Add parallel Print Page Options

Paandam Batok sa Pagsimba sa mga Dios-dios

13 “Kon may isa ka propeta ukon manugsaysay sang kahulugan sang damgo nga magpromisa sa inyo nga magpakita siya sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang, kag matabo ang iya ginsiling, kag magsiling siya, ‘Magsunod kita kag magsimba sa iban nga mga dios’ (ang mga dios nga wala ninyo makilal-i), indi kamo magpati sa iya. Ginatestingan lang kamo sang Ginoo nga inyo Dios kon bala ginahigugma ninyo siya sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag kalag. Ang Ginoo lang nga inyo Dios ang dapat ninyo sundon kag tahuron. Tumana ang iya mga sugo kag sunda ninyo siya; alagari ninyo siya kag magpabilin kamo sa iya. Kinahanglan nga patyon inang propeta ukon manugsaysay sang kahulugan sang damgo, tungod kay nagatudlo siya nga magrebelde kamo sa Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto kag nagluwas sa inyo sa pagkaulipon. Ina nga tawo nagatinguha lang sa pagpalayo sa inyo sa mga pamaagi nga ginmando sang Ginoo nga inyo Dios nga inyo sundon. Dapat dulaon ninyo ini nga kalautan[a] sa inyo.

“Halimbawa ang imo utod ukon anak, ukon ang imo pinalangga nga asawa ukon ang imo labing suod nga abyan, magganyat sa imo sa sekreto kag magsiling, ‘Masimba kita sa iban nga mga dios’ (ang mga dios nga wala mo makilal-i kag bisan sang imo mga katigulangan, mga dios nga ginasimba sang mga tawo sa inyo palibot ukon sang mga tawo sa malayo nga lugar), indi ka gid magpadala-dala ukon magpamati sa iya. Indi mo siya pagkaluoyan ukon pag-apinan. Kinahanglan nga patyon gid siya. Ikaw ang una nga magbato sa pagpatay sa iya, kag dayon ang tanan nga tawo. 10 Batuhon siya hasta nga mapatay tungod kay nagtinguha siya sa pagpalayo sa imo sa Ginoo nga imo Dios, nga nagpaguwa sa imo sa Egipto nga sa diin gin-ulipon kamo. 11 Dayon mabatian ini sang tanan nga Israelinhon kag mahadlok sila, kag wala na dayon sing may maghimo sang sining malaot nga buhat sa inyo.

12 “Halimbawa makabalita kamo didto sa isa sa mga banwa nga ginahatag sang Ginoo nga inyo Dios nga inyo pagapuy-an, 13 nga may malaot nga mga tawo nga nagapatalang kag nagatulod sa mga pumuluyo sang amo nga banwa nga magsimba sa iban nga mga dios nga wala ninyo makilal-i, 14 kinahanglan nga usisaon ninyo sing maayo kon matuod ini. Kag kon matuod nga natabo ining makangilil-ad nga buhat, 15 kinahanglan nga pamatyon gid ninyo ang tanan nga pumuluyo sang amo nga banwa pati ang ila kasapatan. Laglagon ninyo sila sing bug-os.[b] 16 Tipuna ninyo ang tanan nga inyo makuha sa amo nga banwa kag tumpuka ini sa tunga sang plasa, kag dayon sunuga ini kag ang bug-os nga banwa bilang isa ka halad nga ginasunog para sa Ginoo nga inyo Dios. Ini nga banwa magapabilin nga guba hasta san-o; indi na gid ini pagpatindugon liwat. 17 Indi gid ninyo pagtaguon ang bisan ano nga butang dira nga natalana na nga laglagon sing bug-os. Kon tumanon ninyo ini tanan, dulaon sang Ginoo ang iya puwerte nga kaakig, kag kaluoyan niya kamo. Kag sa iya kaluoy, padamuon niya kamo suno sa iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. 18 Himuon ini sang Ginoo nga inyo Dios kon tumanon ninyo ang tanan niya nga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong, kag kon maghimo kamo sing matarong sa iya panulok.

Footnotes

  1. 13:5 kalautan: ukon/kag malaot nga tawo.
  2. 13:15 Laglagon ninyo sila sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors