Add parallel Print Page Options

Ang mga Kaliwat ni Reuben

Si Reuben amo ang kamagulangan nga anak ni Israel,[a] pero tungod kay nagpakighilawas siya sa isa sa mga asawa sang iya amay, ang iya kinamatarong bilang kamagulangan ginhatag sa mga anak ni Jose nga iya utod. Gani wala siya nalista sa listahan sang ila mga kaliwat bilang kamagulangan nga anak. Kag bisan gamhanan si Juda sang sa iya mga utod kag ang pangulo naghalin sa iya tribo, ang kinamatarong bilang kamagulangan ginhatag kay Jose. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Reuben nga kamagulangan ni Israel: si Hanoc, Palu, Hezron, kag Carmi.

Amo ini ang mga kaliwat ni Joel: si Shemaya, Gog, Shimei, Micas, Reaya, Baal, kag Beera. Si Beera ang pangulo sang mga kaliwat ni Reuben sang ginbihag sila ni Haring Tiglat Pileser[b] sang Asiria. Amo ini ang mga paryente ni Beera nga nalista sa listahan sang ila mga kaliwat suno sa ila tribo: si Jiel (ang pangulo), si Zacarias, kag si Bela nga anak ni Azaz. Ining si Azaz anak ni Shema, kag apo ni Joel. Ini nga mga kaliwat ni Reuben nag-estar sa lugar halin sa Aroer hasta sa Nebo kag Baal Meon. Kag tungod kay nagdamo ang ila kasapatan didto sa Gilead, nag-estar sila hasta sa sidlangan, sa higad sang desierto pakadto sa Suba sang Eufrates. 10 Sang si Saul ang hari, nagpakig-away sila sa mga Hagarnon kag napierdi nila ini. Ginsakop nila ang mga ginaestaran sang mga Hagarnon sa bug-os nga sidlangan sang Gilead.

Ang mga Kaliwat ni Gad

11 Nag-estar ang mga kaliwat ni Gad sa kadutaan sang Bashan nga sunod sa kadutaan nila ni Reuben, hasta sa Saleca. 12 Amo ini ang mga kaliwat ni Gad: si Joel, nga amo ang pangulo sa Bashan, ang sunod sa iya amo si Shafam, dayon si Janai kag si Shafat. 13 Ang ila mga paryente suno sa kada pamilya amo sila ni Micael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia, kag Eber—pito sila tanan. 14 Sila ang mga kaliwat ni Abihail nga anak ni Huri. Ining si Huri anak ni Jaroa kag apo ni Gilead, kag apo sa tuhod ni Micael. Ining si Micael anak ni Jeshishai kag apo ni Jado, kag apo sa tuhod ni Buz. 15 Si Ahi nga anak ni Abdiel kag apo ni Guni amo ang pangulo sang ila mga pamilya. 16 Nag-estar sila sa Gilead didto sa Bashan kag sa mga baryo sa palibot sini, kag sa bug-os nga palahalban sang Sharon. 17 Ini sila tanan nalista sa listahan sang mga kaliwat sadtong tion sang paghari ni Jotam sa Juda kag ni Jeroboam sa Israel.

18 May 44,760 ka soldado sa tribo ni Reuben, Gad, kag sa katunga sang tribo ni Manase. Ginhanas sila para sa inaway kag maayo sila maggamit sang mga taming, espada, kag pana. 19 Nagpakig-away sila sa mga Hagarnon, Jeturnon, Nafishnon, kag Nodabnon. 20 Nagpangayo sila sang bulig sa Dios sang nagpakig-away sila, kag ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo tungod kay nagsalig sila sa iya. Gani ginpadaog sila sang Dios sa mga Hagarnon kag sa tanan nga kadampig sini. 21 Ginpanguha nila ang kasapatan sang mga Hagarnon: 50,000 ka kamelyo, 250,000 ka karnero, kag 2,000 ka asno. Ginbihag man nila ang 100,000 ka tawo, 22 kag madamo ang ila ginpamatay tungod kay ginbuligan sila sang Dios sa pagpakig-away. Kag gin-estaran nila ang mga lugar sini hasta sang ginbihag sila.

Ang Katunga nga Tribo ni Manase

23 Madamo gid ang katunga nga tribo ni Manase. Nag-estar sila sa kadutaan halin sa Bashan pakadto sa Baal Hermon, Senir, kag Bukid sang Hermon. 24 Amo ini ang mga pangulo sang ila mga pamilya: si Efer, Ishi, Eliel, Azriel, Jeremias, Hodavia, kag Jadiel. Mga maayo sila nga mga soldado kag bantog nga mga pangulo sang ila mga pamilya. 25 Pero indi sila matutom sa Dios sang ila mga katigulangan kundi nagsimba sila sa mga dios sang mga katawhan nga ginlaglag sang Dios sa sadto nga duta. 26 Amo ina kon ngaa ginbuot sang Dios sang Israel nga salakayon sila ni Haring Pul sang Asiria (nga amo man si Tiglat Pileser). Ginbihag ni Pul ang mga tribo ni Reuben, Gad kag katunga sang tribo ni Manase kag gindala sa Hala, Habor, Hara, kag sa Suba sang Gozan, nga sa diin didto sila hasta subong.

Footnotes

  1. 5:1 Israel: ukon, Jacob.
  2. 5:6 Pileser: ukon, Pilnesser.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors