Add parallel Print Page Options

Ang mga Manugbantay sang Israel

34 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, maghambal ka kontra sa mga manugbantay sang Israel.[a] Silinga sila nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kaluluoy kamo nga mga manugbantay sang Israel. Ang inyo lang kaugalingon ang inyo ginatatap! Indi bala nga ang mga manugbantay dapat magtatap sang iya mga karnero? Ginainom ninyo ang ila gatas, ginahimo nga bayo ang ila bulbol, kag ginaihaw ang pinakamaayo sa ila, pero wala ninyo sila ginatatap. Wala ninyo pagpabaskuga ang mga maluya sa ila. Wala ninyo pagbulunga ang mga nagamasakit ukon pagbugkusi ang mga may pilas. Wala ninyo pagpangitaa ang mga nagtalang ukon ang mga nadula. Sa baylo, ginpintasan ninyo sila sing puwerte gid. Tungod kay wala sila sing manugbantay, naglalapta sila kag ginpanukob sang mapintas nga mga sapat. Nagtalalang ang akon mga karnero sa mga bukid. Naglalapta sila sa bug-os nga kalibutan, kag wala gid sing may nagpangita sa ila.

“Gani kamo nga mga manugbantay, pamatii ninyo ang akon ginasiling. Ako, ang Ginoong Dios nga buhi, nagasumpa nga silutan ko kamo tungod kay wala ninyo pagbantayi ang akon mga karnero, gani ginsalakay sila kag ginpanukob sang mapintas nga mga sapat. Wala ninyo sila pagpangitaa kundi ang inyo lang kaugalingon ang inyo ginatatap. Gani kamo nga mga manugbantay, pamatii ninyo ang akon ginasiling. 10 Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga kontra ko kamo, kag may salabton kamo sa akon sa natabo sa akon mga karnero. Indi ko na pag-ipatatap sa inyo ang akon mga karnero, kay ang inyo lang kaugalingon ang inyo ginatatap. Luwason ko ang akon mga karnero sa inyo, kag indi na ninyo sila pagkaunon.

11 Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga ako mismo ang magapangita sang akon mga karnero kag magatatap sa ila. 12 Mangin pareho ako sa manugbantay nga nagapangita sang iya mga karnero nga naglalapta. Pagaluwason ko sila sa tanan nga lugar nga sa diin sila naglalapta sadtong tion sang kagamo.[b] 13 Pagakuhaon ko sila sa nagkalain-lain nga mga nasyon, kag pagadal-on sa ila kaugalingon nga duta. Pahalbon ko sila sa mga bukid sang Israel, sa higad sang mga suba, kag sa mga duta nga ginaestaran sang mga tawo. 14 Pahalbon ko sila sa maayo nga palahalban sa mga bukid sang Israel. Didto magaluko sila kag magahalab. 15 Ako mismo, ang Ginoong Dios, ang magatatap sa akon mga karnero, kag papahuwayon ko sila. 16 Pangitaon ko atong mga nagkaladula kag nagtalang. Bugkusan ko ang mga may pilas kag pabaskugon ang mga maluya. Pero pagalaglagon ko ang mga matambok kag mabaskog. Himuon ko sa ila kon ano ang matarong.

17 Mga katawhan sang Israel nga akon mga karnero, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa inyo nga pagahukman ko kamo. Painon ko ang maayo sa malain, ang mga karnero sa mga kanding. 18 Ang iban sa inyo indi ayawan sa paghalab sang maayo nga palahalban; ginatasak pa ninyo ang iban nga mga palahalban. Indi kamo ayawan sa pag-inom sang matin-aw nga tubig; ginalubog pa ninyo ang iban nga tubig. 19 Magahalab lang bala ang iban ko nga mga karnero sang gintasak ninyo nga palahalban? Magainom lang bala sila sang ginlubog ninyo nga tubig?

20 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa inyo nga ako mismo ang magaseparar sang matambok nga mga karnero sa maniwang nga mga karnero. 21 Kay kamo nga mga matambok, ginadis-og kag ginasungay lang ninyo ang mga maluya hasta nga magpalayo sila. 22 Pagaluwason ko ang akon mga karnero, kag indi na sila pag-abusuhan pa liwat. Painon ko ang mga maayo sa mga malain. 23 Hatagan ko sila sang isa ka manugbantay nga kaliwat sang akon alagad nga si David. Siya ang magatatap kag magabantay sa ila. 24 Ako, ang Ginoo, mangin ila Dios, kag ang kaliwat sang akon alagad nga si David mangin ila pangulo. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

25 “Magahimo ako sang kasugtanan sa ila nga mangin maayo na ang ila kahimtangan. Pagatabugon ko ang mapintas nga mga sapat sa ila duta agod makaestar sila sa kamingawan kag makatulog sa kagulangan nga luwas sa katalagman. 26 Pakamaayuhon ko sila kag ang mga lugar sa palibot sang akon balaan nga bukid. Padal-an ko sila sang ulan sa nagakaigo nga panahon bilang pagpakamaayo ko sa ila. 27 Magapamunga ang ila mga kahoy kag mga tanom, kag magakabuhi sila nga luwas sa katalagman. Mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo kon hilwayon ko sila sa kamot sang mga nag-ulipon sa ila. 28 Indi na sila pag-abusuhan sang iban nga mga nasyon kag indi na sila pagkaunon sang talunon nga mga sapat. Magakabuhi sila nga luwas sa katalagman kag wala sing may magapahadlok sa ila. 29 Hatagan ko sila sang duta nga mapatubason agod indi na sila mag-antos sing gutom ukon pagyagutaon sang iban nga mga nasyon. 30 Dayon mahibaluan nila nga ako, ang Ginoo nga ila Dios, nagaupod sa ila, kag sila nga katawhan sang Israel, akon katawhan. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

31 “Kamo ang akon mga karnero sa akon palahalban. Kamo ang akon katawhan, kag ako ang inyo Dios. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 34:2 mga manugbantay sang Israel: buot silingon, mga pangulo sang Israel.
  2. 34:12 sadtong tion sang kagamo: sa literal, sa magal-om kag madulom nga adlaw. Ini amo ang adlaw nga gin-agaw sang Babilonia ang Jerusalem kag ginbihag ang mga pumuluyo sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors