Add parallel Print Page Options

Ang Bahin sang mga Pari kag mga Levita sa mga Halad

18 “Ang mga pari nga kaliwat ni Levi, kag ang iban pa nga sakop sang tribo ni Levi, wala sing duta nga palanublion sa mga tribo sang Israel. Magakaon lang sila halin sa mga halad nga paagi sa kalayo[a] nga ginahalad sa Ginoo, kay amo ini ang ila palanublion. Wala sila sing palanublion pareho sa ila kapareho nga mga Israelinhon; ang Ginoo amo ang ila palanublion suno sa iya ginpromisa sa ila.

“Amo ini ang mga bahin nga para sa mga pari halin sa mga baka ukon karnero ukon kanding nga halad sang mga tawo: ang abaga, ang sag-ang kag ang tiyan. Ihatag man ninyo sa mga pari ang nahauna nga parte sang inyo mga produkto nga uyas, duga sang ubas, lana kag bulbol sang karnero. Kay sa tanan nga tribo sang Israel sila kag ang ila mga kaliwat amo ang ginpili sang Ginoo nga inyo Dios sa pag-alagad sa iya hasta san-o.

“Ang bisan sin-o nga Levita nga nagaestar sa bisan diin nga banwa sang Israel makakadto sa lugar nga pilion sang Ginoo, kag makaalagad siya didto sa Ginoo nga iya Dios, pareho sa iya kapareho nga mga Levita nga nagaalagad didto sa presensya sang Ginoo. Makabaton man siya sang iya bahin sa mga halad bisan may ara siya nga ginabaton halin sa iban niya nga palangabuhian.[b]

Ang mga Makangilil-ad nga Pagginawi

“Kon makasulod na gani kamo sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios, indi ninyo pagsundon ang makangilil-ad nga mga pagginawi sang mga pumuluyo didto. 10 Dapat wala sing isa sa inyo nga magsunog sang iya anak bilang halad. Kag indi man kamo magpamakot, magpangbabaylan, magsaysay sang kahulugan sang mga palatandaan, magpanghiwit, 11 magpangbarang, maghimo sang mga ginahimo sang espiritista, kag magpakigsugilanon sa kalag sang mga patay. 12 Ang bisan sin-o nga maghimo sang sini nga mga butang kangil-aran sang Ginoo. Amo ini ang rason kon ngaa ipatabog na gid sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios ina nga mga nasyon. 13 Dapat wala kamo sing kasawayan sa atubangan sang Ginoo nga inyo Dios.

Ang mga Propeta

14 “Ining mga nasyon nga inyo palayason nagadangop sa mga manugpakot ukon sa mga manugbabaylan. Pero kamo iya, gindilian sang Ginoo nga inyo Dios sa paghimo sini. 15 Sa baylo, magapadala sa inyo ang Ginoo nga inyo Dios sang isa ka propeta nga pareho sa akon, nga kadugo ninyo. Kinahanglan nga pamatian ninyo siya. 16 Kay amo ini ang inyo ginpangayo sa Ginoo nga inyo Dios sang nagtipon kamo didto sa Horeb. Nagsiling kamo, ‘Indi na kami pagpabatia sang tingog sang Ginoo nga aton Dios, ukon pagpakitaa sang iya nagadabadaba nga kalayo kay basi magkalamatay kami.’

17 “Gani nagsiling ang Ginoo sa akon, ‘Maayo ang ila ginapangabay. 18 Magapadala ako sa ila sang isa ka propeta nga pareho sa imo, nga kadugo nila. Ipahambal ko sa iya ang tanan nga gusto ko isiling sa ila. 19 Silutan ko ang bisan sin-o nga indi magpamati sa akon mga pulong nga ginahambal sang propeta sa akon ngalan. 20 Kag kinahanglan nga patyon ang propeta nga maghambal sang mensahi sa akon ngalan nga wala ko pagsugua ukon maghambal siya sa ngalan sang iban nga mga dios.’

21 “Basi mamangkot kamo, ‘Paano bala namon mahibaluan nga ang mensahi sang isa ka propeta indi iya sang Ginoo?’ 22 Kon ang ginahambal sang propeta sa ngalan sang Ginoo indi matabo ukon matuman, ina nga mensahi indi iya sang Ginoo. Iya-iya lang ina sang amo nga propeta, gani indi kamo magkahadlok sa iya.

Footnotes

  1. 18:1 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa Num. 15:3.
  2. 18:8 bisan… palangabuhian: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors