Add parallel Print Page Options

Wala sing may Makapalagyo sa Silot sang Dios

Nagsiling si Amos, “Nakita ko ang Ginoo nga nagatindog sa may halaran kag nagsiling siya, ‘Lampusi ang ulo-ulo sang mga haligi sang templo agod marumpag ang atop[a] kag mahulugan ang mga tawo. Ang indi mapatay sa ila patyon ko sa inaway. Wala sing bisan isa sa ila nga makalikaw ukon makapalagyo. Bisan magpanago pa sila sa idalom sang duta, didto sa lugar sang mga patay, kuhaon ko sila didto. Bisan magsaka pa sila sa kalangitan, butungon ko sila paidalom. Bisan magpanago pa sila sa putokputokan sang Bukid sang Carmel, pangitaon ko sila didto kag dakpon. Bisan magpanago pa sila sa idalom sang dagat, suguon ko ang man-og didto sa pagkagat sa ila. Bisan bihagon pa sila sang ila mga kaaway, ipapatay ko gihapon sila. Kay determinado gid ako nga laglagon sila kag indi nga buligan.’ ”

Nagsiling pa si Amos, “Kon tandugon sang Ginoong Dios nga Makagagahom ang duta, nagauyog[b] ini kag ang tanan nga pumuluyo sini nagahinibi. Ang pag-uyog sini pareho sang pag-awas kag paghubas sang Suba sang Nilo sa Egipto.

Ang Dios ang naghimo sang iya kaugalingon nga elistaran sa langit.
Kag siya ang naghimo sang kahawaan sa ibabaw sang duta.
Siya ang nagatipon sang tubig sang dagat sa mga panganod kag ginapaulan niya ini sa duta.
Ang iya ngalan amo ang Ginoo.”

Nagsiling ang Ginoo, “Ang pagtulok ko sa inyo nga mga taga-Israel pareho lang sa mga taga-Etiopia.[c] Matuod nga ginpaguwa ko kamo sa Egipto, pero ginpaguwa ko man ang mga Filistinhon sa Caftor[d] kag ang mga Arameanhon[e] sa Kir. Ako, ang Ginoong Dios, nagapanilag sa inyo malaot nga ginharian. Kag laglagon ko kamo hasta nga madula kamo sa kalibutan. Pero may mabilin sa inyo nga mga kaliwat ni Jacob. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini. Tan-awa! Magamando na ako; pagaayagon ko kamo nga katawhan sang Israel kaupod sang tanan nga nasyon, pareho sang pag-ayag sang uyas. Subong nga ang mga bato-bato indi makalusot sa ayagan, 10 ang mga malaot sa inyo indi man makalusot sa akon silot kundi mapatay sila tanan sa inaway. Amo ini sila ang nagasiling nga wala kuno sing malain nga magaabot sa ila.”

Patindugon Liwat ang Israel

11 “Magaabot ang adlaw nga patindugon ko liwat ang ginharian ni David nga pareho sang payag nga nawasak. Kay-uhon ko ini sa iya nga pagkaguba, kag patindugon ko ini liwat nga pareho sang una, 12 agod masakop sang mga Israelinhon ang nabilin nga duta sang Edom kag ang iban pa nga mga nasyon nga ginakabig ko nga akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini, kag himuon ko ini nga mga butang.”

13 Nagsiling pa gid ang Ginoo parte sa mga taga-Israel, “Magaabot ang tion nga mangin bugana gid ang ila mga patubas, sa bagay nga ang ila pag-ani indi pa matapos hasta sa tion sang pag-arado. Kag ang ila pagpuga sang ubas indi pa matapos hasta sa tion sang pagtanom naman sang ubas.[f] Kon tan-awon ang puwerte kadamo nga mga ubas sa mga bukid daw sa nagailig ini nga bag-o nga bino. 14 Pabalikon ko ang akon katawhan nga mga taga-Israel sa ila duta halin sa pagkabihag.[g] Patindugon nila liwat ang naguba nila nga mga banwa kag didto na sila maestar. Magatanom sila sang mga ubas kag magainom sang bino sini. Magatanom sila sa ila mga talamnan kag magakaon sang mga bunga sini. 15 Paestaron ko sila liwat sa ila duta, kag indi na sila pagpahalinon liwat sa duta nga ginhatag ko sa ila.” Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga inyo Dios.

Footnotes

  1. 9:1 marumpag ang atop: ukon, matay-og ang pundasyon.
  2. 9:5 nagauyog: ukon, nagakatunaw.
  3. 9:7 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush.
  4. 9:7 Caftor: ukon, Crete.
  5. 9:7 Arameanhon: ukon, Syrianhon.
  6. 9:13 Sa Israel, ang tion sang tig-alani sang trigo amo ang Abril kag Mayo, kag ang tigtalanom sini amo ang Oktobre kag Nobyembre. Ang tion sang pagpuga sang mga ubas, nga para himuon nga bino, amo ang Setyembre, kag ang tigtalanom naman sang ubas amo ang Nobyembre kag Disyembre.
  7. 9:14 Pabalikon… pagkabihag: ukon, Ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang akon katawhan nga mga taga-Israel.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors