Add parallel Print Page Options

Napierdi si Haring Og sang Bashan(A)

“Dayon nagkadto kita sa Bashan, pero ginsalakay kita ni Haring Og sang Bashan kag sang iya bug-os nga katawhan didto sa Edrei. Pero nagsiling ang Ginoo sa akon, ‘Indi ka magkahadlok sa iya, kay sigurado nga itugyan ko siya sa imo, pati ang iya bug-os nga katawhan kag ang iya duta. Himua sa iya ang ginhimo mo kay Sihon nga hari sang mga Amornon nga naghari sa Heshbon.’ Gani gintugyan sa aton sang Ginoo nga aton Dios si Haring Og sang Bashan kag ang bug-os niya nga katawhan. Ginpamatay naton sila, kag wala gid kita sing may ginbilin nga buhi. Gin-agaw naton ang tanan niya nga 60 ka banwa—ang bug-os nga teritoryo sang Argob nga sakop iya sang ginharian. Ini tanan nga banwa napalibutan sang mataas nga mga pader kag may mga puwertahan nga may mga trangka. Gin-agaw man naton ang iya madamo gid nga mga baryo nga wala sing mga pader.

“Ginlaglag naton sila sing bug-os[a] pareho sa ginhimo naton kay Haring Sihon sang Heshbon. Ginpamatay naton ang tanan nga tawo sa kada banwa nga aton naagaw—mga lalaki, babayi, kag kabataan. Pero gindala naton ang tanan nga kasapatan kag pagkabutang nga aton nakuha sa ila mga banwa.

“Gani naagaw naton sa duha ka hari sang mga Amornon ang duta sa sidlangan sang Suba sang Jordan halin sa Arnon nga ililigan sang tubig hasta sa Bukid sang Hermon. (Ining Hermon ginatawag sang mga Sidonhon nga Sirion, kag ginatawag sang mga Amornon nga Senir.) 10 Gin-agaw naton ang tanan nga banwa sa mataas nga patag, ang bug-os nga Gilead, kag ang bug-os nga Bashan hasta sa Saleca kag Edrei, nga mga banwa nga sakop sang ginharian ni Og sang Bashan. 11 (Si Haring Og amo lang ang nabilin nga kaliwat sang mga Refaimnon. Ang iya salsalon nga katre[b] mga 13 ka tapak ang kalabaon kag mga 6 ka tapak ang kasangkaron. Makita pa ini subong sa Raba nga banwa sang mga Ammonhon.)

Ang Pagpartida sang Duta sa Sidlangan sang Suba sang Jordan(B)

12 “Sang naagaw naton ini nga duta, ginhatag ko sa mga kaliwat ni Reuben kag ni Gad ang duta sa aminhan sang Aroer malapit sa Arnon nga ililigan sang tubig pati ang katunga sang kabukiran sang Gilead kag ang mga banwa sini. 13 Ang nabilin nga bahin sang Gilead kag ang bug-os nga Bashan, ang ginharian ni Og, ginhatag ko sa katunga sang tribo ni Manase. (Ang bug-os nga Argob sa Bashan ginatawag sadto nga duta sang mga Refaimnon.) 14 Si Jair nga kaliwat ni Manase, amo ang nagpanag-iya sang bug-os nga Argob nga sakop sang Bashan hasta sa dulunan sang duta sang mga Geshurnon kag sang mga Maacatnon. Ini nga teritoryo gin-ngalanan ni Jair sang iya mismo ngalan, gani hasta subong ang Bashan ginatawag nga ‘Mga Banwa ni Jair.’ 15 Ginhatag ko ang Gilead sa pamilya ni Makir. 16 Kag sa mga kaliwat ni Reuben kag ni Gad ginhatag ko sa ila ang kadutaan halin sa Gilead hasta sa Arnon nga ililigan sang tubig. Ang tunga-tunga sang Arnon amo ang ila dulunan sa bagatnan, kag ang ila naman dulunan sa aminhan amo ang Jabok nga ililigan sang tubig, nga amo man ang dulunan sang mga Ammonhon. 17 Ang dulunan sa nakatundan amo ang Kapatagan sang Jordan, [c] pati ang Suba sang Jordan, halin sa Dagat sang Galilea hasta sa Patay nga Dagat[d] sa ubos nga bahin sang Pisga sa sidlangan.

18 “Sadto nga tion ginmanduan ko ang inyo mga tribo nga nagaestar sa sidlangan sang Jordan,[e] ‘Bisan ginhatag sang Ginoo nga inyo Dios ini nga duta agod inyo panag-iyahan, kinahanglan nga ang tanan ninyo nga mga soldado magtabok man sa Suba sang Jordan nga armado kag magpanguna sa inyo kapareho nga mga Israelinhon sa pagpakig-away. 19 Pero ibilin ninyo ang inyo mga asawa, mga kabataan, kag ang inyo madamo nga kasapatan sa mga banwa nga ginhatag ko sa inyo. 20 Kon maangkon na sang inyo kapareho nga mga Israelinhon ang duta sa tabok sang Jordan nga ginahatag sa ila sang Ginoo nga inyo Dios, kag kon mahatagan na sila sang seguridad pareho sa iya ginhimo sa inyo, makabalik na kamo sa duta nga ginhatag ko sa inyo.’

Wala Gintugutan si Moises sa Pagsulod sa Canaan

21 “Kag sadto nga tion, ginsilingan ko man si Josue, ‘Nakita mo mismo ang tanan nga ginhimo sang Ginoo nga inyo Dios sa sadtong duha ka hari. Pareho man sina ang himuon sang Ginoo sa tanan nga ginharian nga inyo kadtuan. 22 Indi kamo magkahadlok sa ila, kay ang Ginoo nga inyo Dios mismo ang magpakig-away para sa inyo.’

23 “Sadto nga tion, nagpakitluoy ako sa Ginoo. Siling ko, 24 ‘O Ginoong Dios, ginsuguran mo na nga ipakita sa imo alagad ang imo pagkagamhanan, kay wala sing dios sa langit ukon sa duta nga makahimo sang mga milagro nga imo ginhimo. 25 Gani kon mahimo, tuguti ako nga makatabok agod makita ko ang maayo nga duta sa tabok sang Jordan, ang matahom nga mga kabukiran, pati ang mga kabukiran sang Lebanon.’

26 “Pero naakig ang Ginoo sa akon tungod sa inyo, kag wala siya nagsugot sa akon pangabay. Nagsiling siya, ‘Husto na ina! Indi na ako paghambali liwat parte sina nga butang. 27 Magsaka ka sa putokputokan sang Pisga kag magtan-aw sa duta sa bisan diin nga direksyon, kay indi ka makatabok sa Jordan. 28 Pero tudlui si Josue sang iya himuon. Pabakura siya kay siya ang magapangulo sa sini nga mga tawo sa pagtabok sa Jordan. Ihatag niya sa ila ang duta nga makita mo lang!’ 29 Gani nagpabilin kita sa pulopatag nga malapit sa Bet Peor.”

Footnotes

  1. 3:6 Ginlaglag naton sila sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
  2. 3:11 katre: ukon, lungon.
  3. 3:17 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.
  4. 3:17 Galilea hasta sa Patay nga Dagat: sa Hebreo, Kineret hasta sa Dagat sang Araba, ang maasin gid nga dagat.
  5. 3:18 ang inyo… Jordan: sa Hebreo, kamo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors