Add parallel Print Page Options

Ang Pagkalaglag ni Gog kag sang Iya mga Soldado

39 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, maghambal ka kontra kay Gog. Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling, ‘Kontra ko ikaw, Gog, pangulo sang Meshec kag sang Tubal. Palisuon ko ikaw kag guyuron halin sa malayo nga lugar sa aminhan hasta nga makaabot ka sa mga bukid sang Israel. Dayon kuhaan ko ikaw sang armas, kag malaglag ka sa mga bukid sang Israel, pati ang tanan mo nga mga soldado kag ang kaupod mo nga mga nasyon. Ipakaon ko ang inyo mga bangkay sa nagkalain-lain nga klase sang mga pispis nga nagapangaon sang bangkay, kag sa mapintas nga mga sapat. Malaglag gid kamo sa latagon kay ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. Sunugon ko ang Magog kag ang mga nasyon nga malapit sa dagat, nga ang mga pumuluyo sini nagakabuhi nga wala sing ginakahadlukan nga katalagman. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo. Ipahibalo ko sa akon katawhan nga mga Israelinhon nga balaan ang akon ngalan, kag indi ko na pagtugutan nga mahuy-an pa ini. Dayon mahibaluan sang mga nasyon nga ako amo ang Ginoo, ang balaan nga Dios sang Israel. Magaabot gid ang ina nga tion nga akon ginasiling. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

“ ‘Kon mag-abot na ina nga tion, tipunon sang mga katawhan sang Israel nga nagaestar sa mga banwa ang inyo mga armas—ang dalagko kag gagmay nga mga taming, ang mga pana, mga inuglampos, kag mga bangkaw—kag ila ini nga gamiton nga gatong sa sulod sang pito ka tuig. 10 Indi na kinahanglan nga magpangahoy pa sila sa latagon ukon sa kagulangan, kay may mga armas na man sila nga inuggatong. Gani agawan man nila atong nag-agaw sa ila. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

11 “ ‘Sa sina nga tion, ilubong ko si Gog kag ang iya madamo nga mga tinawo didto sa Israel, sa Pulopatag sang mga Nagapanglakaton, sa sidlangan dampi sang Patay nga Dagat. Mangin dako gid ini nga lulubngan, gani indi na makaagi ang mga nagapanglakaton didto. Kag pagatawgon na ini nga Pulopatag sang Madamo nga mga Tinawo ni Gog.[a]

12 “ ‘Pito gid ka bulan ang paglubong sa ila sang mga Israelinhon agod malimpyuhan ang duta. 13 Ang tanan nga pumuluyo magabulig sa paglubong. Kag ina nga tion indi gid malipatan sang mga Israelinhon, kay sa sina nga paagi napadunggan ako. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 14 Pagkatapos sang pito ka bulan, may mga tawo nga pilion nga maghimo sang sini lang gid nga buluhaton: libuton nila ang ato nga lugar agod tan-awon kon may bangkay pa nga nabilin, kag ila ini nga ipalubong, agod malimpyuhan ang duta. 15 Kon may makita gani sila nga tul-an sang tawo, ila ini nga tandaan agod mahibaluan sang mga manuglubong kag malubong nila sa “Pulopatag sang Madamo nga mga Tinawo ni Gog.” 16 (May banwa man nga malapit didto nga pagatawgon nga “Madamo nga mga Tawo.”[b]) Sa sina nga paagi malimpyuhan nila ang duta.’ ”

17-18 Nagpadayon sa pagsiling ang Ginoong Dios sa akon, “Tawo, tipuna ang tanan nga klase sang mga pispis kag mapintas nga mga sapat didto sa mga bukid sang Israel, kay magapapunsyon ako sa ila sang madamo nga mga halad. Magakaon sila sang unod kag magainom sang dugo sang maisog nga mga soldado kag mga pangulo, nga daw pareho lang nga nagakaon sila sang mga karnero, mga baka kag mga kanding nga ginpatambok halin sa Bashan. 19-20 Sa sini nga punsyon nga ginpreparar ko sa ila, magapaayaw sila kaon kag inom hasta nga mabusog gid sila kag magkalahubog. Magapaayaw gid sila kaon sang mga kabayo, mga manugkabayo, kag sang maisog nga mga soldado. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

21 “Kon silutan ko na ang mga nasyon, makita nila kon ano ako ka gamhanan. 22 Kag halin sa sina nga tion, mahibaluan sang katawhan sang Israel nga ako amo ang Ginoo nga ila Dios. 23 Mahibaluan man sang iban nga mga nasyon nga ginbihag ang katawhan sang Israel tungod sang ila mga sala, kay wala sila nagtuman sa akon. Gintalikdan ko sila kag ginpabay-an nga salakayon sang mga kaaway kag pamatyon. 24 Ginhimo ko lang sa ila ang nagakabagay sa ila ginhimo nga mahigko kag malain. Gintalikdan ko gid sila.”

25 Nagpadayon pa gid sa pagsiling ang Ginoong Dios, “Pero karon, kaluoyan ko ang katawhan sang Israel, ang mga kaliwat ni Jacob, kag ibalik ko ang ila maayo nga kahimtangan,[c] agod mapadunggan ang akon balaan nga ngalan. 26 Kon magaestar na sila sa ila duta nga malinong kag wala sing may ginakahadlukan, kalimtan na nila ang ila kahuy-anan kag ang ila pagluib sa akon. 27 Kuhaon ko sila sa mga duta sang ila mga kaaway, kag sa sini nga paagi makita sang madamo nga mga nasyon ang akon pagkabalaan. 28 Dayon mahibaluan sang akon katawhan nga ako amo ang Ginoo nga ila Dios. Kay bisan ginpabihag ko sila sa iban nga mga nasyon, ginbalik ko man sila tanan sa ila duta nga wala gid sing isa nga nabilin. 29 Indi ko na gid sila pagpabay-an kay ipadala ko ang akon Espiritu sa ila. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 39:11 Madamo nga mga Tinawo ni Gog: sa Hebreo, Hamon Gog.
  2. 39:16 Madamo nga mga Tawo: sa Hebreo, Hamon.
  3. 39:25 ibalik… kahimtangan: ukon, pabalikon ko sila sa ila duta halin sa pagkabihag.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors