Add parallel Print Page Options

13 Con khôn ngoan nghe lời cha khuyên bảo,
    nhưng con hỗn láo chẳng thèm để ý đến lời răn dạy.
Người nhân đức ăn lấy hoa quả của miệng mình,
    nhưng kẻ gian tà chỉ ham thích sự hung bạo.
Ai thận trọng trong lời ăn tiếng nói bảo vệ mạng sống mình,
    còn kẻ phát ngôn bừa bãi sẽ bị tàn hại.
Kẻ lười biếng mong mỏi nhiều mà chẳng được gì,
    nhưng sự ao ước của người siêng năng sẽ được thoả mãn.
Người công chính ghét điều giả dối,
    còn kẻ ác làm điều ô nhục.
Sự công chính bảo vệ người thanh liêm,
    nhưng làm điều ác khiến kẻ có tội bị tàn hại.
Có người làm bộ giàu mà thực ra chẳng có gì.
    Kẻ khác làm bộ nghèo nhưng thực ra lại giàu có.
Kẻ giàu có thể phải trả tiền chuộc mạng mình,
    nhưng người nghèo sợ bị đe dọa.
Người nhân đức nhìn tương lai xán lạn,
    còn tương lai kẻ ác như lửa tắt [a].
10 Tánh kiêu căng chỉ đưa đến cãi vã,
    nhưng ai nghe lời khuyên răn là người khôn.
11 Tiền phù vân tiêu tan nhanh chóng,
    nhưng tiền dành giụm sẽ từ từ gia tăng.
12 Không đạt được ý nguyện khiến lòng buồn rầu.
    Nhưng điều ao ước thành tựu
    giống như ăn trái cây sự sống.
13 Ai gạt bỏ điều dạy bảo sẽ phải trả giá đắt,
    còn kẻ vâng theo mệnh lệnh sẽ được ban thưởng.
14 Lời dạy dỗ của người khôn là mạch sống.
    Nó giúp người ta tránh được cạm bẫy nguy hiểm.
15 Người biết phải chăng sẽ được kính trọng,
    nhưng đời của kẻ không đáng tin sẽ lâm cảnh khốn khổ.
16 Người thông sáng hành động khôn ngoan,
    còn kẻ ngu dại phơi bày bản chất dốt nát của mình.
17 Sứ giả gian ác gây lôi thôi [b],
    nhưng sứ giả đáng tin khiến mọi việc suông sẻ.
18 Ai không chịu sửa dạy
    sẽ lâm cảnh nghèo khó và nhục nhã,
    nhưng ai nghe lời khuyên dạy sẽ được tôn trọng.
19 Ước muốn thành tựu khiến tâm hồn sảng khoái,
    còn kẻ ngu dại chẳng bao giờ muốn thôi làm điều ác.
20 Ai kết bạn với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan,
    nhưng làm bạn với kẻ dại sẽ bị tổn hại.
21 Kẻ có tội sẽ bị chuyện lôi thôi theo đuổi,
    nhưng người nhân đức sẽ vui hưởng thành công.
22 Người tốt để lại gia tài cho con cháu,
    còn của cải kẻ có tội sẽ dành cho người công chính.
23 Ruộng nương kẻ nghèo sinh sản nhiều hoa lợi,
    nhưng kẻ bất công cướp lấy hết [c].
24 Không sửa dạy con là ghét nó,
    nhưng ai thương con mình sẽ lo sửa dạy nó.
25 Người công chính sẽ đủ ăn,
    còn kẻ ác sẽ bị đói khổ.

Footnotes

  1. Châm Ngôn 13:9 Người nhân đức … lửa tắt Nguyên văn, “Đèn của người công chính sẽ chiếu sáng, nhưng đèn của kẻ ác sẽ tắt.”
  2. Châm Ngôn 13:17 Sứ giả … lôi thôi Hay “Sứ giả gian ác mang họa vào thân.”
  3. Châm Ngôn 13:23 Ruộng nương … lấy hết Hay “Người nghèo có ruộng nương sinh ra hoa màu tốt, nhưng những quyết định ngu dại khiến họ mất tất cả.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors