Add parallel Print Page Options

29 Amo ini ang mga detalye sang pagtuman sa kasugtanan nga ginsugo sang Ginoo kay Moises nga ihatag sa mga Israelinhon sa Moab. Dugang ini sa kasugtanan nga iya ginhimo sa ila sa Horeb.

Ginpatuman Liwat sa mga Israelinhon ang Kasugtanan

Ginpatawag ni Moises ang tanan nga Israelinhon kag ginsilingan, “Kamo mismo nakakita sang tanan nga ginhimo sang Ginoo sa hari sang Egipto[a] kag sa tanan niya nga mga opisyal kag sa bug-os niya nga nasyon. Nakita ninyo atong puwerte nga mga pagtilaw, mga milagro, kag makatilingala nga mga buhat. Pero hasta subong wala pa ginpaintiendi sang Ginoo sa inyo ining inyo nakita kag nabatian. Sa sulod sang 40 ka tuig nga ginpangunahan ko kamo sa kamingawan, wala nagdaan ang inyo mga bayo kag mga sandalyas. Wala kamo sing tinapay didto ukon bino kag iban pa nga ilimnon, pero ginhatagan kamo sang Ginoo sang inyo mga kinahanglanon agod mahibaluan ninyo nga siya ang Ginoo nga inyo Dios.

“Pag-abot naton sa sini nga lugar, nagpakig-away sa aton si Haring Sihon sang Heshbon kag si Haring Og sang Bashan, pero gindaog naton sila. Gin-agaw naton ang ila duta kag ginhatag ini sa mga tribo ni Reuben, Gad, kag sa katunga nga tribo ni Manase bilang ila palanublion.

“Gani tumana ninyo sing maayo ang mga ginapatuman sa sini nga kasugtanan, agod magmauswagon kamo sa tanan ninyo nga ginahimo. 10 Nagatindog kamo tanan subong nga adlaw sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios: ang mga pangulo sang inyo mga tribo, ang mga manugdumala, ang mga opisyal, ang tanan nga lalaki sang Israel, 11 ang inyo mga asawa kag mga kabataan, kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo nga inyo manugkahoy kag manugsag-ob. 12 Nagatindog kamo diri sa paghimo sang kasugtanan sa Ginoo nga inyo Dios. Ini nga kasugtanan nga ginahimo sang Ginoo sa inyo subong nga adlaw ginsumpaan niya, 13 agod ipahibalo niya liwat sa inyo subong nga kamo iya katawhan kag siya inyo nga Dios suno sa iya ginpromisa sa inyo kag sa inyo mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, kag Jacob. 14-15 Pero indi lang kamo nga nagatindog diri subong sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios ang iya ginahimuan sang sini nga kasugtanan, kundi pati ang tanan ninyo nga kaliwat sa palaabuton.

16 “Nahibaluan ninyo kon paano anay kita nag-estar sa Egipto kag kon paano kita nagpanglat-as sa kadutaan sang iban nga mga nasyon pakadto sa sini nga lugar. 17 Nakita ninyo ang ila makangilil-ad nga mga dios-dios nga hinimo halin sa kahoy, bato, pilak kag bulawan. 18 Siguraduha ninyo nga wala sa inyo sing lalaki, babayi, panimalay, ukon tribo nga magbiya sa Ginoo nga aton Dios kag magsimba sa mga dios sang sadto nga mga nasyon agod wala sing bisan isa sa inyo nga mangin pareho sa gamot nga nagatubo nga mapait kag makahililo. 19 Ang bisan sin-o nga nakabati sang mga paandam sang sini nga mga pagpakamalaot indi maghunahuna nga indi siya maano bisan magpadayon siya sa iya lang gusto. Ang matuod, magadala ini sang kalaglagan sa inyo tanan. 20 Indi gid siya pagpatawaron sang Ginoo. Magadabdab nga daw sa kalayo ang puwerte nga kaakig sang Ginoo sa iya, kag matabo sa iya ang tanan nga pagpakamalaot nga nasulat sa sini nga libro, kag dulaon sang Ginoo ang iya ngalan sa kalibutan. 21 Painon siya sang Ginoo sa tanan nga tribo sang Israel, kag paantuson siya suno sa mga pagpakamalaot sang kasugtanan nga nasulat sa sini nga Libro sang Kasuguan.

22 “Sa ulihi nga mga henerasyon ang inyo mga kaliwat kag ang mga dumuluong nga naghalin sa malayo nga mga lugar makakita sang resulta sang mga kalamidad kag mga balatian nga ipadala sang Ginoo sa inyo duta. 23 Ang inyo bug-os nga duta mangin pareho sa desierto nga natabunan sang asupre kag asin. Wala gid sing may magtanom sa sini nga duta kay ang tanom indi magtubo. Mangin pareho ini sang pagkalaglag sang Sodom kag Gomora, sang Adma kag Zeboyim nga ginlaglag sang Ginoo tungod sa puwerte niya nga kaakig. 24 Dayon mamangkot ang tanan nga nasyon, ‘Ngaa bala ginhimo ina sang Ginoo sa ila nasyon? Ngaa bala nga puwerte gid ang iya kaakig?’

25 “Kag ang sabat amo ini: ‘Tungod kay ginsikway sang sini nga mga tawo ang kasugtanan nga ginhimo sa ila sang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan, sang ginpaguwa niya sila sa Egipto. 26 Nagsimba sila kag nag-alagad sa iban nga mga dios nga wala nila nakilal-i, nga gindumili sang Ginoo nga simbahon nila. 27 Gani puwerte ang kaakig sang Ginoo sa ila nasyon kag ginpaagom niya sa ila ang tanan nga pagpakamalaot nga nasulat sa sini nga libro. 28 Sa puwerte nga kaakig sang Ginoo, ginpalayas niya sila sa ila nasyon kag ginpabihag sa iban nga nasyon nga sa diin nagaestar sila subong.’

29 “May mga butang nga sekreto nga ang Ginoo lang nga aton Dios ang nakahibalo, pero ginpahayag niya sa aton ang iya kasuguan kag ini dapat sundon naton kag sang aton mga kaliwat hasta san-o.

Footnotes

  1. 29:2 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors