Add parallel Print Page Options

Nag-estorya si Moises kag si Aaron sa Hari sang Egipto

Sang ulihi, nagkadto si Moises kag si Aaron sa hari sang Egipto[a] kag nagsiling, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel: ‘Palakta ang akon katawhan, agod makasaulog sila sang piesta para sa akon sa kamingawan.’ ” Nagsiling ang hari, “Sin-o gid ang Ginoo nga magpati ako sa iya kag magtugot nga palakton ko ang mga Israelinhon? Wala ako nakakilala sa Ginoo kag indi ko pagpalakton ang mga Israelinhon.” Nagsabat si Moises kag si Aaron, “Nagpakita sa amon ang Dios sang mga Israelinhon. Gani kon mahimo tuguti kami sa paglakat sing tatlo ka adlaw sa kamingawan agod makahalad kami sang mga halad sa Ginoo nga amon Dios, kay kon indi gani, pamatyon niya kami paagi sa balatian ukon inaway.”[b] Pero nagsiling ang hari sang Egipto, “Ngaa pauntaton ninyo ang mga tawo sa ila trabaho? Balik na kamo sa inyo mga obra! Tan-awa kon daw ano kadamo sang mga tawo nga pauntaton ninyo sa pag-obra.”

Sadto gid nga adlaw, nagmando ang hari sa mga Egiptohanon nga nagadumala sa mga Israelinhon sa trabaho kag sa mga porman nga Israelinhon. Siling niya, “Indi na kamo maghatag sa mga trabahador sang mga dagami nga gamiton nila sa paghimo sang mga tisa, kundi sila na mismo ang magpanguha sini. Pero dapat amo man gihapon kadamo nga tisa ang ila himuon. Mga matamad sila, amo ina nga nagapangabay sila nga palakton ko sila agod makahalad sila sa ila Dios. Paobraha pa gid sila sing tudo agod magsako pa gid sila kag indi na magsagi pamati sa mga binutig.”

10 Gani naglakat sila sa mga Israelinhon kag nagsiling, “Nagsugo ang hari nga indi na namon kamo paghatagan sang dagami. 11 Kamo na ang magpangita sini bisan diin, pero amo man gihapon kadamo nga tisa ang inyo himuon.” 12 Gani naglalapta ang mga Israelinhon sa bug-os nga Egipto sa pagpanguha sang dagami. 13 Ginapadali sila sang mga manugdumala sa trabaho nga nagasiling, “Himua ninyo ang amo gihapon nga kadamuon sang tisa kada adlaw pareho sang inyo ginahimo sadto sang ginahatagan pa kamo sang dagami.” 14 Dayon ginkastigo nila ang mga porman nga Israelinhon kag ginpamangkot, “Ngaa wala ninyo mahimo kahapon kag subong ang kadamuon sang tisa nga ginapahimo sa inyo, nga pareho kadamo sadto?”

15 Gani nagkadto dayon ang mga porman nga Israelinhon sa hari kag nagreklamo, “Ngaa amo ini ang pagtratar mo sa amon nga imo mga suluguon? 16 Wala kami ginahatagan sang dagami, pero ginapilit kami nga maghimo sang amo man gihapon kadamo nga tisa, kag ginakastigo pa kami. Sala gid ini sang imo mga tinawo!” 17 Nagsiling ang hari, “Mga matamad gid kamo, amo ina nga nagapangabay kamo nga palakton ko kamo agod makahalad kamo sa Ginoo. 18 Balik na kamo sa inyo mga obra! Indi kamo paghatagan sang dagami, pero amo man gihapon kadamo nga tisa ang inyo himuon.”

19 Tungod nga nag-insister ang hari nga himuon gid nila ang kadamuon sang tisa nga ginapahimo sa ila kada adlaw, nareyalisar sang mga porman nga Israelinhon nga mabudlayan gid sila. 20 Paghalin nila sa hari, nakita nila si Moises kag si Aaron nga nagahulat sa ila. 21 Nagsiling sila kay Moises kag kay Aaron, “Kabay pa nga silutan kamo sang Ginoo, kay tungod sa inyo naakig sa amon ang hari kag ang iya mga opisyal. Ang inyo ginhimo mangin kabangdanan sa pagpatay nila sa amon.”

Nagpromisa ang Dios nga Luwason Niya ang mga Israelinhon

22 Nagdangop liwat si Moises sa Ginoo kag nagpangamuyo, “O Ginoo, ngaa ginapaantos mo ang imo katawhan? Ngaa bala nga ginpadala mo pa ako sa ila? 23 Halin sang ginsugid ko sa hari ang imo mensahi, ginpintasan pa gid niya ang imo katawhan, kag wala mo gid sila pagluwasa.”

Footnotes

  1. 5:1 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon. Amo man sa masunod nga mga bersikulo.
  2. 5:3 inaway: sa literal, espada.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors