Add parallel Print Page Options

24 “Halimbawa, nagpangasawa ang isa ka lalaki, kag sang ulihi nadula ang iya luyag sa iya asawa kay may natukiban siya sa iya asawa nga wala niya naluyagi. Gani naghimo siya sang kasulatan sang pagbulagay kag ginhatag sa iya asawa, kag ginpahalin niya siya sa iya balay. Kon magpamana liwat ang amo nga babayi, kag bulagan naman siya sang iya ikaduha nga bana ukon mapatay ang iya ikaduha nga bana, indi na siya puwede nga pangasaw-on liwat sang nahauna niya nga bana kay nangin mahigko na siya.[a] Kon pangasaw-on siya liwat sang iya nahauna nga bana, makangilil-ad ini sa panulok sang Ginoo. Kinahanglan nga indi ninyo paghimuon ina nga sala sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios bilang palanublion ninyo.

“Kon ang isa ka tawo bag-o lang makasal, kinahanglan nga indi siya pagpaintrahon sa inaway ukon hatagan sang bisan ano nga responsibilidad sa banwa sa sulod sang isa ka tuig, agod makatiner siya sa iya balay kag mahatagan niya sang kalipay ang iya asawa.

“Indi pagkuhaa nga garantiya sa utang ang galingan sang nag-utang sa imo, kay ginakuhaan mo siya sang iya palangabuhian.

“Kon madakpan ang isa ka tawo nga nagkidnap sa iya kapareho nga Israelinhon kag ginhimo niya ini nga ulipon ukon ginbaligya niya, kinahanglan nga patyon ang nagkidnap. Dapat dulaon ninyo ini nga kalautan sa inyo.[b]

“Kon parte sa delikado nga balatian sa panit[c], sunda ninyo sing maayo ang mga pagsulundan nga ginapahimo sa inyo sang mga pari nga mga kaliwat ni Levi. Tumana gid ninyo ang akon mga ginsugo sa ila. Dumduma ninyo kon ano ang ginhimo sang Ginoo nga inyo Dios kay Miriam sang nagalakat kamo halin sa Egipto.

10 “Kon magpahulam kamo sang bisan ano sa inyo kapareho nga Israelinhon, indi kamo magsulod sa iya balay sa pagkuha sang bisan ano nga iya igarantiya. 11 Maghulat lang kamo sa guwa kag dal-on niya ang iya igarantiya sa inyo. 12-13 Kon imol ang tawo kag kunop ang iya gin-garantiya sa inyo, indi ini pagpaagahi sa inyo. Iuli ini sa iya sa indi pa magsalop ang adlaw agod magamit niya ini sa pagtulog, kag pasalamatan ka pa niya. Kabigon ini sang Ginoo nga inyo Dios nga matarong nga buhat.

14 “Indi kamo magpamintaha sa imol nga trabahador, Israelinhon man siya ukon indi Israelinhon nga nagaestar sa inyo banwa. 15 Bayari siya sang iya inadlaw nga suweldo sa indi pa magsalop ang adlaw tungod kay imol siya kag nagasalig siya sa sina nga suweldo. Kay kon indi, basi magdangop siya sa Ginoo batok sa imo, kag isipon ini nga sala kontra sa imo.

16 “Ang mga ginikanan indi dapat pagpatyon tungod sa sala sang ila mga anak, ukon ang mga anak tungod sa sala sang ila mga ginikanan; ang kada isa patyon tungod sa iya kaugalingon nga sala.

17 “Hatagan ninyo sang hustisya ang mga ilo kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo. Indi ninyo pagkuhaa ang kunop sang balo nga babayi bilang garantiya sa iya utang. 18 Dumdumon ninyo nga mga ulipon kamo sadto sa Egipto kag ginluwas kamo sang Ginoo nga inyo Dios. Amo ina nga ginasugo ko kamo sa paghimo sini.

19 “Kon nagaani kamo kag may nabilin kamo nga pungpong sa uma, indi na ninyo ini pagbalikan kag kuhaon. Ibilin na lang ini sa mga indi Israelinhon, sa mga ilo, kag sa mga balo nga babayi, agod pakamaayuhon kamo sang Ginoo nga inyo Dios sa tanan ninyo nga ginahimo. 20 Kon magdugos kamo sang inyo mga olibo, indi na ninyo pagbalikan ang nabilin. Ibilin na lang sa mga indi Israelinhon, sa mga ilo, kag sa mga balo nga babayi. 21 Kon magdugos kamo sang inyo mga ubas, indi na ninyo pagbalikan ang mga nabilin. Ibilin na lang ini sa mga indi Israelinhon, sa mga ilo, kag sa mga balo nga babayi. 22 Dumdumon ninyo nga mga ulipon kamo sadto sa Egipto. Amo ina nga ginasugo ko kamo sa paghimo sini.”

Footnotes

  1. 24:4 nangin mahigko na siya: pareho kahigko sang nagpanginlalaki.
  2. 24:7 kalautan: ukon/kag malaot nga tawo.
  3. 24:8 delikado nga balatian sa panit: Tan-awa ang footnote sa Num. 5:2.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors