Add parallel Print Page Options

Ang Iban pa nga Nahuman ni Solomon(A)

Pagkatapos sang 20 ka tuig nga pagpatindog ni Solomon sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo, ginpatindog niya liwat ang mga banwa nga ginhatag sa iya ni Hiram[a] kag ginpaestaran sa mga Israelinhon. Amo man ini ang tion nga ginsalakay ni Solomon kag gin-agaw ang Hamat Zoba. Ginpatindog man niya liwat ang Tadmor nga ara sa kamingawan kag ang mga banwa sa Hamat nga bulutangan sang mga bodega. Ginpabakod niya ang ibabaw kag idalom nga bahin sang Bet Horon. Ginpalibutan niya ini sang mga pader kag ginpabutangan sang mga puwertahan nga may mga trangka. Amo man ang ginhimo niya sa Baalat kag sa iban pa nga mga banwa nga bulutangan sang iya mga bodega, mga karwahe kag mga kabayo. Ginpatindog niya ang tanan nga luyag niya patindugon sa Jerusalem, sa Lebanon, kag sa tanan nga duta nga sakop niya.

7-8 May mga katawhan pa nga indi Israelinhon nga nabilin sa Israel. Sila amo ang mga kaliwat sang mga Hithanon, Amornon, Periznon, Hivhanon, kag mga Jebusnon, nga wala maubos pamatay sang mga Israelinhon sang pag-agaw nila sang duta sang Canaan. Ginhimo sila ni Solomon nga mga ulipon kag ginpilit nga mag-obra, kag nagpabilin sila nga ulipon hasta subong. Pero wala paghimua ni Solomon nga ulipon ang bisan sin-o nga Israelinhon. Sa baylo, ginhimo niya sila nga iya mga soldado, mga opisyal, mga pangulo sang mga soldado, mga kumander sang iya mga karwahe, kag mga manugkabayo. 10 Ang 250 sa ila ginhimo ni Haring Solomon nga mga opisyal nga nagadumala sang mga nagaobra sa iya mga proyekto.

11 Sang matapos na ang palasyo nga ginpahimo ni Solomon para sa iya asawa nga anak sang hari sang Egipto,[b] ginsaylo niya ang iya asawa didto halin sa Banwa ni David.[c] Kay siling niya, “Indi puwede nga mag-estar ang akon asawa sa palasyo ni Haring David, kay balaan ini nga lugar tungod didto anay ang Kahon sang Ginoo.”

12 Dayon naghalad si Solomon sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog didto sa halaran nga iya ginpatindog sa atubangan sang balkon sang templo. 13 Gintuman niya ang sugo ni Moises nga maghalad suno sa kinahanglan nga ihalad kada adlaw kag sa mga Adlaw nga Inugpahuway, sa Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan, kag sa sining tatlo ka piesta nga ginasaulog kada tuig: ang Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok, ang Piesta sang Pag-ani, kag ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag. 14 Kag suno sa pagsulundan sang iya amay nga si David, gin-grupo niya ang mga pari kag mga Levita para sa ila mga buluhaton. Ang mga Levita amo ang nagapanguna sa mga tawo sa pagdayaw sa Dios kag sila ang nagabulig sa mga pari sa ila buluhaton sa templo kada adlaw. Gin-grupo man niya ang mga guwardya sang tagsa ka puwertahan sang templo, kay amo ini ang sugo ni David nga alagad sang Dios. 15 Gintuman gid nila ni Solomon ang tanan nga sugo ni Haring David parte sa mga pari kag mga Levita kag sa mga bodega.

16 Natapos ang tanan nga ginpahimo ni Solomon sa templo halin sang pagbutang sang pundasyon hasta sang pagkahuman sini.

17 Dayon nagkadto si Solomon sa Ezion Geber kag sa Elat, sa baybayon sang Mapula nga Dagat, sa duta sang Edom. 18 Ginpadal-an siya ni Hiram sang mga barko nga ginadumalahan sang iya mismo mga opisyal nga mga hanas nga mga marinero. Ini sila nagpanakayon upod sa mga tinawo ni Solomon pakadto sa Ofir. Kag sang pagbalik nila may dala sila nga mga 16 ka tonelada nga bulawan, kag gindala nila ini kay Haring Solomon.

Footnotes

  1. 8:2 Hiram: ukon, Huram.
  2. 8:11 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
  3. 8:11 Banwa ni David: Ini isa ka lugar nga parte sang Jerusalem. Tan-awa man sa 2 Sam. 5:7 kag 1 Har. 8:1.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors