Add parallel Print Page Options

Ang Palanan-awon ni Amos Parte sa Alat nga may Luto nga mga Prutas

Amo ini ang ginpakita sang Ginoong Dios sa akon: Nakita ko ang isa ka alat nga may luto nga mga prutas. Nagpamangkot ang Ginoo sa akon, “Amos, ano ang nakita mo?” Nagsabat ako, “Isa ka alat nga may luto nga mga prutas.” Dayon nagsiling ang Ginoo sa akon, “Nag-abot na ang katapusan[a] sang akon katawhan nga taga-Israel. Indi ko na sila pagkaluoyan pa. Sa sina nga adlaw nga silutan sila, ang masadya nga pagkinanta sa templo[b] mangin paghinibi kay madamo nga mga patay ang magalinapta bisan diin. Kag dayon wala na gid sing may mabatian nga gahod.[c] Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Sala sang mga Manggaranon nga Taga-Israel

Pamatii ninyo ini, kamo nga nagapamigos sa mga imol kag nagatinguha sa paglaglag sa ila. Nagadali kamo nga matapos ang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan ukon ang Adlaw nga Inugpahuway agod makabaligya na kamo sang uyas kag makadaya sa inyo nga pagsukob, pagtakos, kag pagkilo. Nagadali kamo nga makabaligya sang uyas nga may miksla nga upa, kag makabakal sang imol nga tawo nga ginbaligya nga ulipon tungod nga indi siya makabayad sang iya utang, bisan ang iya utang ahaw isa ka paris nga sandalyas. Gani nagapanumpa ang Ginoo, ang Dios nga ginapabugal ninyo nga mga kaliwat ni Jacob, “Indi ko gid pagkalimtan ang tanan nga kalautan nga ginhimo ninyo. Tungod sini palinugon ko ang inyo duta kag magahinibi kamo. Mauyog ang inyo duta sing puwerte gid, nga daw pareho sang pag-awas kag paghubas sang Suba sang Nilo sa Egipto. Sa sina nga adlaw nga silutan ko kamo, pasalupon ko ang adlaw sa kaudtuhon, gani magadulom bisan adlaw pa. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 10 Himuon ko nga paghinibi ang inyo nga pagkinasadya sa piesta, kag himuon ko nga pagpanalambiton ang inyo nga pagkinanta. Pabayuan ko kamo sang sako kag suguon nga magpakalbo sa pagpakita nga nagapangasubo kamo, pareho sang mga ginikanan nga nagahibi sa pagkapatay sang ila bugtong nga anak. Pero mas masakit pa gid ang katapusan sang sini nga mga silot.”

11 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Magaabot ang tion nga padal-an ko sang gutom ang inyo duta. Pero indi ini kagutom sa pagkaon ukon kauhaw sa tubig, kundi kagutom kag kauhaw sa pagpamati sang akon mensahi. 12 Magaduling-duling kamo sa kakapoy sa pagpangita sang tawo nga makasugid sa inyo sang akon mensahi, pero indi gid ninyo ini makita bisan diin kamo magkadto. 13 Sa sina nga adlaw nga silutan ko kamo, bisan ang inyo matahom nga mga pamatan-on nga mga babayi kag ang inyo pamatan-on nga mga lalaki magakalalipong sa kauhaw. 14 Kamo nga nagapanumpa sa ngalan sang mga dios-dios sang Samaria, Dan, kag Beersheba, pagalaglagon kamo kag indi na gid kamo makabangon pa.”

Footnotes

  1. 8:2 katapusan: sa Hebreo, ang pulong nga “luto nga mga prutas” kag “katapusan” daw pareho kon ihambal.
  2. 8:3 templo: ukon, palasyo.
  3. 8:3 Kag… gahod: sa literal, Hipos!
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

A Basket of Ripe Fruit

This is what the Sovereign Lord showed me:(A) a basket of ripe fruit. “What do you see,(B) Amos?(C)” he asked.

“A basket(D) of ripe fruit,” I answered.

Then the Lord said to me, “The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer.(E)

“In that day,” declares the Sovereign Lord, “the songs in the temple will turn to wailing.[a](F) Many, many bodies—flung everywhere! Silence!(G)

Hear this, you who trample the needy
    and do away with the poor(H) of the land,(I)

saying,

“When will the New Moon(J) be over
    that we may sell grain,
and the Sabbath be ended
    that we may market(K) wheat?”(L)
skimping on the measure,
    boosting the price
    and cheating(M) with dishonest scales,(N)
buying the poor(O) with silver
    and the needy for a pair of sandals,
    selling even the sweepings with the wheat.(P)

The Lord has sworn by himself, the Pride of Jacob:(Q) “I will never forget(R) anything they have done.(S)

“Will not the land tremble(T) for this,
    and all who live in it mourn?
The whole land will rise like the Nile;
    it will be stirred up and then sink
    like the river of Egypt.(U)

“In that day,” declares the Sovereign Lord,

“I will make the sun go down at noon
    and darken the earth in broad daylight.(V)
10 I will turn your religious festivals(W) into mourning
    and all your singing into weeping.(X)
I will make all of you wear sackcloth(Y)
    and shave(Z) your heads.
I will make that time like mourning for an only son(AA)
    and the end of it like a bitter day.(AB)

11 “The days are coming,”(AC) declares the Sovereign Lord,
    “when I will send a famine through the land—
not a famine of food or a thirst for water,
    but a famine(AD) of hearing the words of the Lord.(AE)
12 People will stagger from sea to sea
    and wander from north to east,
searching for the word of the Lord,
    but they will not find it.(AF)

13 “In that day

“the lovely young women and strong young men(AG)
    will faint because of thirst.(AH)
14 Those who swear by the sin of Samaria(AI)
    who say, ‘As surely as your god lives, Dan,’(AJ)
    or, ‘As surely as the god[b] of Beersheba(AK) lives’—
    they will fall,(AL) never to rise again.(AM)

Footnotes

  1. Amos 8:3 Or “the temple singers will wail
  2. Amos 8:14 Hebrew the way
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors