Add parallel Print Page Options

Ang Kalautan sang mga Pangulo sang Israel

Kaluluoy kamo nga mga pangulo sang Zion kag sang Samaria, nga nagapatawhay-tawhay lang kag wala sing may ginakabalak-an. Ginakabig ninyo ang inyo kaugalingon nga dungganon nga mga tawo sang nagapanguna nga nasyon, kag sa inyo nagadangop ang inyo mga pumuluyo. Tan-awa ninyo ang natabo sa siyudad sang Calne, ang dako nga siyudad sang Hamat, kag ang siyudad sang Gat nga sakop sang Filistia. Indi bala mas gamhanan pa sila sang sa inyo ginharian, kag mas malapad pa ang ila duta sang sa inyo?

Kaluluoy kamo nga wala nagapinsar nga may magaabot nga adlaw nga silutan kamo. Pero sa malain nga ginahimo ninyo, ginapadali pa gani ninyo ang ina nga adlaw nga magahari ang paghalit.

Kaluluoy kamo nga nagahigda-higda lang sa inyo malahalon nga mga katre,[a] kag nagapagusto lang kaon sang karne sang tinday sang karnero kag sang pinatambok nga tinday sang baka.

Kaluluoy kamo nga nagakomposo sang mga kanta samtang nagatukar sang arpa kag mahilig maghimo sang mga sunata paagi sa mga instrumento,[b] pareho kay David.

Kaluluoy kamo nga puwerte mag-inom sang bino kag nagagamit sang malahalon nga mga pahamot, pero wala nagakasubo sa palaabuton nga kalaglagan sang inyo nasyon.[c] Gani kamo nga mga pangulo amo ang una nga pagabihagon, kag matapos na ang inyo mga piesta kag pagpatawhay.

Ginakaugtan sang Dios ang Pagkamatinaas-taason sang Israel

Nagpanumpa ang Ginoong Dios, ang Dios nga Makagagahom. Siling niya, “Ginakaugtan ko ang pagkamatinaas-taason sang mga kaliwat ni Jacob, kag ginapakamalaot ko ang mabakod nga mga parte sang ila siyudad. Gani itugyan ko sa kaaway ang ila siyudad kag ang tanan nga ara dira.”

Kon may napulo ka tawo nga mabilin sa isa ka balay, sila tanan mapatay man. 10 Ang bangkay sang isa nga napatay kuhaon sang iya paryente agod sunugon. Kag mamangkot siya sa nagapanago[d] sa sulod sang balay, “May iban ka pa bala dira nga upod?”[e] Kon masabat siya nga wala, masiling dayon ang tawo nga nagpamangkot, “Hipos na! Kay basi mamitlang mo pa ang ngalan sang Ginoo kag masilutan kita.”

11 Sa pagkamatuod, kon ang Ginoo na gani ang magmando, pagadugmukon niya ang tanan nga mga balay, gagmay man ini ukon dalagko.

12 Makadalagan bala ang mga kabayo sa batuhon nga banglid? Makaarado bala ang baka sa dagat?[f] Siyempre indi! Pero ang hustisya ginhimo ninyo nga makahalit sa tawo,[g] kag ang matarong ginhimo ninyo nga malain.[h] 13 Nagakalipay kamo sa inyo kadalag-an kontra sa mga banwa sang Lo Debar kag Karnaim, kag nagasiling kamo, “Napierdi naton sila paagi sa aton kaugalingon nga kusog.” 14 Sa pagkamatuod nagasiling ang Ginoong Dios nga Makagagahom, “Kamo nga katawhan sang Israel ipasalakay ko sa isa ka nasyon. Piguson nila kamo kag sakupon ang inyo lugar halin sa Lebo Hamat pakadto sa ililigan sang tubig sang Araba.”

Footnotes

  1. 6:4 malahalon nga mga katre: sa literal, mga katre nga may mga parte nga hinimo halin sa bangkil sang elepante.
  2. 6:5 sang mga sunata paagi sa mga instrumento: ukon, sang mga instrumento sa musika.
  3. 6:6 kalaglagan sang inyo nasyon: sa literal, kalaglagan ni Jose, nga ang buot silingon ang mga kaliwat ni Jose ukon ang nasyon sang Israel.
  4. 6:10 nagapanago: ukon, nabilin.
  5. 6:10 May… upod: ukon, May bangkay pa bala dira?
  6. 6:12 sa dagat: ukon, sa kabatuhan.
  7. 6:12 makahalit sa tawo: sa literal, hilo.
  8. 6:12 malain: sa literal, mapait nga tanom.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors