Add parallel Print Page Options

Ginbendisyunan ni Moises ang mga Tribo sang Israel

33 Amo ini ang bendisyon nga ginhambal ni Moises nga alagad sang Dios sa mga Israelinhon sa wala pa siya mapatay. Nagsiling siya,

“Nag-abot ang Ginoo halin sa Sinai;
nagpahayag siya sa aton halin sa Bukid sang Seir pareho sang pagbutlak sang adlaw.
Nagsilak siya halin sa Bukid sang Paran.
Nag-abot siya upod sa mga linibo ka mga anghel,
kag ang iya tuo nga kamot nagabitbit sang nagadabadaba nga kalayo.[a]
Ginahigugma gid sang Ginoo ang iya katawhan.
Ginaprotektaran niya ining mga tawo nga iya pinili.
Gani ginasunod nila siya kag ginatuman ang iya mando.
Ginhatag sa aton ni Moises ang kasuguan bilang palanublion naton nga mga kaliwat ni Jacob.
Nangin hari ang Ginoo sang Israel[b] sang magtipon ang ila mga pangulo kag ang ila mga tribo.”
Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Reuben,
“Kabay pa nga indi madula ang mga kaliwat ni Reuben bisan diutay lang sila.”
Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Juda,
“O Ginoo, pamatii ang pagpangayo sang bulig sang tribo ni Juda.
Ibalik sila liwat sa mga tribo sang Israel.
Protektari sila kag buligi kontra sa ila mga kaaway.”
Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Levi,
“O Ginoo, ginhatag mo ang Thumim kag Urim[c] sa imo matutom nga mga alagad nga amo ang mga kaliwat ni Levi.
Gintilawan mo sila sa Masa kag ginsabdong sa tuburan sang Meriba.
Nagpakita sila sing dako nga pag-unong sa imo sang sa ila mga ginikanan, mga utod, kag mga kabataan.
Gintuman nila ang imo pulong, kag gintipigan nila ang imo kasugtanan.
10 Tudluan nila ang mga Israelinhon sang imo mga pagsulundan kag mga sugo,
kag magahalad sila sang mga insenso kag mga halad nga ginasunog sa imo halaran.
11 O Ginoo, pakamaayuha sila, kag kabay pa nga malipay ka sa tanan nila nga ginahimo.
Laglaga ang ila mga kaaway agod indi na makabangon pa.”
12 Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Benjamin,
“Palangga sang Ginoo ang tribo ni Benjamin,
kag ginapalayo niya sila sa katalagman kag ginaprotektaran sa bilog nga adlaw.”
13 Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Jose,
“Kabay pa nga pakamaayuhon sang Ginoo ang ila duta kag padal-an permi sang ulan kag sang tubig halin sa idalom sang duta.
14 Kabay pa nga sa bulig sang adlaw magapamunga ang ila mga tanom sang maayo nga mga bunga sa tion sang tigbulunga sini.
15 Kabay pa nga ang ila madugay na nga mga bukid magapatubas sing maayo kag bugana nga mga bunga.
16 Kabay pa nga ang ila duta magapatubas sang pinakamaayo nga mga produkto sa kaayo sang Dios nga nagpahayag sa nagadabadaba nga kahoy-kahoy.
Kabay pa nga ini nga mga pagpakamaayo magapabilin sa tribo ni Jose kay labaw siya sa iya mga utod.
17 Ang iya kusog pareho sa kusog sang turo nga baka nga kamagulangan.
Ang iya gahom pareho sa gahom sang sungay sang talunon nga baka.
Paagi sini laglagon niya ang mga nasyon bisan ang sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan.
Amo ini ang akon pagpakamaayo sa madamo nga mga katawhan sang Efraim kag Manase.”
18 Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Zebulun kag ni Isacar,
“Magkalipay ang tribo ni Zebulun, kay magauswag sila sa ila pagnegosyo sa iban nga mga lugar.
Magkalipay man ang tribo ni Isacar kay magauswag sila sa ila lugar.
19 Hagaron nila ang mga tawo sa pagkadto sa bukid sa paghalad sang husto nga mga halad sa Dios.
Magaselebrar sila tungod sa madamo nga pagpakamaayo nga nakuha nila sa dagat kag sa baybayon.”
20 Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Gad,
“Dalayawon ang Dios nga nagapalapad sang teritoryo sang tribo ni Gad!
Nagakabuhi sila sa sini nga duta pareho sa leon nga handa sa paggus-ab sang butkon ukon sang ulo sang iya mga kaaway.
21 Ginpili nila ang pinakamaayo nga duta nga bagay para sa mga pangulo.
Kon magtipon ang mga manugdumala sang katawhan sang Israel, ginasunod nila ang mga ginapatuman sang Ginoo kag ang iya mga pagsulundan para sa Israel.”
22 Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Dan,
“Ang tribo ni Dan pareho sa bata sang leon nga nagalumpat halin sa Bashan.”
23 Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Naftali,
“Ang tribo ni Naftali bugana sang pagpakamaayo sang Ginoo. Kabay pa nga maangkon nila ang duta sa nakatundan [d] kag sa bagatnan.”
24 Nagsiling si Moises parte sa tribo ni Asher,
“Kabay pa nga pakamaayuhon ang tribo ni Asher labaw sa tanan nga tribo sang Israel.
Kabay pa nga malipay sa ila ang ila kapareho nga mga Israelinhon kag mangin bugana ang ila lana.
25 Kabay pa nga ang mga puwertahan sang ila mga banwa protektado sang mga trangka nga salsalon kag saway,
kag kabay pa nga magpabilin ang ila pagkagamhanan samtang buhi sila.
26 Wala sing pareho sa Dios sang Israel.[e]
Nagasakay siya sa mga panganod sa pagbulig sa inyo. Sa iya gahom nagaagi siya sa kalangitan.
27 Ang wala sing katapusan nga Dios amo ang inyo dalangpan;
alay-ayan niya kamo sang iya wala sing katapusan nga gahom.
Ipatabog niya sa inyo ang inyo mga kaaway,
kag magsugo siya sa inyo sa paglaglag sa ila.
28 Gani ang Israel magapuyo nga malayo sa katalagman, sa duta nga bugana sang uyas kag duga sang ubas,
kag sa diin ang tun-og nga halin sa langit nagahatag sang tubig sa duta.
29 Bulahan kamo, O katawhan sang Israel!
Wala sing pareho sa inyo—isa ka katawhan nga ginluwas sang Ginoo.
Ang Ginoo amo ang magaprotektar kag magabulig sa inyo,
kag siya ang magapakig-away para sa inyo.
Magakamang ang inyo mga kaaway pakadto sa inyo, kag tapakon ninyo sila sa likod.”[f]

Footnotes

  1. 33:2 Nag-abot… kalayo: ukon, Nag-abot siya halin sa Meriba Kadesh, halin sa bagatnan, sa ubos sang iya mga kabukiran.
  2. 33:5 Israel: sa Hebreo, Jeshurun, nga ang buot silingon, matarong.
  3. 33:8 Thumim kag Urim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.
  4. 33:23 nakatundan: Amo ini sa Septuagint, Syriac, kag Latin Vulgate. Sa Hebreo, linaw.
  5. 33:26 Israel: sa Hebreo, Jeshurun, nga ang buot silingon, matarong.
  6. 33:29 tapakon ninyo sila sa likod: ukon, tasak-tasakon ninyo ang ila mga simbahan sa mataas nga mga lugar.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors