Add parallel Print Page Options

Ang Pagkapatay ni Moises

34 Halin sa kapatagan sang Moab, nagsaka si Moises sa Bukid sang Nebo, sa may putokputokan sang Pisga nga nagaatubang sa Jerico. Didto ginpakita sa iya sang Ginoo ang bug-os nga duta—halin sa Gilead pakadto sa Dan, ang bug-os nga duta sang Naftali, ang duta sang Efraim kag sang Manase, ang bug-os nga duta sang Juda hasta sa Dagat sang Mediteraneo,[a] ang Negev, kag ang bug-os nga duta halin sa Patag sang Jerico (ang banwa sang mga palma) hasta sa Zoar.

Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Amo ina ang duta nga akon ginpromisa kay Abraham, Isaac, kag Jacob, kag nagsiling ako sa ila nga ihatag ko ina sa ila mga kaliwat. Ginpakita ko ina sa imo, pero indi ka makakadto dira.”

Gani napatay si Moises nga alagad sang Ginoo didto sa Moab, suno gid sa ginsiling sang Ginoo. Ginlubong siya sa Moab, sa pulopatag nga nagaatubang sa Bet Peor, pero sa karon wala sing may nakahibalo kon sa diin gid siya ginlubong. Nagaedad si Moises sing 120 ka tuig sang napatay siya, pero makusog pa siya gihapon, kag maayo pa ang iya panan-aw. Nagpangasubo ang mga Israelinhon kay Moises didto sa kapatagan sang Moab sa sulod sang 30 ka adlaw.

Karon, si Josue nga anak ni Nun ginhatagan sang Espiritu sang kaalam kay ginpili siya ni Moises nga magbulos sa iya paagi sa pagtungtong sang iya kamot sa iya. Gani nagtuman sa iya ang mga Israelinhon, kag ginhimo nila ang tanan nga ginsugo sang Ginoo paagi kay Moises.

10 Halin sadto wala gid sing propeta sa Israel nga pareho kay Moises, nga nakilal-an gid sang Ginoo. 11 Ginpadala sang Ginoo si Moises sa paghimo sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang sa Egipto kontra sa ila hari[b] kag sa iya mga opisyal kag sa iya bug-os nga nasyon. 12 Wala sing may nakahimo sang mga gamhanan kag makatilingala nga mga butang pareho sang ginhimo ni Moises sa atubangan sang tanan nga Israelinhon.

Footnotes

  1. 34:2 Dagat sang Mediteraneo: sa Hebreo, dagat sa nakatundan.
  2. 34:11 ila hari: sa Hebreo, Faraon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors