Add parallel Print Page Options

Si David kag si Batsheba

11 Sang tion nga nagalakat ang mga hari sa pagpakig-away, wala maglakat si David kundi nagpabilin lang siya sa Jerusalem. Ang iya ginpalakat sa inaway amo si Joab, ang iya mga opisyal, kag ang tanan nga soldado sang Israel. Ginpierdi nila ni Joab ang mga Ammonhon kag ginkibon ang Raba.

Isa ka hapon, sang manugsalop na ang adlaw, nagbangon si David kag naglakat-lakat sa matapan nga atop sang palasyo. Samtang nagatulok siya sa idalom, may nakita siya nga isa ka matahom gid nga babayi nga nagapaligo. Nagsugo si David sa paghibalo kon sin-o ato nga babayi. Kag ginsugiran siya nga ang babayi si Batsheba, nga anak ni Eliam kag asawa ni Uria nga Hithanon. Dayon ginpakuha ni David si Batsheba. Kag sang pag-abot niya kay David, naghulid sila. (Bag-o lang sadto natapos ni Batsheba ang seremonya sa pagpakatinlo tungod sang iya pamulanon.) Pagkatapos nila hulid, nagpauli siya.

Sang ulihi nagbusong siya, kag nagpadala siya sang mensahi kay David nga nagabusong siya. Gani nagpadala si David sang mensahi kay Joab nga pakadtuon sa iya si Uria nga Hithanon. Gani ginpakadto ni Joab si Uria kay David. Pag-abot ni Uria, ginpamangkot siya ni David kon kamusta si Joab, ang mga soldado, kag ang ila pagpakig-away. Dayon nagsiling si David sa iya, “Magpauli ka sa imo balay, kag magpahuway-huway.”[a] Gani naghalin si Uria sa palasyo, kag ginpadal-an siya ni David sang mga regalo sa iya balay. Pero wala magpauli si Uria kundi didto siya nagtulog sa puwertahan sang palasyo upod sa mga suluguon sang iya agalon nga si David.

10 Sang ginsugiran si David nga wala magpauli si Uria, ginpatawag niya siya kag ginpamangkot, “Ngaa nga wala ka magpauli? Dugay ka nga wala sa inyo.” 11 Nagsiling si Uria, “Ang Kahon sang Kasugtanan kag ang mga soldado sang Israel kag Juda ara sa kampo sa kapatagan, kag didto man ang amon kumander nga si Joab kag ang iya mga opisyal. Makabatas bala ako nga magpauli sa pagkaon, pag-inom, kag paghulid sa akon asawa? Ginasumpa ko sa imo nga indi ko paghimuon ina.”

12 Nagsiling si David sa iya, “Magpabilin ka pa anay diri sing isa ka gab-i, kag pabalikon ko ikaw sa kampo buwas.” Gani nagpabilin si Uria sadto nga adlaw sa Jerusalem. Pagkadason nga adlaw, 13 gin-agda siya ni David nga magkaon kag mag-inom upod sa iya, kag ginhubog siya ni David. Pero sadto nga gab-i wala gihapon siya magpauli kundi didto siya nagtulog liwat upod sa mga suluguon ni David.

14 Pagkaaga, nagsulat si David kay Joab kag ginpadala niya ini kay Uria. 15 Amo ini ang iya ginsulat: “Ibutang si Uria sa una, nga sa diin puwerte gid ang inaway, dayon atras kamo agod maigo siya kag mapatay.” 16 Gani samtang ginakibon nila ni Joab ang Raba, ginbutang niya si Uria sa lugar nga sa diin ara ang mabakod nga mga soldado sang mga kaaway. 17 Nagsalakay ang mga kaaway sa ila ni Joab, kag napatay si Uria kaupod sang iban nga mga soldado ni David.

18 Nagpadala si Joab sang balita kay David parte sa tanan nga natabo sa inaway. 19 Ginsilingan niya ang mensahero, “Pagkatapos mo sugid sa hari parte sa natabo sa inaway, 20 ayhan mangakig siya kag pamangkuton ka niya, ‘Ngaa nga nagpalapit gid kamo sa banwa sa pagpakig-away? Wala bala kamo kahibalo nga mapana nila kamo halin sa pader? 21 Wala bala kamo makadumdom kon paano napatay si Abimelec nga anak ni Jerubeshet[b] sa Tebez? Indi bala nga ginhulugan siya sang babayi sang galingan nga bato halin sa ibabaw sang pader, kag napatay siya? Gani ngaa nga nagpalapit gid kamo sa pader?’ Kon magpamangkot siya sini, silinga siya dayon, ‘Napatay man ang imo alagad nga si Uria nga Hithanon.’ ”

22 Naglakat ang mensahero, kag pag-abot niya kay David ginsugiran niya siya sang tanan nga ginpasiling ni Joab. 23 Nagsiling siya kay David, “Ginsalakay kami sang mga kaaway sa kapatagan, pero ginlagas namon sila pabalik sa may puwertahan sang ila banwa. 24 Dayon ginpana kami sang mga manugpana nga ara sa pader, kag napatay ang iban sa imo mga soldado pati ang imo alagad nga si Uria nga Hithanon.”

25 Nagsiling si David sa mensahero, “Silinga si Joab nga indi maglain ang iya buot sa natabo, kay indi gid man mapaktan kon sin-o ang mapatay sa inaway. Silinga siya nga magpakabakod siya, kag pabaskugon pa gid niya ang pagsalakay sa banwa hasta nga malaglag ini.”

26 Sang pagkahibalo ni Batsheba nga napatay si Uria nga iya bana, nagpangasubo siya. 27 Pagkatapos sang tion sang pagpangasubo, ginpakuha siya ni David kag gindala sa palasyo. Nangin asawa siya ni David, kag sang ulihi nagbata siya sang lalaki. Pero tama kalain ang ginhimo ni David sa panulok sang Ginoo.

Footnotes

  1. 11:8 magpahuway-huway: ukon, maghulid ka sa imo asawa. Sa literal, hugasi ang imo tiil.
  2. 11:21 Jerubeshet: Amo ini ang isa pa ka ngalan ni Gideon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors