Add parallel Print Page Options

Ang mga Banwa nga Dalangpan(A)

19 “Kon laglagon na sang Ginoo nga inyo Dios ang mga nasyon nga ang ila duta ginahatag niya sa inyo, kag kon mapalayas na ninyo sila kag didto na kamo nagaestar sa ila mga banwa kag mga balay, magpili kamo sang tatlo ka banwa nga dalangpan sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios nga inyo panag-iyahan. Partidaha ninyo sa tatlo ka distrito ang duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios, nga may isa ka banwa nga dalangpan sa kada distrito. Kay-uha ninyo ang mga dalan pakadto sa sini nga mga banwa, agod nga ang bisan sin-o nga makapatay sang tawo makapalagyo sa isa sa sini nga mga banwa. Kon ang isa ka tawo nakapatay sang iya isigkatawo nga indi niya hungod kag wala man sing dumot, makapalagyo siya sa isa sa sini nga mga banwa nga dalangpan kag wala sing may mag-ano sa iya.

“Halimbawa, nagkadto ang isa ka tawo upod sang iya kaingod sa kakahuyan sa pagpangahoy. Samtang nagautod siya sang kahoy gulpi lang nga nahukas ang ulo sang iya wasay kag naigo ang iya kaingod kag napatay. Puwede siya makapalagyo sa isa sa sini nga mga banwa nga dalangpan kag wala sing may mag-ano sa iya. Kon isa lang ang banwa nga dalangpan basi malayo ini para sa tawo nga nakapatay, kag malagas siya sang tawo nga gusto magbalos sa iya, kag mapatay siya. Pero indi siya dapat nga patyon kay ang iya pagpatay indi hungod kag wala man sing dumot. Amo ini ang rason kon ngaa ginasugo ko kamo sa pagpili sang tatlo ka banwa nga dalangpan.

“Palaparon sang Ginoo nga inyo Dios ang inyo teritoryo suno sa iya ginpromisa sa inyo mga katigulangan, kag mangin inyo na ang bug-os nga duta nga iya ginpromisa sa ila. Himuon ini sang Ginoo nga inyo Dios kon sundon ninyo sing maayo ining tanan nga sugo nga ginasugo ko sa inyo subong, nga higugmaon ninyo siya kag magkabuhi kamo permi suno sa iya mga pamaagi. Kon maglapad na ang inyo teritoryo, magdugang kamo sang tatlo pa ka banwa nga dalangpan. 10 Dugangi ninyo ang banwa nga dalangpan agod wala sing inosente nga tawo nga mapatay sa inyo duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios bilang palanublion ninyo, kag agod indi kamo pagsukton kon may inosente nga tawo nga mapatay.

11 “Pero kon ang isa ka tawo nagadumot sa iya kapareho kag ginbantayan niya ini kag ginpatay, kag dayon nagpalagyo siya sa isa sa mga banwa nga dalangpan, 12 kinahanglan nga ipakuha siya sang mga manugdumala sang iya banwa kag itugyan sa gusto magbalos sa iya agod patyon siya. 13 Indi ninyo siya pagkaluoyi. Kinahanglan nga dulaon ninyo sa Israel ang pagpamatay sa mga inosente nga mga tawo agod mangin maayo ang inyo kahimtangan.

Parte sa Dulunan sang Duta

14 “Kon mag-abot kamo sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios nga inyo panag-iyahan, indi ninyo pagkawaton ang duta sang imo kapareho paagi sa paghalin sang muhon[a] sang iya duta nga ginbutang sadto sang inyo mga katigulangan.

Ang mga Saksi

15 “Indi ninyo pagsentensyahi ang isa ka tawo nga nakasala siya tungod sa pagpamatuod sang isa lang ka saksi. Kinahanglan nga may duha ukon tatlo ka saksi nga makapamatuod nga ang isa ka tawo nakasala. 16 Kon ang isa ka saksi magbinutig sa korte kag magpahayag nga nakasala ang isa ka tawo, 17 sila nga duha patindugon sa presensya sang Ginoo sa atubangan sang mga pari kag sang mga manughukom nga nagaalagad sa sina nga tion. 18 Kinahanglan nga imbistigaron gid ini sing maayo sang mga manughukom. Kag kon mapamatud-an nga nagabinutig ang saksi paagi sa pagbutang-butang sa iya isigkatawo, 19 kinahanglan nga silutan siya sang silot nga para kuntani sa akusado. Dapat dulaon ninyo ini nga kalautan sa inyo.[b] 20 Ang makabati parte sini mahadlok kag wala na gid sing may maghimo liwat sining malaot nga buhat. 21 Kinahanglan nga indi kamo magpakita sang inyo kaluoy. Kon ginpatay sang isa ka tawo ang iya isigkatawo, dapat patyon man siya. Kon ginbulag niya siya, dapat bulagon man siya. Kon ginbingaw niya siya, dapat bingawon man siya. Kon ginbali niya ang iya kamot ukon tiil, dapat balion man ang iya kamot ukon tiil.

Footnotes

  1. 19:14 muhon: Tanda ini sang dulunan sang duta. Kon sa English, landmark ukon boundary marker.
  2. 19:19 kalautan: ukon/kag malaot nga tawo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors