Add parallel Print Page Options

Sang indi na namon maagwanta ang amon kahidlaw sa inyo ginpakamaayo namon nga magpabilin sa Atens kag pakadtuon dira si Timoteo sa inyo. Utod naton siya kag kaupod namon nga nagaalagad sa Dios sa pagpanudlo sang Maayong Balita parte kay Cristo. Ginpakadto namon siya sa inyo agod mapabakod kag mapalig-on ang inyo pagtuo, agod nga wala sing may matublag sa inyo sa mga paghingabot nga inyo ginaagihan dira. Kay nahibaluan man ninyo nga ini dapat gid nga maagihan naton. Sang kaupod pa kami ninyo dira, nagpaandam kami nga daan nga hingabuton gid kita. Kag karon nahibaluan na ninyo nga amo gid ang natabo. Amo ina nga ginpakadto ko dira si Timoteo agod mahibaluan ko kon paano na ang inyo pagtuo, tungod nga indi gid ako mapahamtang; kay basi ginadaog na kamo ni Satanas kag ang amon pagtudlo sa inyo mangin wala sing pulos.

Karon nakabalik na diri si Timoteo halin dira sa inyo. Maayo nga balita ang iya gindala sa amon. Nagsugid siya nga ang inyo pagtuo sa Dios malig-on sa gihapon kag nagahigugmaanay kamo sa isa kag isa. Ginsugiran man niya kami nga malipayon kamo permi sa inyo pagdumdom sa amon, kag nahidlaw kamo sa amon pareho sang amon kahidlaw sa inyo. Gani mga utod, bisan madamo ang amon ginaantos, nagakalipay kami tungod sang inyo pagtuo. Nagbaskog kag nagpagsik kami, kay nahibaluan namon nga ang inyo pagtuo sa Ginoo malig-on gihapon. Daw ano ang amon pagpasalamat sa Dios sa kalipay nga iya ginhatag sa amon tungod sang inyo pagtuo. 10 Adlaw-gab-i nagapangamuyo gid kami nga magkitaay kita liwat agod makatudlo pa kami sa inyo kag madugangan pa gid ang kulang sa inyo pagtuo.

11 Kabay pa nga ang Dios nga aton Amay kag ang aton Ginoong Jesus maghatag sa amon sing kahigayunan nga makakadto kami dira sa inyo. 12 Kabay pa nga buligan kamo sang Ginoo nga magdugang pa gid ang inyo paghigugma sa isa kag isa kag sa tanan nga tawo, pareho sang amon paghigugma sa inyo. 13 Sa sini nga paagi mapalig-on niya ang inyo mga tagipusuon, kag mangin matarong kamo kag wala sing kasawayan sa atubangan sang aton Dios nga Amay sa adlaw nga ang aton Ginoong Jesus magbalik diri kaupod sang tanan niya nga mga pinili.[a]

Footnotes

  1. 3:13 pinili: siguro ang buot silingon, mga anghel ukon/kag mga katawhan sang Dios.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors