Add parallel Print Page Options

Ang Pagdedikar sang Templo(A)

Pagkatapos pangamuyo ni Solomon, may kalayo nga nagpanaog halin sa langit nga naglamon sang halad nga ginasunog kag sang iban pa nga mga halad, kag ang gamhanan nga presensya sang Ginoo naglikop sa templo. Indi makasulod ang mga pari sa templo sang Ginoo tungod kay ang gamhanan nga presensya sang Ginoo naglikop sa templo. Sang makita sang tanan nga Israelinhon ang kalayo nga nagpanaog kag ang gamhanan nga presensya sang Ginoo sa ibabaw sang templo, nagluhod sila kag nagsimba sa Ginoo nga may pagpasalamat. Siling nila, “Maayo ang Ginoo; ang iya gugma wala sing katapusan.”

Dayon naghalad sa Ginoo si Haring Solomon kag ang tanan nga katawhan. Naghalad sila sing 22,000 ka baka kag 120,000 ka karnero kag kanding. Sa sini nga paagi, gindedikar sang hari kag sang tanan nga katawhan ang templo sang Dios. Nagpuwesto ang mga pari sa templo, kag amo man ang mga Levita nga nagakanta, “Ang iya gugma wala sing katapusan.” Ginatukaran nila ang kanta sang mga instrumento nga ginpahimo ni Haring David sa pagdayaw sa Ginoo. Sa atubangan sang mga Levita, ang mga pari nagapatunog man sang ila mga trumpeta samtang nagatindog ang tanan nga Israelinhon.

Gindedikar ni Solomon ang lagwerta nga ara sa atubangan sang templo sang Ginoo. Naghalad sila ni Solomon didto sang mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, kag mga tambok nga bilang halad para sa maayo nga relasyon. Kay ang saway nga halaran nga iya ginpahimo tama kagamay para sa sini nga mga halad.

Nagsaulog pa gid si Solomon kag ang tanan nga Israelinhon sang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag sing pito ka adlaw. Madamo gid nga mga katawhan ang nagtilipon halin sa Lebo Hamat sa aminhan hasta sa ililigan sang tubig sang Egipto sa bagatnan. Sang ikawalo nga adlaw, naghiwat sila sang katapusan nga pagtilipon, kay ginselebrar nila ang pagdedikar sang halaran kag sang bug-os nga templo sa sulod sang pito ka adlaw, kag ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag sa sulod man sang pito ka adlaw. 10 Pagkasunod nga adlaw, nga amo ang ika-23 nga adlaw sang ikapito nga bulan, ginpapauli ni Solomon ang mga tawo. Nagpalauli sila nga malipayon gid tungod sa tanan nga kaayo nga ginhimo sang Ginoo kay David kag kay Solomon, kag sa iya katawhan nga mga Israelinhon.

Nagpakita ang Dios kay Solomon(B)

11 Gani natapos ni Solomon ang pagpatindog sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo. Nahuman niya ang tanan niya nga ginplano para sa sini. 12 Dayon isa ka gab-i, nagpakita ang Ginoo sa iya kag nagsiling, “Nabatian ko ang imo pangamuyo kag ginpili ko ini nga templo bilang lugar nga halaran sang mga halad.

13 “Halimbawa indi ko pagpaulanon, ukon padal-an ko sang mga apan ang duta sa pagkaon sang mga tanom sini, ukon padal-an ko ang akon katawhan sang kalalat-an, 14 kag kon ang akon katawhan nga akon gintawag[a] magpaubos sang ila kaugalingon, magpangamuyo, magdangop sa akon, kag magbiya sa ila malaot nga mga ginahimo, pamatian ko sila sa langit kag patawaron ang ila mga sala, kag dayon pakamaayuhon ko liwat ang ila duta. 15 Talupangdon ko sila kag pamatian ang ila mga pangamuyo sa sini nga lugar, 16 kay ang ini nga templo ginpili ko kag ginseparar para sa akon agod mangin lugar nga sa diin padunggan ako hasta san-o. Bantayan ko ini kag atipanon permi.

17 “Kag ikaw, kon magsunod ka sa akon pareho sang imo amay nga si David, kag kon himuon mo ang tanan nga ginapahimo ko sa imo kag tumanon ang akon mga pagsulundan kag mga sugo, 18 paharion ko ang imo mga kaliwat hasta san-o. Amo man ini ang akon ginpromisa sa imo amay nga si David sang ginsilingan ko siya, ‘Indi ka madulaan sang kaliwat nga magahari sa Israel.’ 19 Pero kon magtalikod kamo kag indi magtuman sang akon mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag ko sa inyo, kag kon mag-alagad kamo kag magsimba sa iban nga mga dios, 20 pahalinon ko kamo sa akon duta nga ginhatag sa inyo, kag sikwayon ko ining templo nga ginpili ko nga lugar nga sa diin padunggan ako. Dayon yagutaon kag kadlawan ini sang tanan nga tawo. 21 Kag bisan matahom kag bantog ining templo, gub-on ko ini. Makibot kag matingala gid ang tanan nga magaagi diri kag magasiling, ‘Ngaa ginhimo ini sang Ginoo sa sini nga duta kag sa sini nga templo?’ 22 Magasabat ang iban, ‘Tungod kay ginsikway nila ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan, nga nagpaguwa sa ila sa Egipto, kag nag-alagad sila kag nagsimba sa iban nga mga dios. Amo ina nga ginpadal-an sila sang Ginoo sang sina nga mga kalaglagan.’ ”

Footnotes

  1. 7:14 gintawag: ukon, ginpili; ukon, ginpanag-iyahan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors