Add parallel Print Page Options

Ang Halaran sa Bukid sang Ebal

27 Karon ginmanduan ni Moises kag sang mga manugdumala sang Israel ang katawhan: “Tumana ninyo ining tanan nga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong. Kon makatabok na kamo sa Jordan, didto sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios, magtumpok kamo sang dalagko nga mga bato, kag pahiran ninyo ini sang apog. Isulat ninyo sa sini nga mga bato ang tanan nga kasuguan kon makasulod na kamo sa maayo kag mapatubason nga duta[a] nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios, ang Dios sang inyo mga katigulangan, suno sa iya ginpromisa sa inyo. Kon makatabok na kamo sa Jordan, patinduga ninyo ini nga mga bato sa Bukid sang Ebal, suno sa ginmando ko sa inyo subong, kag pahiran ninyo ini sang apog. Dayon maghimo kamo didto sang halaran nga bato para sa Ginoo nga inyo Dios. Indi ninyo pagbasbasan ang mga bato nga inyo gamiton. Dapat wala mabasbasi ang mga bato nga himuon ninyo nga halaran. Dayon maghalad kamo sa sini nga halaran sang mga halad nga ginasunog para sa Ginoo nga inyo Dios. Maghalad man kamo sang halad nga para sa maayo nga relasyon, kag kauna ninyo ini didto kag magkinalipay kamo sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios. Kag isulat ninyo sing maathag ining mga kasuguan sang Dios sa mga bato nga ginpahiran ninyo sang apog.”

Nagsiling pa gid si Moises kag ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi sa tanan nga Israelinhon, “Pamati kamo, O katawhan sang Israel! Subong nga adlaw nangin katawhan na kamo sang Ginoo nga inyo Dios. 10 Sunda ninyo ang Ginoo nga inyo Dios kag tumana ang iya mga sugo kag mga pagsulundan nga ginahatag ko sa inyo subong.”

Ang mga Pagpakamalaot

11 Sa amo man nga adlaw ginmanduan ni Moises ang katawhan: 12 “Kon makatabok na gani kamo sa Jordan, amo ini ang mga tribo nga magtindog sa Bukid sang Gerizim sa pagbendisyon sa katawhan: ang tribo ni Simeon, Levi, Juda, Isacar, Jose, kag Benjamin. 13 Kag amo man ini ang mga tribo nga magtindog sa Bukid sang Ebal sa pagpakamalaot sa katawhan: ang tribo ni Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, kag Naftali.

14 “Ang mga Levita magsinggit sing mabaskog sa tanan nga Israelinhon:

15 “Pakamalauton ang tawo nga maghimo sang bisan ano nga mga dios-dios nga hinimo halin sa bato ukon saway kag simbahon ini bisan sa sekreto. Kay ini nga mga dios-dios nga hinimo lang sang tawo ginakaugtan sang Ginoo.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”[b]

16 “Pakamalauton ang tawo nga wala nagatahod sa iya mga ginikanan.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

17 “Pakamalauton ang tawo nga nagahalin sang muhon sang duta sang iya isigkatawo agod kawaton ang duta.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

18 “Pakamalauton ang tawo nga nagapatalang sang bulag sa dalan.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

19 “Pakamalauton ang tawo nga wala nagahatag sang hustisya sa mga indi Israelinhon, sa mga ilo kag sa mga balo nga babayi.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

20 “Pakamalauton ang tawo nga magpakighilawas sa asawa sang iya amay, kay ginapakahuy-an niya ang iya amay.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

21 “Pakamalauton ang tawo nga magpakighilawas sa bisan ano nga sapat.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

22 “Pakamalauton ang tawo nga magpakighilawas sa iya utod nga babayi, utod man niya sa amay ukon sa iloy.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

23 “Pakamalauton ang tawo nga magpakighilawas sa iya ugangan nga babayi.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

24 “Pakamalauton ang tawo nga magpatay sang iya kapareho bisan sa sekreto.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

25 “Pakamalauton ang tawo nga magbaton sang suhol sa pagpatay sang inosente nga tawo.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

26 “Pakamalauton ang tawo nga indi magsunod ukon magtuman sining tanan nga sugo.” Masabat dayon ang tanan nga tawo, “Amen!”

Footnotes

  1. 27:3 maayo… duta: sa literal, duta nga nagailig ang gatas kag dugos.
  2. 27:15 Amen: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors