Add parallel Print Page Options

11 Chúa ghét cái cân gian,
    nhưng Ngài hài lòng với trái cân đúng.
Sự kiêu căng đưa tới nhục nhã;
    còn sự khiêm nhường dẫn đến khôn ngoan.
Người nhân đức dùng tính lương thiện hướng dẫn mình;
    còn tính bất lương sẽ tiêu diệt kẻ bất trung.
Đến giờ qua đời thì giàu có chẳng ích gì,
    còn sống phải lẽ sẽ giúp con trong kỳ tai hoạ.
Sự công chính của người ngay thẳng khiến đời sống người dễ chịu,
    nhưng kẻ ác sẽ bị diệt trong mưu ác mình.
Lòng thanh liêm của người chính trực giải thoát người ấy,
    nhưng kẻ bất trung sẽ bị mắc kẹt trong ước vọng của chúng.
Khi kẻ ác chết, hi vọng chúng cũng chết theo;
    hi vọng giàu sang của chúng cũng tan theo mây khói [a].
Người lành thoát khỏi mọi khó khăn;
    nhưng khó khăn đó lại rơi trên đầu kẻ ác.
Lời nói kẻ ác làm hại người láng giềng,
    nhưng người nhân đức nhờ hiểu biết mà thoát hiểm.
10 Khi người nhân đức thành công, cả thành đều hớn hở.
    Nhưng khi kẻ ác bị tiêu diệt thì mọi người reo vui.
11 Sự thịnh vượng của người nhân đức nâng đỡ thành mình,
    còn kẻ ác dùng miệng lưỡi mình phá sập nó.
12 Người ngu dại khinh dể láng giềng mình [b],
    còn người hiểu biết im lặng.
13 Kẻ bép xép không thể giữ điều kín giấu,
    còn người đáng tin không tiết lộ điều bí mật.
14 Quốc gia suy sụp vì thiếu lãnh đạo,
    còn nhiều cố vấn cứu được dân tộc.
15 Ai bảo lãnh người lạ [c] sẽ phải chịu thiệt.
    Cho nên tốt hơn đừng bảo lãnh.
16 Người đàn bà duyên dáng được kính nể,
    còn đàn ông hung dữ chỉ được của cải.
17 Kẻ nhân từ làm ơn cho chính mình,
    còn kẻ hung bạo chỉ mang khổ vào thân.
18 Công việc của kẻ ác chỉ là dối trá,
    còn người nhân đức chắc chắn sẽ được thưởng [d].
19 Người nhân đức sẽ được sống,
    nhưng kẻ theo đuổi điều ác sẽ chết.
20 Chúa ghét những kẻ có lòng gian ác,
    nhưng Ngài thích kẻ ngay thẳng.
21 Kẻ ác chắc chắn sẽ bị phạt,
    còn ai làm điều phải sẽ được giải phóng.
22 Người đàn bà đẹp mà thiếu khôn khéo,
    như vòng vàng đeo vào mũi heo.
23 Hi vọng của người chân chính sẽ mang kết quả,
    còn hi vọng của kẻ ác sẽ đưa đến cơn thịnh nộ của Thượng Đế.
24 Có người cho ra nhiều nhưng lại thêm giàu có.
    Còn có kẻ keo kiệt, bủn xỉn thì lại nghèo thiếu.
25 Ai ban phát cho người khác sẽ trở nên sung túc hơn;
    còn ai giúp người sẽ được người giúp lại.
26 Dân chúng nguyền rủa kẻ tích trữ lúa thóc,
    nhưng chúc phước cho kẻ bán lúa ra.
27 Người nào tìm điều tốt lành sẽ nhận được ân phúc,
    còn kẻ tìm điều ác sẽ gặp điều ác.
28 Ai trông cậy vào của cải sẽ bị tàn hại,
    còn người nhân đức sẽ tươi tốt như lá cây xanh.
29 Ai mang hiềm khích cho gia đình,
    sẽ chẳng nhận được gì ngoài gió lốc.
Người ngu dại sẽ làm tôi cho kẻ khôn ngoan.
30 Người nhân đức ban sự sống cho kẻ khác,
    nhưng sự hung bạo giết sinh mạng [e].
31 Người nhân đức được phần thưởng trên thế gian,
    còn kẻ ác và tội nhân bị trừng phạt.

Footnotes

  1. Châm Ngôn 11:7 hi vọng … mây khói Hay “hi vọng được sức mạnh của chúng cũng tiêu tan.”
  2. Châm Ngôn 11:12 Người ngu dại … láng giềng mình Hay “Láng giềng ghét kẻ ngu dại.”
  3. Châm Ngôn 11:15 người lạ Hay “người khác.”
  4. Châm Ngôn 11:18 Công việc … được thưởng Đây là một lối chơi chữ trong tiếng Hê-bơ-rơ. Chữ “dối trá” nghe như “phần thưởng.”
  5. Châm Ngôn 11:30 sự hung bạo giết sinh mạng Hay “người khôn ngoan dạy kẻ khác biết cách sống.” Hay theo một bản cổ thì, “Hoa quả của người lành là cây sự sống, nhưng kẻ hung bạo cướp lấy mạng sống đi.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors