Add parallel Print Page Options

Ang Panalambiton Parte sa Tyre

27 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, magpanalambiton ka parte sa Tyre, ang siyudad nga dulungkaan sang mga barko[a] kag sentro sang negosyo sang mga nagaestar malapit sa dagat. Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling, ‘Tyre, nagapabugal ka nga matahom ka kag wala gid sing deperensya. Ginpalapad mo ang imo teritoryo sa dagat. Ginpatahom ka gid sang mga nagtukod sa imo. Pareho ka sa dako nga sakayan nga hinimo halin sa kahoy nga sipres nga halin sa Senir. Ang imo palo hinimo halin sa kahoy nga sedro nga halin sa Lebanon. Ang imo mga bugsay hinimo halin sa kahoy nga terebinto nga halin sa Bashan. Kag ang imo salog hinimo halin sa kahoy nga sipres nga halin sa isla[b] sang Kitim,[c] kag ginhaklapan ini sang dekorasyon nga halin sa bangkil sang elepante. Ang imo layag binordahan nga linen nga halin sa Egipto, kag daw sa bandera ini tan-awon. Ang imo trapal asol kag granate[d] nga halin sa isla[e] sang Elisha.[f] Ang imo mga manugbugsay mga taga-Sidon kag taga-Arvad, kag ang imo hanas nga mga tripulante halin mismo sa imo. Mga eksperiensyado nga mga panday halin sa Gebal ang nagakay-o sang imo mga guba. Nagakadto sa imo ang mga tripulante sang iban nga mga sakayan kag nagapakignegosyo sa imo. 10 Ang imo mga soldado taga-Persia, Lydia kag Put. Ginasab-it nila ang ila mga taming kag mga helmet sa imo dingding, kag nakahatag ini sa imo sang kadungganan. 11 Mga taga-Arvad kag taga-Helec ang nagabantay sang imo mga pader sa palibot, kag ang mga taga-Gammad ang nagabantay sang imo mga tore. Ginasab-it nila ang ila mga taming palibot sa imo dingding, kag nakahatag ini sa imo sang kompleto nga kadungganan.

12 “ ‘Nagapakignegosyo ang Tarshish sa imo kay madamo ang imo manggad. Ang ila ginbayad sa imo mga baligya pilak, salsalon, lata, kag tingga. 13 Nagapakignegosyo man sa imo ang Grecia,[g] Tubal kag Meshec. Ang ila ginbayad sa imo mga baligya mga ulipon kag mga saway nga kagamitan. 14 Ang ginbayad naman sang mga taga-Bet Togarma sa imo mga baligya mga kabayo nga inug-obra, mga kabayo nga para sa inaway, kag mga mula.[h]

15 “ ‘Nagapakignegosyo man sa imo ang mga taga-Dedan,[i] kag madamo ang imo mga suki sa mga lugar nga malapit sa dagat. Ang ila ginbayad sa imo mga bangkil sang elepante kag matig-a kag maitom nga mga kahoy.

16 “ ‘Nagapakignegosyo man sa imo ang Aram[j] tungod sang imo madamo nga mga produkto. Ang ila ginbayad sa imo mga baligya mga esmeralda, granate nga mga tela, binordahan nga mga tela, manipis nga linen, koral, kag mga rubi.

17 “ ‘Nagapakignegosyo man sa imo ang Juda kag Israel. Ang ila ginbayad sa imo mga baligya trigo nga halin sa Minnit, higos,[k] dugos, lana, kag balanyos.

18 “ ‘Nagapakignegosyo man sa imo ang Damascus tungod sang imo madamo nga mga manggad kag mga produkto. Ang ila ginbayad sa imo mga baligya bino nga halin sa Helbon kag delana[l] nga halin sa Zahar. 19 Ang taga-Dan kag taga-Javan nga halin sa Uzal nagapakignegosyo man sa imo. Ang ila ginbayad sa imo mga baligya mga salsalon kag mga panakot.

20 “ ‘Ang ginbayad sang mga taga-Dedan sa imo mga baligya mga tela nga panghapin sa pulungkuan sa likod sang sapat.

21 “ ‘Nagapakignegosyo man sa imo ang mga taga-Arabia kag ang tanan nga pangulo sang Kedar. Ang ila ginbayad sa imo mga baligya mga karnero kag mga kanding.

22 “ ‘Nagapakignegosyo man sa imo ang mga negosyante sang Sheba kag Raama. Ang ila ginbayad sa imo mga baligya tanan nga klase sang maayo nga mga panakot, mga malahalon nga mga bato, kag bulawan.

23 “ ‘Nagapakignegosyo man sa imo ang mga taga-Haran, Cane, Eden, ang mga negosyante sa Sheba, Ashur, kag Kilmad. 24 Ang ila ginbayad sa imo mga baligya mga malahalon nga mga bayo, asol nga mga tela, binordahan nga mga tela, kag mga carpet nga lain-lain sing kolor nga maayo ang pagkatahi.

25 “ ‘Ang mga barko sang Tarshish amo ang mga manugkarga sang imo mga balaligya. Pareho ka sa barko nga puno sang mga kargaminto samtang nagapanakayon sa kadagatan. 26 Pero dal-on ka sang imo mga manugbugsay sa lawod, kag wasakon ka sang mabaskog nga hangin halin sa sidlangan. 27 Ang tanan nga ara sa imo magakalalunod: ang imo manggad, mga baligya, mga tripulante, mga marinero, mga panday, mga negosyante, kag ang tanan mo nga mga soldado. Magakalalunod ini tanan sa lawod sa adlaw nga mawasak ka.

28 “ ‘Magakurog sa kahadlok ang mga nagaestar malapit sa dagat kon mabatian nila ang sininggit sang mga tripulante nga nagakalalunod. 29 Bayaan sang mga manugbugsay ang ila mga sakayan kag magatindog sila sa baybayon kaupod sang mga marinero kag mga tripulante, 30 kag magahibi sila sing tudo tungod sa natabo sa imo. Sabwagan nila sang yab-ok ang ila mga ulo kag magligid sila sa abo sa pagpakita sang ila pagpangasubo. 31 Kiskisan nila ang ila mga ulo kag magsuksok sang sako samtang nagahibi sila sing tudo sa kasubo. 32 Sa ila pagpangasubo magapanalambiton sila sini: “O Tyre, wala sing may nalunod sa lawod pareho sa natabo sa imo. 33 Nagpanakayon ka nga dala ang imo mga baligya, kag ini nakabulig sa mga kinahanglanon sang madamo nga mga nasyon. Nagmanggaranon ang mga hari sa kalibutan tungod sang imo manggad kag mga baligya. 34 Pero karon wasak ka na kag nalunod sa lawod pati ang imo mga baligya kag ang tanan mo nga mga tripulante. 35 Ang tanan nga nagaestar malapit sa dagat natingala gid sa imo gindangatan. Ang ila mga hari hinadlukan, kag makita gid ini sa ila mga nawong. 36 Nagapanagutsot sa katingala ang mga negosyante sa mga nasyon tungod sa imo gindangatan. Makahaladlok ang imo katapusan, kag madula ka na hasta san-o.” ’ ”

Footnotes

 1. 27:3 dulungkaan sang mga barko: ukon, ara sa higad sang dagat.
 2. 27:6 isla: ukon, baybayon.
 3. 27:6 Kitim: ukon, Cyprus.
 4. 27:7 granate: sa English, purple.
 5. 27:7 isla: ukon, baybayon.
 6. 27:7 Elisha: ukon, Cyprus.
 7. 27:13 Grecia: sa Hebreo, Javan.
 8. 27:14 mula: sa English, mule. Ini nga sapat kaanggid sa kabayo.
 9. 27:15 Dedan: sa Septuagint, Rodes.
 10. 27:16 Aram: ukon, Syria.
 11. 27:17 higos: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 12. 27:18 delana: sa English, wool.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors