. Sa kada tunga sa sako nga harina nga iupod niya sa mga halad nga sapat, maghalad man siya sang isa ka galon nga lana sang olibo. 12 Kon maghalad ang pangulo sang halad nga ginasunog ukon halad nga para sa maayo nga relasyon bilang halad nga kinabubut-on, buksan para sa iya ang alagyan nga nagaatubang sa sidlangan. Kag ihalad niya ang iya mga halad pareho sang iya paghalad sa Adlaw nga Inugpahuway. Pagguwa niya, siradhan dayon ang puwertahan.

13 “Kada aga, dapat may ginahalad sa akon nga karnero nga isa ka tuig nga wala sing deperensya bilang halad nga ginasunog. 14 Iupod sa sini nga karnero ang halad nga regalo nga tatlo ka kilo nga harina, kag isa ka litro nga lana sang olibo nga inugmiksla sa harina. Ini nga pagsulundan parte sa halad nga regalo dapat tumanon hasta san-o. 15 Gani kada aga, dapat may ginahalad sa akon nga karnero, harina, kag lana sang olibo bilang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog.”

16 Nagpadayon pa gid sa pagsiling ang Ginoong Dios, “Kon ang pangulo maghatag sang palanublion nga duta sa isa sa iya mga anak, ina nga duta mangin iya lang sang iya mga kaliwat hasta san-o. 17 Pero kon ihatag niya ini sa isa sang iya mga suluguon, mangin iya ini sang suluguon hasta lang sa Tuig sang Paghilway kag Pag-uli. Sa sina nga tuig, ibalik sang suluguon ang duta sa pangulo. Ang mga anak gid lang sang pangulo ang makapanag-iya sang iya nga duta hasta san-o. 18 Ang pangulo indi dapat nga magkuha sang duta sang mga tawo. Kon maghatag siya sang duta sa iya mga anak, dapat ang iya lang gid nga duta ang iya ihatag, agod ang akon katawhan indi madulaan sang duta.”

19 Pagkatapos sadto gindala ako sang tawo sa balaan nga mga kuwarto sang mga pari nga nagaatubang sa bagatnan. Didto kami nag-agi sa puwertahan nga ara sa kilid sang alagyan. Didto ginpakita niya sa akon ang lugar nga ara sa nakatundan sang sini nga mga kuwarto. 20 Nagsiling siya sa akon, “Dira nga lugar ang mga pari magaluto sang halad nga bayad sa sala, halad sa pagpakatinlo, kag sang halad nga regalo. Dira nila ina lutuon agod malikawan nila ang pagdala sang mga halad sa guwa nga lagwerta. Sa sini nga paagi indi maapektuhan ang mga tawo sang pagkabalaan sini.”[a]

21-22 Gindala niya dayon ako sa guwa nga lagwerta, kag ginpakita sa akon ang apat ka pamusod sini. Sa kada pamusod may magagmay nga lagwerta nga 68 ka tapak ang kalabaon kag 50 ka tapak ang kasangkaron. Palareho ang kadakuon sang mga lagwerta. 23 Ang kada isa sini napalibutan sang manubo nga pader nga mga bato, kag sa kilid sang pader may mga dapog. 24 Nagsiling dayon ang tawo sa akon, “Ina ang mga kusina nga sa diin ang mga nagaalagad sa templo magaluto sang mga halad sang mga tawo.”

Footnotes

  1. 46:20 maapektuhan… pagkabalaan sini: Tan-awa ang 44:19 kag ang footnote sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors