Add parallel Print Page Options

Nagkadto si David sa Adulam kag sa Mizpa

22 Naghalin si David sa Gat kag nagkadto sa kuweba sang Adulam. Sang mabatian ini sang iya mga utod kag sang iban pa nga mga miyembro sang iya pamilya, nagkadto sila sa iya sa pag-upod sa iya. May mga tawo man nga nag-upod sa iya nga ara sa kalisod, ukon may utang, ukon diskontento sa ila kabuhi. Mga 400 ka tawo ang nag-upod kay David, kag siya ang ila nangin pangulo. Halin didto nagkadto si David sa Mizpa nga sakop sang Moab kag nagsiling sa hari sang Moab, “Tugutan mo bala ang akon ginikanan nga magtiner anay diri hasta nga mahibaluan ko kon ano ang himuon sang Dios para sa akon?” Nagsugot ang hari, gani ginbilin ni David ang iya ginikanan sa hari sang Moab samtang didto siya sa mabakod nga palanaguan.

Isa sina ka tion nagsiling si Propeta Gad kay David, “Indi ka na magtiner diri sa imo palanaguan. Magkadto ka sa Juda.” Gani naghalin si David kag nagkadto sa kagulangan sang Heret.

Ginpapatay ni Saul ang mga Pari sang Nob

Karon nabalitaan ni Saul nga natultulan na si David kag ang iya mga tinawo. Nagapungko sadto si Saul sa idalom sang kahoy nga tamariska, didto sa bukid sang Gibea. Nagauyat siya sang bangkaw, kag nagatindog sa iya palibot ang tanan niya nga opisyal. Nagsiling si Saul sa ila, “Pamati kamo mga taga-Benjamin! Nagpromisa bala sa inyo si David nga hatagan niya kamo tanan sang mga uma kag mga talamnan sang ubas? Nagpromisa bala siya sa inyo nga himuon niya kamo tanan nga mga kumander sang mga soldado? Amo bala ina nga tanan kamo nagplano sing malain sa akon? Wala gid sing may nagsugid sa akon nga ang akon anak naghimo sang kasugtanan kay David. Wala gid kamo nagakabalaka sa akon, kay wala sing may nagsugid sa akon nga gin-ganyat sang akon anak ang akon alagad nga si David sa pagpatay sa akon subong sang iya ginatinguha karon.”

Isa sa mga nagatindog didto kaupod sang mga opisyal ni Saul amo si Doeg nga Edomnon. Nagsiling siya kay Saul, “Sang didto ako sa Nob, nakita ko si David nga nagkadto kay Ahimelec nga anak ni Ahitub. 10 Nagpamangkot si Ahimelec sa Ginoo kon ano ang himuon ni David, kag ginhatagan pa niya si David sang pagkaon kag sang espada ni Goliat nga Filistinhon.”

11 Ginpatawag dayon ni Saul ang pari nga si Ahimelec nga anak ni Ahitub, kag ang iya bug-os nga pamilya nga mga pari sa Nob. Kag nagkadto sila tanan kay Saul. 12 Pag-abot nila, nagsiling si Saul, “Pamati, Ahimelec!” Nagsabat siya, “Huo, Mahal nga Hari.” 13 Nagsiling si Saul sa iya, “Ngaa nga nagplano kamo ni David sing malain sa akon? Ginhatagan mo pa siya sang pagkaon kag espada, kag nagpamangkot ka pa sa Dios para sa iya. Karon nagakontra siya sa akon kag nagatinguha sa pagpatay sa akon.” 14 Nagsabat si Ahimelec sa hari, “Indi ina mahimo! Si David umagad mo, kag siya ang pinakamatutom mo nga alagad. Wala labot sina, siya pa ang kapitan sang imo mga guwardya kag ginatahod siya sa imo panimalay. 15 Huo, nagpamangkot ako sa Dios para sa iya, kag indi lang subong, kundi sang una pa. Pero nagapakitluoy ako sa imo nga indi mo ako pag-akusaron kag ang akon pamilya, kay wala gid ako kahibalo parte sini nga mga hitabo.” 16 Pero nagsiling ang hari, “Mapatay ka gid, Ahimelec, kag ang imo bug-os nga pamilya.”

17 Dayon ginsugo ni Saul ang mga guwardya sa iya tupad, “Patya ang mga pari sang Ginoo kay nagaapin man sila kay David. Nahibaluan nila nga nagpalagyo si David pero wala gid sila magsugid sa akon.” Pero wala gid magtandog ang mga opisyal sang hari sa mga pari sang Ginoo. 18 Gani ginmanduan sang hari si Doeg nga Edomnon nga siya ang magpatay sa mga pari, kag ginpamatay sila ni Doeg. Sadto nga adlaw 85 ka mga pari[a] ang ginpamatay ni Doeg. 19 Ginpapatay man ni Saul ang tanan nga pumuluyo sang Nob nga banwa sang mga pari: ang mga lalaki, mga babayi, mga kabataan kag mga lapsag, pati mga baka, mga asno, mga karnero, kag mga kanding. 20 Pero nakapalagyo si Abiatar nga anak ni Ahimelec kag nag-upod kay David. 21 Ginsugiran niya si David nga ginpapatay ni Saul ang mga pari sang Ginoo. 22 Nagsiling dayon si David kay Abiatar, “Sang makita ko sadto si Doeg sang nagkadto ako kay Ahimelec, nahibaluan ko nga manugid gid siya kay Saul. Gani salabton ko ang pagkapatay sang imo bug-os nga pamilya. 23 Diri ka lang sa akon, kay isa lang ang gusto nga magpatay sa imo kag sa akon. Indi ka magkahadlok; indi ka maano diri upod sa akon.”

Footnotes

  1. 22:18 mga pari: sa literal, mga nagasuksok sang espesyal nga panapton sang pari.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors