Add parallel Print Page Options

Ginadilian nga mga Pagsulundan sa Pagpangasubo sa Patay

14 “Mga anak kamo sang Ginoo nga inyo Dios. Gani kon magpangasubo kamo sa patay, indi ninyo pagpilasan ang inyo kaugalingon ukon pagkiskisan ang inyo ulo. Kay katawhan kamo nga ginseparar para sa Ginoo nga inyo Dios. Sa tanan nga tawo sa kalibutan, kamo ang ginpili sang Ginoo nga inyo Dios nga mangin iya espesyal nga katawhan.

Ang mga Sapat nga Ginakabig nga Matinlo kag Mahigko(A)

“Indi kamo magkaon sang bisan ano nga sapat nga ginakabig nga mahigko. Amo ini ang mga sapat nga puwede ninyo kaunon: baka, karnero, kanding, usa, talunon nga kanding, talunon nga karnero kag iban pa nga klase sang usa.[a] Puwede ninyo kaunon ang bisan ano nga sapat nga nagapihak ang ila kuko kag nagausang liwat sang ila kinaon. Pero indi ninyo pagkaunon ang mga sapat nga nagausang liwat sang ila kinaon pero wala nagapihak ang ila kuko, pareho sang kamelyo, koneho kag badier.[b] Ini nga mga sapat kabigon ninyo nga mahigko. Indi man ninyo pagkaunon ang baboy, kay bisan tuod nga nagapihak ang iya kuko wala ini nagausang liwat sang iya kinaon. Indi gid kamo magkaon sang sini nga mga sapat ukon magtandog sang ila patay nga mga lawas.

“Puwede ninyo kaunon ang bisan ano nga sapat nga nagakabuhi sa tubig nga may mga sirik kag mga himbis. 10 Pero indi gid ninyo pagkaunon ang wala sing sirik kag himbis. Kabigon ninyo ini nga mahigko. 11 Puwede ninyo kaunon ang bisan ano nga klase sang pispis nga ginakabig nga matinlo. 12-18 Pero indi gid ninyo pagkaunon ang mga agila, mga uwak, mga pispis nga nagakaon sang bangkay sang tawo ukon sapat, mga dapay, mga bukaw, mga murugmon, mga pispis nga nagapangdagit sang mga isda, mga tulabong, mga dugwak[c] kag mga kabog. 19 Indi man ninyo pagkaunon ang mga sapat-sapat nga nagalupad. 20 Pero puwede ninyo kaunon ang mga sapat nga nagalupad nga ginakabig nga matinlo.

21 “Indi ninyo pagkaunon ang bisan ano nga sapat nga patay na. Puwede ninyo ini ihatag ukon ibaligya sa mga indi Israelinhon nga nagaestar sa inyo mga banwa, kag ila ini kaunon. Pero kamo iya indi gid magkaon sini, kay ginseparar kamo nga katawhan para sa Ginoo nga inyo Dios.

“Indi ninyo paglutua ang tinday nga kanding sa gatas sang iya inang.

Ang Inyo Ikanapulo

22 “Kinahanglan nga painon ninyo ang ikanapulo sang tanan nga patubas sang inyo uma kada tuig. 23 Dal-a ninyo ang ikanapulo sang inyo mga uyas, duga sang ubas, lana, kag ang kamagulangan sang inyo mga kasapatan sa lugar nga pilion sang Ginoo nga inyo Dios nga sa diin padunggan siya. Kag didto ninyo ini kaunon sa iya presensya. Himuon ninyo ini agod makahibalo kamo magtahod permi sa Ginoo nga inyo Dios. 24 Pero kon malayo gani sa inyo ang amo nga lugar nga pilion sang Ginoo, kag mabudlayan kamo sa pagdala sang ikanapulo sang mga pagpakamaayo sang Ginoo nga inyo Dios, 25 bayluhan ninyo ang inyo ikanapulo sang kuwarta kag dal-on ninyo ang kuwarta didto sa lugar nga pilion sang Ginoo nga inyo Dios. 26 Dayon ibakal ninyo ang kuwarta sang baka, karnero, bino, ukon sang bisan ano nga inyo naluyagan. Dayon kaunon ninyo ini sang inyo pamilya sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios kag magkinalipay. 27 Kag indi ninyo pagkalimtan ang mga Levita nga nagaestar sa inyo mga banwa, kay wala sila sing duta nga palanublion.

28 “Sa katapusan sang kada ikatlo nga tuig, tipuna ninyo ang ikanapulo sang inyo patubas sa amo nga tuig, kag dal-a ini sa ginataguan sini sa inyo mga banwa. 29 Ihatag ninyo ini sa mga Levita (nga wala sing duta nga palanublion), sa mga indi Israelinhon, sa mga ilo, kag sa mga balo nga babayi nga nagaestar sa inyo mga banwa agod makakaon man sila kag mabusog. Kon himuon ninyo ini, pakamaayuhon kamo sang Ginoo nga inyo Dios sa tanan ninyo nga ginahimo.

Footnotes

  1. 14:5 Ang iban nga mga sapat diri suno sa nasulat sa Hebreo mabudlay kilalahon kag ang iban wala diri sa Pilipinas.
  2. 14:7 badier: Tan-awa ang footnote sa Lev. 11:4-8.
  3. 14:12-18 sa English, stork.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors