Add parallel Print Page Options

Ít-ra-en sẽ bị tiêu diệt

Khốn cho những kẻ sống an cư trong Giê-ru-sa-lem,
    những kẻ cảm thấy bình yên trên núi Xa-ma-ri.
Ngươi nghĩ mình là kẻ có chức trọng quyền cao
    của quốc gia hùng cường nhất trên thế giới;
Dân Ít-ra-en đến cầu cạnh ngươi giúp đỡ,
Hãy đi nhìn thành Canh-nê,
    từ đó đi đến thành lớn Ha-mát;
    rồi đi xuống Gát [a] của dân Phi-li-tin.
Ngươi không khá hơn các nước đó đâu.
    Xứ ngươi cũng chẳng lớn hơn xứ chúng.
Ngươi trì hoãn ngày trừng phạt,
    nhưng rút ngắn lại cái ngày
mà ngươi có thể làm hại kẻ khác.
Ngươi nằm trên giường cẩn ngà voi
    và duỗi người trên ghế dài mình.
Ngươi ăn thịt chiên con mềm,
    và gia súc mập béo.
Ngươi sáng tác bài ca cho đờn cầm,
    và sử dụng nhạc khí [b] như Đa-vít làm.
Ngươi uống rượu như hũ chìm,
    và dùng nước hoa thượng hạng.
Nhưng ngươi không than khóc
    về cảnh điêu tàn của Ít-ra-en,

nên ngươi sẽ là những kẻ đầu tiên bị bắt làm tù binh.
    Các ngươi đang nằm duỗi dài trên ghế,
    nhưng thời kỳ thoải mái ấy của ngươi sẽ chấm dứt.

CHÚA là Thượng-Đế đã hứa điều đó,
    CHÚA Toàn Năng phán:
“Ta ghét lòng kiêu căng của Ít-ra-en,
    ta ghê tởm những toà nhà kiên cố của chúng,
    nên ta sẽ để cho kẻ thù chiếm lấy thành
    và cướp bóc mọi thứ trong đó.

Lúc đó chỉ sẽ còn có mười người sống sót trong một nhà, nhưng rồi cũng chết. 10 Khi thân nhân đến lấy xác mang ra ngoài, người nầy sẽ gọi hỏi người kia, ‘Anh còn có xác chết nào nữa không?’

Người kia sẽ đáp, ‘Không …’ [c]

Rồi kẻ hỏi sẽ bảo, ‘Suỵt! Chúng ta không được nói đến danh CHÚA.’”

11 CHÚA truyền lệnh nầy;
    nhà cửa to lớn sẽ bị đổ nát,
còn nhà nhỏ cũng tan tành.
12 Ngựa không phi trên tảng đá,
    cũng không ai dùng bò cày đá cục.
Nhưng ngươi đã biến công bình ra thuốc độc;
    biến lẽ phải ra mật đắng.
13 Ngươi mừng rỡ vì thành Lô Đê-ba [d] bị chiếm,
    và ngươi bảo, “Chúng ta đã lấy sức mình
    chiếm thành Cạc-na-im [e].”

14 CHÚA Toàn-Năng phán,
“Hỡi Ít-ra-en, ta sẽ mang đến
    một dân nghịch ngươi để tạo khổ sở
    cho dân ngươi từ Lê-bô Ha-Mát,
ở miền Bắc cho đến thung lũng của Biển Chết ở miền Nam.”

Footnotes

  1. A-mốt 6:2 Canh-nê, Ha-mát, Gát Những thành lớn của Ba-by-lôn, Xy-ri, và Phi-li-tin đã bị quân A-xy-ri chiếm cứ.
  2. A-mốt 6:5 sử dụng nhạc khí Hay “sáng tác.” Từ ngữ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “suy tư” hay “thành thạo.”
  3. A-mốt 6:10 Không … Nguyên câu là “Không, cám ơn Chúa,” nhưng câu ấy bị gián đoạn hay cắt đứt bởi một người khác.
  4. A-mốt 6:13 Lô Đê-ba Nghĩa là “không có gì cả.”
  5. A-mốt 6:13 Cạc-na-im Nghĩa là “cái sừng.” Đó là dấu hiệu của sức mạnh.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors