Add parallel Print Page Options

Ang mga Kagamitan sang Templo(A)

Nagpahimo man si Solomon sang saway nga halaran nga 30 ka tapak kuwadrado kag 15 ka tapak ang kataason. Nagpahimo man siya sang dako nga suludlan sang tubig nga daw kawa, nga ginatawag Dagat. Ang kadalumon sini pito kag tunga ka tapak, ang kasangkaron 15 ka tapak, kag ang takos palibot 45 ka tapak. Napalibutan ini sang duha ka kubay[a] sang dekorasyon sa ubos lang sang baba sini. Ini nga mga dekorasyon daw mga turo nga baka kag may ara sang anom sini sa kada isa ka tapak palibot, kag naporma na ini nga daan upod sa suludlan sang pagkahimo sini. Nagatungtong ang suludlan sa likod sang dose ka turo nga baka nga saway nga nagatalikdanay. Ang tatlo ka baka nagaatubang sa aminhan, ang tatlo sa nakatundan, ang tatlo sa bagatnan, kag ang tatlo sa sidlangan. Ang kadamulon sang suludlan tatlo ka pulgada, kag ang baba sini daw pareho sa baba sang tasa nga nagakurba paguwa pareho sa nagabuskad nga bulak nga liryo.[b] Kag puwede ini masudlan sang mga 17,500 ka galon nga tubig. Nagpahimo man siya sang napulo ka labador para hulugasan sang mga halad nga ginasunog. Ginbutang ang lima sa bagatnan kag ang lima sa aminhan. Ang tubig sa suludlan nga ginatawag Dagat amo ang ginagamit sang mga pari para magpanghugas sang ila kaugalingon. Nagpahimo man siya sang napulo ka bulutangan sang suga nga bulawan suno sa plano, kag ginbutang ini sa templo, lima sa bagatnan kag lima sa aminhan. Nagpahimo man siya sang napulo ka lamisa kag ginbutang ini sa templo, lima sa bagatnan kag lima sa aminhan. Nagpahimo man siya sang 100 ka yahong nga bulawan nga ginagamit sa pagpangwisik.

Nagpahimo man siya sang lagwerta sang mga pari kag malapad nga lagwerta sa guwa. Ginpahimuan niya sang mga puwertahan ang mga alagyan pasulod sa lagwerta kag ginpahaklapan sang saway. 10 Ginbutang niya ang suludlan sang tubig nga ginatawag Dagat sa bagatnan-sidlangan nga pamusod sang templo. 11 Nagpahimo man siya sang mga kolon, mga pala, kag mga yahong nga ginagamit sa pagpangwisik.

Natapos gid man ang tanan nga ginpahimo ni Solomon kay Huram para sa templo sang Dios. Amo ini ang iya mga ginpahimo:

12 ang duha ka haligi;

ang duha ka daw yahong nga ulo-ulo sa ibabaw sang mga haligi;

ang duha ka nagatinabid nga mga kulokadena nga dekorasyon sa mga ulo-ulo sang mga haligi;

13 ang 400 ka puloprutas nga pomegranata (nagakabit ang duha ka kubay sini sa kada nagatinabid nga mga kulokadena nga nagapalibot sa ulo-ulo sang mga haligi);

14 ang mga karo kag mga labador sini;

15 ang suludlan sang tubig nga ginatawag Dagat kag ang tulungtungan sini nga dose ka turo nga baka;

16 ang mga kolon, mga pala, mga dalagko nga mga tinidor para sa karne, kag ang iban pa nga mga kagamitan.

Ini tanan nga mga butang nga para sa templo sang Ginoo, nga ginhimo ni Huram para kay Haring Solomon, puro saway nga ginpahining. 17 Ginpahimo ini ni Haring Solomon paagi sa hurmahan nga didto sa Kapatagan sang Jordan, sa tunga sang Sucot kag Zaretan. 18 Tama gid kadamo ang mga saway nga gin-gamit ni Solomon, gani wala mahibalui kon pila ini tanan ka kilo.

19 Nagpahimo man si Solomon sang sini nga mga kagamitan para sa templo sang Dios:

ang bulawan nga halaran;

ang mga lamisa nga ginabutangan sang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios;

20 ang mga tulungtungan sang suga nga puro bulawan kag ang mga suga sini nga ginapasiga sa atubangan sang Labing Balaan nga lugar suno sa pagsulundan parte sini;

21 ang dekorasyon nga mga bulak, ang mga suga kag ang mga kimpit, nga puro tanan bulawan;

22 ang mga pang-utod sa pabilo, mga yahong nga ginagamit sa pagpangwisik, mga suludlan sang insenso, kag mga bulutangan sang baga, nga puro man tanan bulawan;

ang mga puwertahan sang templo kag ang mga puwertahan pasulod sa Labing Balaan nga Lugar, nga nahaklapan sang bulawan.

Footnotes

  1. 4:3 kubay: sa English, row.
  2. 4:5 liryo: sa English, lily.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors