Add parallel Print Page Options

Ang Gamhanan nga Presensya sang Dios Nagbalik sa Templo

43 Pagkatapos sadto, gindala naman ako sang tawo sa alagyan sa sidlangan. Kag didto nakita ko ang gamhanan nga presensya sang Dios sang Israel nga nagapadulong halin sa sidlangan. Ang tunog sang iya pag-abot daw sa huganas sang mabaskog nga tubig, kag ang duta nagabanaag sang iya gamhanan nga presensya. Ini nga palanan-awon nga akon nakita pareho man sadtong palanan-awon nga nakita ko sang ginlaglag sang Dios ang siyudad sang Jerusalem, kag pareho man sang palanan-awon nga nakita ko didto sa higad sang Suba sang Kebar. Pagkakita ko sadto, naghapa dayon ako sa duta.

Dayon nagsulod ang gamhanan nga presensya sang Ginoo sa templo. Didto ini nag-agi sa alagyan sa sidlangan. Ginpabangon ako sang Espiritu kag gindala sa sulod nga lagwerta. Didto nakita ko nga ang templo nalikupan sang gamhanan nga presensya sang Ginoo. Samtang nagatindog ang tawo sa akon tupad, may nabatian ako nga tingog halin sa templo nga nagsiling sa akon, “Tawo, amo ini ang akon trono kag ang tulungtungan sang akon mga tiil. Diri ako magapuyo upod sa mga Israelinhon sa wala sing katapusan. Indi na gid liwat pagpakahuy-an sang mga Israelinhon ukon sang ila mga hari ang balaan ko nga ngalan paagi sa pagsimba sa mga dios-dios[a] ukon sa pagsimba sa mga monumento sang ila mga hari nga nagkalamatay na. Sadto anay nagpatindog sila sang halaran nga para sa ila mga dios-dios sa tupad sang akon halaran, nga pader lang ang ulot. Gindagtaan nila ang akon balaan nga ngalan paagi sa sinang mga makangilil-ad nga binuhatan. Gani sa akon kaakig, ginlaglag ko sila. Karon, kinahanglan nga mag-untat na sila sa pagsimba sa mga dios-dios kag sa mga monumento sang ila mga hari nga nagkalamatay na, kag magapuyo ako upod sa ila hasta san-o.”

10 Nagpadayon sa pagsiling ang tingog, “Tawo, ilarawan sa katawhan sang Israel ang templo nga ginpakita ko sa imo. Isugid sa ila ang hitsura sini agod mahuya sila sa ila mga sala. 11 Kon mahuya na gani sila sa tanan nila nga mga binuhatan, ilarawan sa ila ang pagpaobra sini, pati ang iya mga alagyan kag mga puwertahan, kag ang iya bug-os nga porma. Isulat mo ang mga pagsulundan sa pagpaobra sini samtang nagatulok sila agod masunod gid nila sing maayo. 12 Kag amo ini ang nagapanguna nga kasuguan sang templo: Dapat balaan gid ang palibot sang ibabaw sang bukid nga sa diin napatindog ang templo.

Ang Halaran

13 “Amo ini ang takos sang halaran suno sa opisyal nga talaksan: Palibot sa sadsaran sang halaran may kulokanal nga 20 ka pulgada ang kadalumon kag 20 ka pulgada ang kasangkaron, nga may sanipa sa palibot nga anom ka pulgada ang kataason. 14-17 Ang halaran may tatlo ka andana. Ang sa ubos gid nga andana 27 ka tapak kuwadrado, kag tatlo ka tapak ang kataason. Ang sa tunga nga andana 24 ka tapak kuwadrado, kag pito ka tapak ang kataason. May kulokanal ini sa palibot nga 20 ka pulgada ang kadalumon kag may sanipa[b] sa palibot nga napulo ka pulgada ang kataason. Ang sa ibabaw nga andana 20 ka tapak kuwadrado, kag pito ka tapak ang kataason, kag diri ginasunog ang mga halad. Ang apat ka pamusod sini daw sa mga sungay sang sapat. May hagdanan pasaka sa halaran sa sidlangan dampi sini.”

18 Nagsiling pa gid ang tingog sa akon, “Tawo, amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios: Kon matapos na gani ang halaran, idedikar ini paagi sa paghalad sang mga halad nga ginasunog kag sa pagwisik sang dugo sang mga sapat nga ginahalad. 19 Ang mga pari nga nagaalagad sa akon, nga halin sa tribo ni Levi kag mga kaliwat ni Zadok, hatagan sang torite nga baka nga ila ihalad bilang halad sa pagpakatinlo. 20 Magkuha ka sang dugo sini kag ilamhit sa apat ka sulosungay nga mga pamusod sang halaran kag sa mga pamusod sang ikaduha nga andana sang halaran kag sa sanipa sini. Sa sini nga paagi matinluan ang halaran. 21 Dayon kuhaon mo ang torite nga baka nga halad sa pagpakatinlo, kag sunugon mo ini sa lugar nga sulunugan sa guwa sang templo. 22 Sa ikaduha nga adlaw, maghalad ka sang lalaki nga kanding nga wala sing deperensya bilang halad sa pagtinlo sang halaran, pareho sa ginhimo mo sa torite nga baka. 23 Pagkatapos magkuha ka sang isa ka torite nga baka kag isa ka karnero nga pareho nga wala sing deperensya, 24 kag ihalad mo sa presensya sang Ginoo. Wisikan ini sang mga pari sang asin kag ihalad nila sa Ginoo bilang halad nga ginasunog.

25 “Kada adlaw, sa sulod sang isa ka semana, maghalad ka sang isa ka lalaki nga kanding, isa ka torite nga baka, kag isa ka karnero nga wala tanan sing deperensya bilang halad sa pagpakatinlo. 26 Sa sini nga paagi matinluan ang halaran kag puwede na nga gamiton. 27 Halin sa ikawalo nga adlaw, magahalad na sa halaran ang mga pari sang inyo mga halad nga ginasunog kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Dayon batunon ko kamo. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 43:7 pagsimba sa mga dios-dios: sa literal, pagpanginbabayi.
  2. 43:14-17 sanipa: sa English, rim ukon border.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors