Add parallel Print Page Options

Ang Pagkatawo ni Moises

May isa ka tawo nga kaliwat ni Levi nga nakapangasawa sang isa ka babayi nga kaliwat man ni Levi. Nagbusong ini nga babayi kag nagbata sing lalaki. Sang makita niya nga maayo ang lawas sang bata, gintago niya ini sa sulod sang tatlo ka bulan. Pero sang indi na niya matago ang bata, nagkuha siya sang basket nga hinimo halin sa tanom nga papyrus kag ginpintahan niya ini sang alkitran. Dayon ginsulod niya ang bata sa sini nga basket kag ginbutang ang basket sa mga tigbaw sa higad sang Suba sang Nilo. Ang utod nga babayi sang sini nga bata nagatindog sa unhan nga nagatan-aw kon ano ang matabo sa bata.

Karon, ang anak nga babayi sang hari sang Egipto[a] nagkadto sa Suba sang Nilo agod magpaligo. Kag samtang nagapaligo siya, ang iya mga suluguon nga babayi nagalakat-lakat sa higad. Karon, nakita niya ang basket sa mga tigbaw, gani ginpakuha niya ini sa isa sang iya mga suluguon. Dayon ginbuksan niya ang basket kag nakita niya ang bata nga nagahibi, gani naluoy gid siya sa bata. Nagsiling siya, “Isa ini sa mga Hebreo nga bata.”

Dayon nagpalapit ang utod nga babayi sang bata sa prinsesa[b] kag nagpamangkot, “Gusto mo bala nga kuhaan ko ikaw sang isa ka Hebreo nga babayi nga magpatiti kag mag-atipan sang bata para sa imo?” Nagsabat ang prinsesa, “Sige.” Gani naglakat ang utod sang bata kag ginkadtuan niya ang ila iloy kag gindala sa prinsesa. Nagsiling ang prinsesa sa iloy sang bata, “Dal-a ini nga bata kag patitia para sa akon. Atipana siya kay suhulan ko ikaw.” Gani ginkuha niya ang bata kag gin-atipan.

10 Sang nalutas na ang bata, gindala siya sang iya iloy sa prinsesa, kag ginkabig siya sang prinsesa nga iya anak. Gin-ngalanan sang prinsesa ang bata nga Moises,[c] kay siling niya, “Ginkuha ko siya sa tubig.”

Nagpalagyo si Moises sa Midian

11 Isa ka adlaw, sang dako na si Moises, nagkadto siya sa iya mga kadugo, kag nakita niya nga ginapigos sila kag ginapaobra sing tudo-tudo gid. Nakita niya ang isa ka Egiptohanon nga nagakastigo sang isa ka Hebreo nga iya kadugo. 12 Nagpanan-aw tan-aw si Moises sa palibot kon may nagatulok; kag sang wala siya sing may nakita, ginpatay niya ang Egiptohanon kag ginlubong ang bangkay sa balas.

13 Pagkasunod nga adlaw, naglakat liwat siya kag nakita niya ang duha ka Hebreo nga nagaaway. Ginpamangkot niya ang isa nga may sala, “Ngaa ginakastigo mo ang imo kapareho nga Hebreo?” 14 Nagsabat ang tawo, “Sin-o ang naghimo sa imo nga pangulo kag manughukom namon? Ano, patyon mo man bala ako pareho sa ginhimo mo sa Egiptohanon kahapon?” Hinadlukan si Moises kag nagsiling sa iya kaugalingon, “Nahibaluan gali sang mga tawo ang akon ginhimo.”

15 Pagkahibalo sang hari sang Egipto sa ginhimo ni Moises, nagtinguha siya sa pagpatay sa iya, pero nagpalagyo si Moises sa Midian kag didto nag-estar. Pag-abot niya sa Midian, nagpungko siya sa kilid sang bubon. 16 Karon, ang pito ka anak nga babayi sang pari sa Midian nagkadto sa bubon sa pagsag-ob para sa mga ilimnan sang mga sapat sang ila amay. 17 May nag-abot man didto nga mga manugbantay sang sapat kag ginpahalin nila ang mga babayi kag ang ila mga sapat, pero ginbuligan sila ni Moises kag ginpainom pa niya ang ila mga sapat.

18 Pagpauli sang mga babayi sa ila amay nga si Reuel,[d] ginpamangkot niya sila, “Ngaa temprano pa kamo nagpauli subong?” 19 Nagsabat sila, “May isa ka Egiptohanon nga nagbulig sa amon kontra sa mga manugbantay sang sapat, kag ginsag-uban pa gani niya kami kag ginpainom ang amon mga sapat.” 20 Nagpamangkot ang ila amay, “Ti, diin na siya? Ngaa ginbayaan ninyo siya? Tawga ninyo siya kag agdaha nga magkaon.”

21 Nagsugot si Moises nga magdayon sa balay ni Reuel, kag sang ulihi ginpaasawa ni Reuel sa iya ang iya anak nga si Zipora. 22 Nagbusong si Zipora kag nagbata sing lalaki, kag gin-ngalanan siya ni Moises nga Gershom,[e] kay siling niya, “Dumuluong ako sa sini nga lugar.”

23 Pagkaligad sang malawig nga tinuig, napatay ang hari sang Egipto. Pero sige gihapon ang pag-antos sang mga Israelinhon sa ila pagkaulipon. Nagpangayo sila sang bulig, kag nakaabot ini sa Dios. 24 Nabatian sang Dios ang ila mga pag-ugayong, kag gindumdom niya ang iya kasugtanan kay Abraham, Isaac, kag kay Jacob. 25 Nakita sang Dios ang ila kahimtangan kag naluoy gid siya sa ila.

Footnotes

  1. 2:5 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
  2. 2:7 prinsesa: sa literal, anak nga babayi sang Faraon. Amo man sa bersikulo 8, 9 kag 10.
  3. 2:10 Moises: posible ang buot silingon sa Hebreo, ginkuha.
  4. 2:18 Reuel: Amo ang isa ka ngalan ni Jetro. Tan-awa sa 3:1.
  5. 2:22 Gershom: posible ang buot silingon sa Hebreo, dumuluong didto.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors