Add parallel Print Page Options

17 “Indi kamo maghalad sa Ginoo nga inyo Dios sang baka ukon karnero ukon kanding nga may deperensya, kay makangilil-ad ini sa iya.

“Halimbawa ang isa ka lalaki ukon babayi nga nagaestar sa isa sa mga banwa nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nadakpan nga nagahimo sang malain sa panulok sang Ginoo nga inyo Dios. Naglapas siya sa kasugtanan sang Ginoo kag nagsupak sa iya sugo paagi sa pagsimba sa iban nga mga dios ukon sa adlaw ukon sa bulan ukon sa mga bituon. Kon mabatian ninyo ini, kinahanglan nga usisaon ninyo ini sing maayo. Kon matuod gid man nga ining makangilil-ad nga butang ginahimo sa Israel, dal-a ninyo sa puwertahan sang inyo banwa ang ina nga tawo nga naghimo sing malain kag batuhon hasta nga mapatay. Puwede nga patyon ang tawo kon mapamatud-an nga nakasala siya paagi sa pagsugid sang duha ukon tatlo ka saksi, pero kon isa lang ka saksi indi siya puwede nga patyon. Ang mga saksi amo ang una nga magbato sa iya, kag dayon ang tanan nga tawo. Dapat dulaon ninyo ini nga kalautan[a] sa inyo.

“Halimbawa may mga kaso sa inyo korte parte sa pagpatay, pag-inaway ukon pagpanakit nga tama kabudlay desisyunan. Ang himuon ninyo, dal-on ninyo ang ina nga kaso sa lugar nga pilion sang Ginoo nga inyo Dios nga sa diin ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi kag ang manughukom nga nagapangalagad sa sina nga tion magadesisyon sang sina nga kaso. 10 Kinahanglan nga batunon ninyo ang ila desisyon didto sa lugar nga pilion sang Ginoo. Tumanon gid ninyo ang tanan nila nga isiling sa inyo. 11 Kon ano man ang ila madesisyunan suno sa kasuguan, dapat sundon ninyo. Indi ninyo pagsupakon ang ila isiling sa inyo. 12 Ang tawo nga indi magbaton sa desisyon sang hukom ukon sang pari nga nagaalagad sa sina nga tion sa Ginoo nga inyo Dios dapat patyon. Dapat dulaon ninyo ini nga kalautan[b] sa Israel. 13 Kon mabatian ini sang tanan nga tawo, mahadlok sila, kag indi na sila magsupak liwat.

Ang mga Hari

14 “Kon makasulod na gani kamo sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios kag mapanag-iyahan na ninyo ini kag didto na kamo nagaestar, mahimo nga magsiling kamo, ‘Mapili kita sang hari nga magapangulo sa aton pareho sang mga nasyon sa palibot naton.’ 15 Siguruha ninyo nga ang inyo pilion nga hari amo ang tawo nga ginpili sang Ginoo nga inyo Dios, kag kinahanglan nga kapareho ninyo nga Israelinhon. Indi kamo magpili sang indi Israelinhon. 16 Ang inyo hari indi dapat magtipon sang madamo nga mga kabayo, kag indi niya dapat pabalikon ang iya mga tawo sa Egipto sa pagbakal sang mga kabayo, kay ang Ginoo nga inyo Dios nagsiling sa inyo nga indi na gid kamo magbalik didto. 17 Kinahanglan nga indi madamo ang iya asawa kay basi bala magtalikod siya sa Ginoo. Kag kinahanglan nga indi siya mag-angkon sang madamo nga pilak kag bulawan.

18 “Kon magpungko na siya sa trono bilang hari, kinahanglan nga kopyahon niya ini nga mga kasuguan para sa iya kaugalingon sa atubangan sang mga pari[c] nga mga kaliwat ni Levi. 19 Kinahanglan nga tipigan niya ini kag basahon permi sa bug-os niya nga kabuhi agod makatuon siya sa pagtahod sa Ginoo nga iya Dios kag masunod niya sing maayo ang tanan nga ginasiling sang sini nga mga kasuguan kag mga pagsulundan. 20 Paagi man sa pagbasa sini permi, makalikaw siya sa pagpabugal nga mas maayo siya sang sa iya kapareho nga mga Israelinhon, kag makalikaw siya sa paglapas sa mga sugo sang Ginoo. Kon tumanon niya ini tanan, siya kag ang iya mga kaliwat magahari sing malawig sa Israel.

Footnotes

  1. 17:7 kalautan: ukon/kag malaot nga tawo.
  2. 17:12 Tan-awa ang footnote sa 17:7.
  3. 17:18 sa atubangan sang mga pari: ukon, nga halin sa mga pari.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors