Add parallel Print Page Options

Nagpakig-estorya si Saul sa Kalag ni Samuel

28 Sadto nga mga inadlaw gintipon sang mga Filistinhon ang ila mga soldado sa pagpakig-away sa mga Israelinhon. Nagsiling si Akish kay David, “Ikaw kag ang imo mga tinawo kinahanglan nga mag-upod sa amon sa pagpakig-away.” Nagsiling si David, “Huo, makita mo dayon kon ano ang mahimo ko, nga imo alagad.” Nagsabat si Akish, “Maayo gid! Himuon ko ikaw nga akon permanente nga badigard.”

Patay na sadto si Samuel. Sang napatay siya nagpangasubo ang tanan nga taga-Israel sa iya, kag ginlubong nila siya sa iya banwa sa Rama. Kag ginpahalin ni Saul sa Israel ang mga espiritista pati na ang mga nagapakigsugilanon sa kalag sang patay.

Karon, nagkampo ang mga Filistinhon sa Shunem, kag nagkampo man si Saul kag ang mga Israelinhon sa Gilboa. Sang makita ni Saul ang mga soldado sang mga Filistinhon, hinadlukan gid siya. Gani nagpamangkot siya sa Ginoo, pero wala siya pagsabta sang Ginoo bisan paagi sa mga damgo, ukon sa Urim[a] ukon sa mga propeta. Nagsiling dayon si Saul sa iya mga alagad, “Pangitai ninyo ako sang babayi nga espiritista nga akon pamangkutan.” Nagsabat ang iya mga alagad, “May ara sa Endor.”

Gani nagpakuno-kuno si Saul paagi sa pagsuksok sang ordinaryo nga bayo, kag pagkagab-i nagkadto siya sa babayi upod ang iya duha ka tinawo. Pag-abot nila, nagsiling si Saul sa babayi, “Gusto ko nga magpakighambal sa kalag sang isa ka tawo. Puwede mo bala tawgon ang iya kalag?” Pero nagsiling ang babayi sa iya, “Ano, gusto mo nga mapatay ako? Nahibaluan mo man siguro kon ano ang ginhimo ni Saul. Ginpahalin niya sa Israel ang mga espiritista pati na ang mga nagapakigsugilanon sa kalag sang patay. Gani indi na pag-ibutang sa peligro ang akon kabuhi.” 10 Nagsumpa si Saul sa iya, “Sa ngalan sang buhi nga Ginoo, indi ka gid pagsilutan sa paghimo sini.” 11 Sang ulihi nagsiling ang babayi, “Sin-o nga kalag ang gusto mo nga tawgon ko?” Nagsiling si Saul, “Tawga si Samuel.”

12 Gani gintawag sang babayi si Samuel, kag sang makita sang babayi si Samuel nagsinggit siya sing tudo gid, kag nagsiling kay Saul, “Ngaa gintunto mo ako? Ikaw gali si Saul!” 13 Nagsiling si Saul sa iya, “Indi ka magkahadlok. Ano bala ang nakita mo?” Nagsabat ang babayi, “Nakita ko ang isa ka gamhanan nga kalag[b] nga nagapaguwa sa duta.” 14 Nagpamangkot si Saul, “Ano bala ang iya hitsura?” Nagsabat siya, “Isa ka tigulang nga lalaki nga may kunop.” Dayon nahibaluan ni Saul nga si Samuel ato, kag nagluhod siya bilang pagtahod sa iya. 15 Nagsiling si Samuel kay Saul, “Ngaa gindisturbo mo ako paagi sa pagtawag sa akon?” Nagsiling si Saul, “May dako ako nga problema. Nagapakig-away sa akon ang mga Filistinhon kag gintalikdan na ako sang Dios. Wala na niya ako ginasabat, bisan paagi sa mga propeta ukon mga damgo. Gani ginpatawag ko ikaw sa pagsugid sa akon kon ano ang akon himuon.” 16 Nagsiling si Samuel, “Ngaa mamangkot ka pa sa akon? Indi bala nga gintalikdan ka na sang Ginoo kag nangin kaaway mo siya? 17 Gintuman sang Ginoo ang iya ginsiling paagi sa akon. Ginkuha niya ang ginharian sang Israel sa imo kag ginhatag sa imo kapareho nga Israelinhon nga si David. 18 Ginhimo ini sang Ginoo sa imo subong tungod wala mo pagtumana ang iya sugo nga ipaagom mo ang iya kaakig sa mga Amaleknon. 19 Buwas itugyan niya ikaw kag ang mga Israelinhon sa mga Filistinhon, kag mangin kaupod ko ikaw kag ang imo mga anak nga lalaki sa lugar sang mga patay.” 20 Natumba dayon si Saul kag naghaplak sa duta. Puwerte ang iya kahadlok sa ginsiling ni Samuel. Nagpalangluya siya kay wala siya sing may ginkaon sa bilog nga adlaw kag gab-i.

21 Nagpalapit ang babayi kay Saul. Kag sang makita niya nga puwerte ang kahadlok ni Saul, nagsiling siya, “Mahal nga Hari, gintuman ko ang imo ginsugo bisan nahibaluan ko nga delikado ang akon kabuhi. 22 Karon, palihog pamatii ako nga imo suluguon. Hatagan ko ikaw sang pagkaon agod may kusog ikaw sa imo paglakat.” 23 Pero nagbalibad si Saul. Siling niya, “Indi ako magkaon.” Ang iya mga tinawo nagbulig sa babayi sa pagpilit sa iya nga magkaon, gani nagsugot siya. Nagbangon siya kag nagpungko sa hiligdaan. 24 Gin-ihaw gilayon sang babayi ang iya ginpatambok nga torite nga baka. Dayon nagkuha siya sang harina kag ginmasa niya, kag nagluto siya sang tinapay nga wala sing inugpahabok. 25 Pagkatapos ginserbi niya ato kay Saul kag sa iya mga tinawo, kag nagkaon sila. Dayon naglakat sila sang sina mismo nga gab-i.

Footnotes

  1. 28:6 Urim: Butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.
  2. 28:13 gamhanan nga kalag: ukon, dios.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors