Add parallel Print Page Options

Ang Pinili nga Katawhan sang Dios(A)

“Kon dal-on na gani kamo sang Ginoo nga inyo Dios didto sa duta nga inyo pagasudlon kag panag-iyahan, ipatabog niya sa inyo ang pito ka nasyon nga mas madamo kag mas gamhanan pa sang sa inyo: ang mga Hithanon, mga Girgashnon, mga Amornon, mga Canaanhon, mga Periznon, mga Hivhanon, kag mga Jebusnon. Kag kon itugyan na sila sang Ginoo nga inyo Dios sa inyo kag pierdihon ninyo sila, laglagon ninyo sila sing bug-os.[a] Indi kamo maghimo sang kasugtanan sa ila ukon magpakita sang kaluoy sa ila. Indi kamo magpangasawa ukon magpamana sa ila, kag indi ninyo pagtuguti ang inyo mga anak nga magpangasawa ukon magpamana sa ila mga anak, kay ipalayo nila sa Ginoo ang inyo mga anak sa pag-alagad sa iban nga mga dios. Kag kon matabo ini, ipaagom sang Ginoo ang iya kaakig sa inyo kag sa gilayon malaglag kamo. Sa baylo, amo ini ang inyo himuon: Panggub-a ninyo ang ila mga halaran, pangdugmuka ang ila handumanan nga mga bato, pang-utda ang ila mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera, kag sunuga ang ila mga dios-dios. Kay kamo nga katawhan ginseparar para sa Ginoo nga inyo Dios. Sa tanan nga katawhan, kamo ang ginpili sang Ginoo nga inyo Dios nga mangin iya espesyal nga katawhan.

“Ginpili kamo kag ginhigugma sang Ginoo indi tungod nga mas madamo kamo sang sa iban nga mga katawhan, kay kamo pa gani ang pinakadiutay sa tanan. Ginpili niya kamo tungod kay ginahigugma niya kamo kag ginatuman niya ang iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Amo gani nga ginpaguwa niya kamo sa Egipto paagi sa iya puwerte nga gahom, kag ginhilway sa pagkaulipon sa Faraon nga hari sang Egipto. Hunahunaon ninyo nga ang Ginoo nga inyo Dios amo lang ang Dios. Masaligan siya nga Dios, kag ginatuman niya ang iya kasugtanan nga amo ang paghigugma sa madamo nga kaliwat nga nagahigugma sa iya kag nagatuman sang iya mga sugo. 10 Pero ang mga wala nagahigugma sa iya silutan gid niya dayon kag laglagon.

Ang Balos sa Pagkamatinumanon(B)

11 “Gani tumanon gid ninyo sing maayo ang mga sugo kag mga pagsulundan nga ginahatag ko sa inyo subong. 12 Kon tumanon ninyo ini nga mga sugo kag sundon sing maayo, tumanon sang Ginoo nga inyo Dios ang iya kasugtanan nga higugmaon[b] niya kamo, subong sang iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. 13 Higugmaon niya kamo, pakamaayuhon, kag padamuon. Hatagan niya kamo sang madamo nga kabataan kag pakamaayuhon ang mga produkto sang inyo duta: ang inyo mga uyas, duga sang ubas, kag lana. Kag padamuon man niya ang inyo kasapatan didto sa duta nga iya ginsumpa nga ihatag sa mga katigulangan ninyo kag sa inyo. 14 Pakamaayuhon niya kamo labaw sa iban nga mga katawhan. Wala sing lalaki sa inyo nga mabaog ukon babayi nga mabaw-as, kag amo man sa inyo mga kasapatan. 15 Protektaran kamo sang Ginoo sa tanan nga balatian. Indi niya pag-ipadala sa inyo atong makangilil-ad nga mga balatian nga inyo nakita didto sa Egipto, pero ipadala niya ini sa tanan nga nagadumot sa inyo. 16 Kinahanglan nga pamatyon ninyo ang tanan nga katawhan nga ginatugyan sang Ginoo nga inyo Dios sa inyo. Indi ninyo sila pagkaluoyi, kag indi kamo mag-alagad sa ila mga dios, kay mangin siod ini para sa inyo.

17 “Basi bala magsiling kamo sa inyo kaugalingon, ‘Mas gamhanan pa ini nga mga nasyon sang sa aton. Paano bala naton sila mapalayas?’ 18 Pero indi kamo magkahadlok sa ila, kundi dumdumon ninyo sing maayo kon ano ang ginhimo sang Ginoo nga inyo Dios sa hari sang Egipto[c] kag sa tanan nga Egiptohanon. 19 Nakita ninyo mismo ang dalagko nga mga pagtilaw, ang mga milagro, mga makatilingala nga butang, kag puwerte nga gahom nga gin-gamit sang Ginoo nga inyo Dios sa pagpaguwa sa inyo. Pareho man sini ang pagahimuon sang Ginoo nga inyo Dios sa tanan nga katawhan nga inyo ginakahadlukan. 20 Kag dayon padal-an sila sang Ginoo nga inyo Dios sang mga alingayo hasta nga malaglag bisan atong nagkalabilin nga nakapanago. 21 Indi kamo magkahadlok sa ila kay ang Ginoo nga inyo Dios kaupod ninyo, kag gamhanan kag makatilingala siya nga Dios. 22 Amat-amat nga ipatabog sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios ina nga mga nasyon. Indi ninyo sila pag-ubuson pahalin dayon, kay kon himuon ninyo ini magadamo ang talunon nga mga sapat. 23 Pero itugyan sila sang Ginoo nga inyo Dios sa inyo. Pasalasalahon niya sila hasta nga malaglag sila. 24 Itugyan niya sa inyo ang ila mga hari. Pamatyon ninyo sila, kag malimtan na sila. Wala sing bisan isa sa ila nga makadaog sa inyo, kag pamatyon ninyo sila tanan. 25 Sunugon ninyo ang ila mga dios-dios, kag indi ninyo paghandumon ang mga bulawan kag mga pilak sini. Indi gid ninyo ini pagkuhaon kay mangin siod ini sa inyo. Likawan gid ninyo ini kay ginakangil-aran ini sang Ginoo nga inyo Dios. 26 Indi kamo magdala sa inyo balay sang sining makangilil-ad nga mga butang, agod indi man kamo paglaglagon kaupod sini. Dapat kangil-aran gid ninyo ini, kay ini nga mga butang kinahanglan nga laglagon sing bug-os.

Footnotes

  1. 7:2 laglagon ninyo sila sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
  2. 7:12 higugmaon: ukon, pakamaayuhon.
  3. 7:18 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors