Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Batok kay Gog

38 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, maghambal ka kontra kay Gog nga taga-Magog, nga pangulo sang Meshec kag sang Tubal. Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Gog, pangulo sang Meshec kag sang Tubal, kontra ko ikaw. Palisuon ko ikaw kag kaw-itan sang mga taga ang imo sag-ang, kag guyuron upod sang bug-os mo nga puwersa—ang imo mga kabayo, mga manugkabayo nga armado, kag ang imo madamo nga mga soldado nga may dalagko kag magagmay nga mga taming kag puro armado sang espada. Magaupod sa ila ang mga soldado sang Persia, Etiopia,[a] kag Put, nga may mga taming kag helmet, pati man ang Gomer kag ang Bet Togarma sa aminhan kag ang tanan nila nga mga soldado. Madamo nga mga nasyon ang magaupod sa imo.

“Sige na, magpreparar ka kag ang tanan mo nga mga soldado. Panguluhi sila sa pagpakig-away. Kay sa palaabuton manduan ko kamo sa pagsalakay sa Israel. Sa sina nga tion napatindog na liwat ang Israel pagkatapos nga naguba ini sa inaway kag nangin mamingaw sing malawig. Kag sa sina man nga tion nakabalik na ang mga pumuluyo sini halin sa mga nasyon kag nagapuyo na sila nga malinong. Ikaw kag ang imo mga soldado, kag ang imo kaupod nga mga nasyon, magasalakay sa Israel nga daw sa bagyo, kag likupan ninyo ini pareho sang paglikop sang panganod.”

10 Nagpadayon sa pagsiling ang Ginoong Dios, “Sa sina nga tion magaplano ka sing malain. 11 Magasiling ka: Salakayon ko ang Israel nga ang mga banwa sini wala sing pader, puwertahan, kag trangka, kag ang mga pumuluyo sini nagapuyo nga malinong kag wala sing may ginakahadlukan nga katalagman. 12 Agawon ko ang mga pagkabutang sang sini nga mga banwa nga mamingaw sadto, nga karon puno na sang mga tawo nga nagbalik halin sa mga nasyon. Madamo ang ila mga kasapatan kag mga pagkabutang, kag ginakabig nila ang ila nasyon nga amo ang pinakaimportante nga nasyon sa kalibutan.

13 “Magasiling sa imo ang katawhan sang Sheba kag sang Dedan, kag ang mga negosyante sa mga banwa sang Tarshish, ‘Gintipon mo na bala ang imo madamo nga mga soldado agod kuhaon ang mga pilak, bulawan, kasapatan, kag mga pagkabutang sang mga Israelinhon?’

14 “Gani, tawo, silinga si Gog nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Sa tion nga magpuyo na nga malinong ang akon katawhan nga mga Israelinhon, mahibaluan mo ini. 15 Dayon salakayon mo sila halin sa imo malayo nga lugar sa aminhan, upod sang imo madamo kag gamhanan nga mga soldado nga nagasakay sa kabayo. 16 Salakayon mo ang akon katawhan nga mga Israelinhon pareho sang panganod nga magalikop sa ila. Huo, Gog, ipasalakay ko sa imo ang akon duta sa palaabuton. Paagi sa ipahimo ko sa imo, mapakita ko ang akon pagkabalaan sa mga nasyon. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.”

17 Nagpadayon sa pagsiling ang Ginoong Dios, “Sang una nga panahon, ginpahayag ko, paagi sa mga propeta sang Israel nga akon mga alagad, nga sa ulihi nga mga inadlaw may magasalakay sa Israel. Kag ikaw ang buot ko sadto silingon. 18 Pero sa sina nga tion nga salakayon mo, Gog, ang Israel, magabalingaso ako sa kaakig. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 19 Kag sa puwerte ko nga kaakig, ginasumpa ko nga sa sina nga tion magalinog sing mabaskog sa duta sang Israel. 20 Magakurog sa akon presensya ang tanan nga tawo sa kalibutan kag ang tanan nga klase sang sapat: ang nagalakat, ang nagalupad, ang nagakamang, kag ang nagalangoy. Magakalatiphag ang mga bukid kag ang mga banglid, kag magakalarumpag ang mga pader. 21 Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga ipapatay ko ikaw, Gog, didto sa akon mga bukid, kag ang imo mga soldado magapinatyanay. 22 Silutan ko ikaw kag ang imo mga soldado, kag ang imo kaupod nga mga nasyon. Silutan ko kamo sang balatian kag pagpinatyanay. Paulanan ko kamo sang mabaskog nga ulan, sang yelo nga daw mga bato, kag sang nagadabadaba nga asupre. 23 Sa sini nga paagi ipakita ko ang akon pagkagamhanan kag pagkabalaan sa tanan nga nasyon. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.”

Footnotes

  1. 38:5 Etiopia: sa Hebreo, Cush.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors