Add parallel Print Page Options

Sự hiện thấy về trái cây chín

CHÚA cho tôi thấy việc sau: Một giỏ đựng trái cây mùa hè. Ngài hỏi, “A-mốt, ngươi thấy gì?”

Tôi thưa, “Một cái giỏ đựng trái cây mùa hè.”

Rồi CHÚA phán cùng tôi, “Dân Ít-ra-en ta đã đến hồi diệt vong [a], vì ta không thể nào làm ngơ trước tội lỗi chúng nó được nữa.

Trong ngày đó, những bài ca trong đền đài sẽ biến thành nhạc đưa ma,” CHÚA phán vậy. “Người ta lặng lẽ mang xác chết chất thành đống.”

Con buôn chỉ muốn kiếm nhiều tiền

Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là kẻ dẫm lên người khốn cùng
kẻ tìm cách tiêu diệt người nghèo khó, rồi bảo rằng,
“Chừng nào thì lễ Trăng Mới chấm dứt
    để ta có thể bán thóc lúa?
Chúng ta có thể tính thêm tiền
    mà giao hàng ít lại,
chúng ta sẽ thay đổi cân
    để lường gạt người khác [b].
Chúng ta sẽ lấy bạc mua người nghèo,
    và trả giá kẻ khốn cùng bằng một đôi dép.
Thậm chí chúng ta cũng có thể
    bán lúa mì đã bị quét khỏi sàng.”

CHÚA đã lấy danh Ngài là niềm kiêu hãnh
    của Gia-cốp mà thề,
“Ta không bao giờ quên điều dân nầy làm.
Cả xứ sẽ rúng động vì chuyện đó,
    và ai sống trong xứ sẽ than khóc kẻ quá cố.
Cả xứ sẽ dâng lên như sông Nin;
Nó sẽ bị rúng động và sẽ sụp xuống
    như sông Nin của Ai-cập.”

CHÚA phán,
    “Lúc ấy ta sẽ khiến mặt trời lặn lúc giữa trưa
    và trời đất sẽ tối tăm giữa ban ngày sáng chói.
10 Ta sẽ biến các ngày lễ lộc
    của các ngươi thành ra ngày than khóc,
    các bài hát ngươi thành bài ai ca.
Ta sẽ khiến các ngươi mặc vải sô;
    Làm cho ngươi phải cạo đầu [c].
Ta sẽ khiến nó phải than khóc
    như mất đứa con một,
và ngày tận số của nó sẽ vô cùng khủng khiếp.”

Đói khát Lời Chúa

11 CHÚA phán: “Sẽ có ngày ta tạo đói kém trong xứ.
    Dân chúng sẽ không đói vì bánh
    cũng không khát vì nước,
Nhưng sẽ đói khát lời CHÚA.
12 Chúng sẽ đi lang thang từ Địa-trung-hải
    cho đến Biển Chết,
    từ Bắc tới Đông.
Chúng sẽ tìm kiếm lời CHÚA
    nhưng không tìm được.
13 Lúc đó các thiếu nữ và thanh niên xinh đẹp
    sẽ yếu mòn vì khát.
14 Chúng sẽ hứa nguyện bên thần mình ở Xa-ma-ri [d] rằng,
‘Thật như thần của Đan [e] hằng sống …’
    và ‘Thật như thần của Bê-e-sê-ba [f] hằng sống …’
Chúng sẽ té ngã không bao giờ ngồi dậy được.”

Footnotes

  1. A-mốt 8:2 hồi diệt vong Hay “đến đường cùng.” Trong tiếng Hê-bơ-rơ cụm từ nầy nghe như “trái cây mùa hè.”
  2. A-mốt 8:5 Chúng ta … gạt người khác Nguyên văn, “Chúng ta sẽ làm cho ê-pha nhỏ lại và làm cho đồng sê-ken lớn lên.”
  3. A-mốt 8:10 cạo đầu Người ta cạo đầu để tỏ sự buồn rầu.
  4. A-mốt 8:14 thần mình ở Xa-ma-ri Tức là con bò vàng mà họ thờ ở Xa-ma-ri.
  5. A-mốt 8:14 Đan Một trong những nơi thánh của Ít-ra-en nằm trong thành phố nầy.
  6. A-mốt 8:14 Bê-e-sê-ba Một thị trấn trong Giu-đa. Bê-e-sê-ba nghĩa là “giếng thề nguyện.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors