Add parallel Print Page Options

20 Rượu và bia khiến người ta ăn nói bừa bãi và xấc láo,
    Kẻ say sưa thiếu khôn ngoan.
Cơn giận của vua như sư tử gầm thét.
    Chọc giận vua là mất mạng.
Kẻ ngu dại luôn luôn tranh cãi,
    còn ai tránh được đôi co mang lại vinh dự cho mình.
Nông gia biếng nhác không chịu cày bừa đúng lúc;
    đến mùa họ mong gặt hoa lợi mà chẳng thấy gì.
Tư tưởng con người ta như giếng sâu,
    nhưng ai khôn ngoan sẽ hiểu được các tư tưởng ấy.
Nhiều người tự cho mình trung thành,
    nhưng kiếm được người đáng tin cậy không phải dễ.
Người công chính sống đời ngay thẳng,
    là nguồn phước cho con cái.
Khi ngồi trên ngôi phân xử,
    vua phải thận trọng phân biệt điều lành và điều ác.
Ai dám nói, “Tôi vô tội;
    Tôi không hề làm điều gì quấy”?
10 CHÚA ghét hai điều sau:
    trái cân giả và lít giả.
11 Nhìn hành động trẻ con cũng biết tính tình nó ra sao;
    xem tác phong nó cũng biết nó làm điều phải hay quấy.
12 CHÚA tạo dựng nên hai thứ sau:
    tai để nghe, mắt để thấy.
13 Kẻ hay ngủ sẽ nghèo khó.
    Nếu muốn có đầy đủ lương thực phải thức.
14 Người mua chê, “Món nầy xấu.”
    Rồi bước khỏi đó khoe món hàng mình đã mua được.
15 Vàng và châu ngọc dễ kiếm,
    nhưng lưỡi nói ra sự hiểu biết là châu ngọc quí giá.
16 Hãy giữ lấy áo của kẻ bảo lãnh cho người lạ,
    giữ nó làm của tin cho đến khi người trả xong nợ.
17 Thức ăn đánh cắp có vẻ ngon,
    nhưng về sau giống như miệng ngậm sỏi.
18 Các kế hoạch nhờ ý kiến hay sẽ thành công.
    Trước khi ra trận hãy góp nhặt nhiều ý kiến.
19 Kẻ bép xép không thể giữ được điều bí mật,
    cho nên hãy tránh xa kẻ nói nhiều.
20 Kẻ chưởi rủa cha mẹ mình,
    giống như đèn bị tắt trong đêm tối mịt.
21 Tài sản kiếm được vội vàng lúc đầu chẳng có bền lâu [a].
22 Đừng nói, “Tôi sẽ lấy ác trả ác.”
    Hãy chờ đợi CHÚA, Ngài sẽ cứu ngươi [b].
23 CHÚA ghét trái cân giả, và cái cân gian.
24 Các bước con người đều do CHÚA định;
    Ai biết được đường lối mình sẽ ra sao?
25 Đừng vội hứa nguyện gì với Thượng Đế,
    vì con có thể hối hận về sau.
26 Vua khôn ngoan thanh lọc kẻ ác,
    và trừng phạt chúng [c].
27 Thần linh của con người là ngọn đèn của CHÚA.
    Ngài dùng nó để dò xét tư tưởng họ [d].
28 Sự trung kiên và thành tín giúp vua bảo vệ ngôi báu;
    vua ngự trị nhờ lòng trung kiên.
29 Sức lực là niềm kiêu hãnh của thanh niên,
    còn tóc bạc là điều hãnh diện của người già.
30 Hình phạt nặng sẽ trừ khử được điều ác,
    còn roi vọt luyện sạch cõi lòng.

Footnotes

  1. Châm Ngôn 20:21 Tài sản … bền lâu Hay “Di sản được canh giữ hấp tấp lúc đầu không thể trở nên phúc lành về sau.”
  2. Châm Ngôn 20:22 Ngài sẽ cứu ngươi Hay “Ngài sẽ lo liệu.”
  3. Châm Ngôn 20:26 trừng phạt chúng Nguyên văn, “cán bánh xe trên chúng.”
  4. Châm Ngôn 20:27 Thần linh … tư tưởng họ Hay “CHÚA dò xét hơi thở và tư tưởng thầm kín của con.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

20  Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn láo; Phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan.

Sự oai khiếp của vua giống như sư tử gầm hét; Ai chọc giận người ắt phạm đến mạng sống mình.

Người nào giữ mình khỏi tranh cạnh, ấy là sự tôn vinh của người; Chỉ kẻ điên cuồng sa vào đó mà thôi.

Vì có mùa đông kẻ biếng nhác chẳng cày ruộng; Qua mùa gặt nó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được gì hết.

Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu; Người thông sáng sẽ múc lấy tại đó.

Phần nhiều người khoe khoang sự nhơn từ mình; Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành?

Người công bình ăn ở cách thanh liêm; Những con cháu người lấy làm có phước thay!

Vua ngồi trên ngôi xét đoán, Lấy mặt mình đánh tan các điều ác.

Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình, Ta đã trong sạch tội ta rồi?

10 Hai thứ trái cân, và hai thứ lường, Cả hai đều gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va.

11 Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch hoặc chánh đáng, Cũng đều tỏ bổn tánh nó ra.

12 Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai.

13 Chớ ưa ngủ, e cho người trở nên nghèo khổ chăng; Hãy mở mắt ra, thì sẽ được no nê bánh.

14 Kẻ mua nói rằng: Không tốt, không tốt! Đoạn đi, và tự khoe khoang mình.

15 Có vàng và nhiều châu ngọc; Song miệng có tri thức là bửu vật quí giá.

16 Hãy cầm lấy áo hắn, vì hắn có bảo lãnh cho người khác; Hãy buộc họ một của cầm, bởi họ đáp thế cho người đờn bà lạ.

17 Bánh nhờ dối gạt mà được lấy làm ngon ngọt cho người; Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.

18 Nhờ bàn luận, các mưu kế được định vững vàng; Hãy đánh giặc cách khôn khéo.

19 Kẻ nào đi thèo lẻo bầy tỏ điều kín đáo; Vậy, chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá.

20 Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình Sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt.

21 Sản nghiệp mình được vội vã lúc ban đầu, Và cuối cùng sẽ chẳng đặng phước.

22 Chớ nói: Ta sẽ trả ác. Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con.

23 Trái cân hai thứ lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Và cây cân giả nào phải vật tốt lành.

24 Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhứt định; Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được?

25 Nói cách hớp tớp rằng: Vậy nầy là vật thánh! Và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta.

26 Vua khôn ngoan làm tan kẻ ác, Và khiến bánh xe lăn cán chúng nó.

27 Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, Dò thấu các nơi ẩn bí của lòng.

28 Sự nhân từ và chơn thật bảo hộ vua; Người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình.

29 Sức lực của gã trai trẻ là vinh hiển của người; Còn tóc bạc là sự tôn trọng của ông già.

30 Những thương tích và dấu vít làm cho sạch điều ác, Và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors