Add parallel Print Page Options

10 Dayon nagkuha si Samuel sang isa ka tibod nga lana, kag ginbubo sa ulo ni Saul. Ginhalukan niya si Saul kag ginsilingan, “Ang Ginoo mismo ang nagpili sa imo nga magpangulo sa katawhan nga iya ginapanag-iyahan. Paghalin mo karon, may masugat-an ka nga duha ka tawo malapit sa lulubngan ni Raquel sa Zelza, sa dulunan sang Benjamin. Magasiling sila sa imo, ‘Nakita na ang mga asno nga inyo ginapangita, kag wala nagapalibog ang imo amay sa ila kundi sa imo, kag nagasagi siya pamangkot, “Ano na lang ang akon himuon agod makita ko ang akon bata?” ’ ”

Nagsiling pa si Samuel, “Pag-abot mo sa dako nga kahoy sa Tabor, may masugat-an ka nga tatlo ka tawo nga nagapakadto sa Betel sa pagsimba sa Dios. Ang isa sa ila nagadala sang tatlo ka bataon nga kanding, ang isa tatlo ka tinapay, kag ang isa pa gid nagadala sang bino nga nasulod sa panit nga suludlan. Tamyawon ka nila kag hatagan sang duha ka tinapay, nga imo pagabatunon. Pag-abot mo sa Bukid[a] sang Dios, nga sa diin may kampo sang mga Filistinhon, may masugat-an ka nga grupo sang mga propeta nga nagapadulhog halin sa simbahan sa mataas nga lugar. Nagatukar sila sang arpa, tamborin, plawta kag lira, kag nagahalambalanon. Dayon gamhan ka sang Espiritu sang Ginoo kag magahalambalanon ka man upod sa ila, kag mangin lain ka na nga klase sang tawo. Kon matuman na ini nga mga butang, himua kon ano ang maayo, kay kaupod mo ang Dios.

“Mag-una ka sa akon sa Gilgal. Maapas gid ako sa imo sa paghalad sang mga halad nga ginasunog kag sang mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Pero hulaton mo gid ako sang pito ka adlaw hasta nga makaabot ako, kag sugiran ko ikaw kon ano ang imo himuon.”

Ginhimo nga Hari si Saul

Sang paghalin ni Saul kay Samuel, ginbag-o sang Dios ang kabuhi ni Saul, kag ang tanan nga ginsiling ni Samuel sa iya natuman sadto nga adlaw. 10 Sang pag-abot ni Saul kag sang iya suluguon sa Gibea, ginsugata siya sang mga propeta. Gin-gamhan dayon si Saul sang Espiritu sang Dios kag naghalambalanon siya upod sa sadto nga mga propeta. 11 Sang makita siya sang mga nakakilala sa iya nga nagahalambalanon siya upod sa mga propeta, nagpinamangkutanay sila, “Nangin propeta man bala si Saul? Paano nangin propeta ang anak ni Kish?” 12 Nagsabat ang isa ka tawo nga taga-didto, “Indi importante kon sin-o ang iya amay; ang bisan sin-o puwede nga mangin propeta.” Kag amo ina ang umpisa sang hulubaton nga nagasiling, “Nangin propeta man bala si Saul?”

13 Pagkatapos sang paghalambalanon ni Saul, nagkadto siya sa simbahan sa mataas nga lugar. 14 Karon nagpamangkot ang tiyo ni Saul sa iya kag sa iya suluguon, “Diin kamo naghalin?” Nagsabat si Saul, “Nagpangita kami sang mga asno. Pero sang wala namon ini makita nagkadto kami kay Samuel.” 15 Nagsiling ang tiyo ni Saul, “Sugiri ako kon ano ang ginsiling ni Samuel sa imo.” 16 Nagsabat si Saul, “Ginpasalig niya kami nga nakita na ang mga asno.” Pero wala niya pagsugiri ang iya tiyo kon ano ang ginsiling ni Samuel parte sa iya pagkahari.

17 Ginpatipon ni Samuel ang mga Israelinhon didto sa Mizpa agod sugiran sila kon ano ang ginsiling sang Ginoo. 18 Sang didto na sila, ginsugid ni Samuel ining mensahi nga halin sa Ginoo, ang Dios sang Israel: “Ginpaguwa ko kamo nga mga Israelinhon sa Egipto; ginhilway ko kamo sa kamot sang mga Egiptohanon kag sa tanan nga ginharian nga nagpigos sa inyo. 19 Ako ang inyo Dios nga nagaluwas sa inyo sa tanan nga katalagman kag kalisod, pero karon ginasikway ninyo ako kag nagapangayo kamo sang hari nga magpangulo sa inyo. Gani karon magtipon kamo sa akon atubangan suno sa inyo tribo kag pamilya.”

20 Ginpapalapit ni Samuel ang kada tribo sang Israel, kag ang tribo ni Benjamin amo ang napilian. 21 Dayon ginpakadto ni Samuel sa atubangan ang kada pamilya sa tribo ni Benjamin, kag ang pamilya ni Matri amo ang napilian. Kag ang napilian naman sa pamilya ni Matri amo si Saul nga anak ni Kish. Pero sang ginpangita nila si Saul, wala nila siya makita. 22 Gani nagpamangkot ang mga tawo sa Ginoo, “Ari bala siya diri?” Nagsabat ang Ginoo, “Huo, ari siya. Nagapanago lang siya sa mga kargaminto.” 23 Gani nagdalagan sila kag ginkuha nila si Saul. Kag sang ginpatindog nila siya sa tunga, mas mataas siya sang sa tanan. 24 Dayon nagsiling si Samuel sa tanan nga tawo, “Amo ini siya ang tawo nga ginpili sang Ginoo nga mangin hari ninyo. Wala sing isa sa aton nga pareho sa iya.” Dayon nagsinggit ang mga tawo, “Mabuhay ang hari!”

25 Ginpaathag dayon ni Samuel sa mga tawo ang mga katungdanan kag kinamatarong sang isa ka hari. Ginsulat niya ini sa linukot nga kasulatan, kag gintago sa balay sang Ginoo. Dayon ginpapauli ni Samuel ang mga tawo. 26 Nagpauli man si Saul sa ila balay sa Gibea. Gin-updan siya sang mga soldado nga gintandog sang Dios nga mag-upod sa iya. 27 Kay may malaot nga mga tawo nga nagyaguta kay Saul. Siling nila, “Paano ini nga tawo makaluwas sa aton?” Kag wala nila paghatagi si Saul sang mga regalo sa pagpadungog sa iya bilang hari. Pero naghipos lang si Saul.

Footnotes

  1. 10:5 Bukid: sa Hebreo, Gibea.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors