Add parallel Print Page Options

Magpangamuyo Kamo para sa Amon

Karon, mga utod, magpangamuyo kamo para sa amon nga ang pulong sang Ginoo magalapnag sa iban pa nga mga lugar kag batunon sang mga tawo nga may pagpasalamat sa Dios pareho sang inyo nga ginhimo. Ipangamuyo man ninyo nga ilikaw kami sang Dios sa mga malain nga mga tawo; tungod nga indi tanan nagapati sa amon ginawali.

Pero masaligan ang Ginoo. Siya ang magapalig-on kag magaapin sa inyo agod indi kamo maano ni Satanas. Tungod sa Ginoo, nagasalig kami nga ginahimo ninyo kag padayon nga himuon ang amon mga ginasugo sa inyo.

Kabay pa nga tuytuyan kamo sang Ginoo nga makita sa inyo ang paghigugma sang Dios kag ang pagbatas ni Cristo.

Parte sa mga Matamad

Mga utod, sa ngalan[a] ni Ginoong Jesu-Cristo, nagasugo kami sa inyo nga likawan ninyo ang aton mga utod nga matamad kag wala nagasunod sa mga tradisyon nga nabaton ninyo[b] sa amon. Nahibaluan ninyo nga dapat ninyo sundon ang amon ginhimo. Wala kami nagtinamad sang ara pa kami dira sa inyo. Wala kami nagbaton sang pagkaon halin sa inyo nga wala namon pagbayari. Adlaw-gab-i nagpanikasog kami sa pag-obra agod wala sing may mabug-atan sa inyo sa pagsagod sa amon. Ginhimo namon ini, indi tungod nga wala kami sing rason nga magpangayo sang bulig sa inyo para sa amon mga kinahanglanon, kundi gusto namon nga mangin halimbawa agod sundon ninyo. 10 Sang kami kaupod pa ninyo dira, nagsiling kami sa inyo nga ang bisan sin-o nga indi mag-obra, indi pagpakaunon.

11 Ini ginasiling namon tungod nga nakabalita kami nga may ara sa inyo nga mga matamad nga wala sing iban nga ginahimo kundi ang pagpanghilabot sa ginahimo sang iban. 12 Gani suno sa awtoridad nga ginhatag sa amon ni Ginoong Jesu-Cristo, ginasugo namon inang mga matamad nga magpangita sang ila kaugalingon nga palangabuhian, kag indi magpanghilabot sa kabuhi sang iban.

13 Kag kamo inyo, mga utod, indi kamo magkataka sa paghimo sang maayo. 14 Kon may ara nga indi magtuman sa amon ginasiling sa sini nga sulat, tandai ninyo kon sin-o kag indi kamo mag-upod sa iya, agod mahibaluan niya nga indi husto ang iya ginahimo. 15 Pero indi ninyo siya pagkabiga nga kaaway, kundi padumdumon ninyo siya bilang utod kay Cristo.

Bendisyon kag Katapusan nga Pagpangamusta

16 Kabay pa nga ang Ginoo nga ginahalinan sang kalinong amo gid ang maghatag sang kalinong sa inyo sa tanan nga oras bisan ano ang inyo kahimtangan. Kag kabay pa nga ubayan niya kamo tanan.

17 Karon, ako mismo si Pablo ang nagasulat sini nga pagpangamusta:[c] Kamusta sa inyo tanan. Amo ini ang akon panulat sa tanan ko nga mga sulat.

18 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Footnotes

  1. 3:6 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad.
  2. 3:6 ninyo: sa iban nga mga kopya sang Griego, nila.
  3. 3:17 Ginsulat mismo ni Pablo ini agod mahibaluan nila nga sa iya gid naghalin ini nga sulat.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors