Add parallel Print Page Options

Silutan sang Dios ang Jerusalem

11 Gin-alsa ako sang Espiritu kag gindala sa puwertahan sang templo sang Ginoo nga nagaatubang sa sidlangan. Didto sa puwertahan may 25 ka tawo, kag ang duha sa ila amo si Jaazania nga anak ni Azur kag si Pelatia nga anak ni Benaya, nga mga pangulo sang katawhan. Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, sila amo ang mga nagaplano sing malain kag nagalaygay sang indi maayo sa mga tawo sa sini nga siyudad. Nagasiling sila, ‘Maayo ini nga tion nga magpatindog sang mga balay.[a] Wala sing may mag-ano sa aton. Ang aton siyudad pareho sang kaldero kag kita pareho sang karne sa sulod sini nga indi masunog sang kalayo.’ Gani tawo, maghambal ka kontra sa ila.”

Dayon gin-gamhan ako sang Espiritu sang Ginoo kag ginsilingan niya ako nga ihambal ko ini: “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa inyo nga katawhan sang Israel: Nahibaluan ko kon ano ang inyo ginasiling kag ginahunahuna. Madamo ang inyo ginpamatay sa sini nga siyudad kag naglalapta lang ang mga bangkay sa karsada. Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sini sa inyo: Matuod nga ini nga siyudad pareho sang kaldero, pero ang mga bangkay nga ginlapta ninyo sa siyudad amo ang karne.[b] Kag kamo iya palayason ko sa sini nga siyudad. Nahadlok kamo sa inaway,[c] pero ipasalakay ko kamo sa inyo nga kaaway. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. Palayason ko kamo sa sini nga siyudad kag ipabihag sa mga taga-iban nga lugar kag ipasilutan ko kamo sa ila. 10 Mapatay kamo sa inaway hasta sa dulunan sang Israel. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo. 11 Ining siyudad indi mangin pareho sang kaldero para sa inyo, kag kamo indi mangin pareho sang karne sa sulod sini. Kay silutan ko kamo hasta sa dulunan sang Israel. 12 Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo. Himuon ko ini kay wala kamo nagtuman sa akon mga sugo kag mga pagsulundan. Ang inyo gintuman amo ang mga pagsulundan sang mga nasyon sa palibot ninyo.”

13 Samtang nagasugid ako sang mensahi sang Dios, napatay si Pelatia nga anak ni Benaya. Naghapa dayon ako kag nagsinggit sing mabaskog, “O Ginoong Dios, ubuson mo gid bala kalaglag ang nabilin nga mga Israelinhon?” 14 Nagsiling ang Ginoo sa akon, 15 “Tawo, ang mga katawhan nga nabilin sa Jerusalem nagahambal parte sa ila mga kadugo nga ginbihag, kag amo ini ang ila ginasiling, ‘Malayo sila sa Ginoo; kag ang ini nga duta ginhatag na sang Ginoo sa aton nga aton panag-iyahan.’

16 “Gani silinga ang kaupod mo nga mga bihag nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling, ‘Ginpabihag ko kamo kag ginpalapta sa iban nga mga nasyon, pero bisan paano ara ang akon presensya sa inyo sa sina nga mga lugar. 17 Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga tipunon ko kamo halin sa mga nasyon nga sa diin naglalapta kamo, kag ihatag ko liwat sa inyo ang duta sang Israel. 18 Sa inyo pagbalik sa inyo lugar, kuhaon ninyo ang tanan nga makangilil-ad nga mga dios-dios didto. 19 Bag-uhon ko ang inyo tagipusuon kag ang inyo panghunahuna. Indi na mangin matig-a ang inyo mga ulo kundi mangin matutom na kamo sa akon. 20 Tumanon na ninyo ang akon mga sugo kag mga pagsulundan. Mangin katawhan ko kamo, kag ako mangin inyo Dios. 21 Pero atong nagasimba sa ila makangilil-ad nga mga dios-dios, silutan ko sila suno sa ila binuhatan. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.’ ”

22 Dayon naglupad ang mga kerubin upod ang mga rueda sa kilid nila, kag ang gamhanan nga presensya sang Dios sang Israel ara sa ibabaw nila. 23 Dayon nagpaibabaw ang gamhanan nga presensya sang Ginoo halin sa siyudad, kag nagpundo sa bukid sa sidlangan sang siyudad. 24 Dayon nakita ko sa palanan-awon nga ginhatag sa akon sang Espiritu sang Dios nga gin-alsa niya ako kag gindala pabalik sa mga bihag sa Babilonia. Kag nadula ang palanan-awon nga akon nakita. 25 Dayon ginsugiran ko ang mga bihag sang tanan nga ginpakita sang Ginoo sa akon.

Footnotes

  1. 11:3 Maayo… balay: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 11:7 karne: Subong nga ang karne amo ang maayo nga parte sang sapat, ang mga inosente nga mga tawo nga ginpamatay amo ang maayo nga parte sang nasyon.
  3. 11:8 inaway: sa literal, espada.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors