Add parallel Print Page Options

34 Chúa chế giễu những kẻ chế diễu Ngài,
    nhưng Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

Read full chapter
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

34 Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.

Read full chapter
1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors