Add parallel Print Page Options

Ang Plano ni David para sa Templo

28 Karon, ginpatawag ni Haring David sa Jerusalem ang tanan nga opisyal sang Israel: Ang mga opisyal sang mga tribo, ang mga kumander sang kada grupo sang mga soldado nga nagaalagad sa hari, ang iban pa nga mga kumander sang linibo kag ginatos nga mga soldado, ang mga opisyal nga nagadumala sang tanan nga pagkabutang kag kasapatan sang hari kag sang iya mga anak, ang mga opisyal sang palasyo, ang gamhanan nga mga tawo, kag ang tanan nga maayo nga mga soldado.

Sang nagatilipon na sila, nagtindog si David kag nagsiling, “Pamatii ninyo ako, mga kauturan kag katawhan ko. Gusto ko gid magpatindog sang templo para butangan sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo nga aton Dios, para may tulungtungan ang iya tiil. Kag nakaplano na ako sa pagpatindog sini. Pero nagsiling ang Dios sa akon, ‘Indi ikaw ang magapatindog sang templo para sa akon kadungganan, tungod kay isa ikaw ka soldado kag madamo ang imo ginpamatay.’ Pero sa pihak sina, ginpili ako sang Ginoo, ang Dios sang Israel, halin sa bug-os namon nga pamilya nga mangin hari sang Israel hasta san-o.[a] Ginpili niya ang tribo sang Juda bilang pangulo nga tribo. Kag halin sa sini nga tribo, ginpili niya ang akon pamilya, kag halin sa akon pamilya ginkalipay niya ang pagpili sa akon bilang hari sang bug-os nga Israel. Ginhatagan niya ako sang madamo nga mga anak nga lalaki, kag halin sa ila, ginpili niya si Solomon sa paghari sa iya ginharian nga amo ang Israel. Nagsiling siya sa akon, ‘Ang imo anak nga si Solomon amo ang magapatindog sang akon templo kag sang iya sini mga lagwerta. Kay ginpili ko siya nga mangin akon anak, kag ako mangin iya amay. Kag kon magpadayon siya sa pagsunod sang akon mga sugo pareho sang iya ginahimo subong, paharion ko ang iya mga kaliwat hasta san-o.’

“Gani karon, ginamanduan ko kamo sa atubangan sang tanan nga Israelinhon, ang katilingban sang Ginoo, kag sa presensya sang aton Dios, nga tumana ninyo sing maayo ang tanan nga sugo sang Ginoo nga inyo Dios. Kon himuon ninyo ini, padayon ninyo nga panag-iyahan ining maayo nga duta, kag maipapanubli ninyo ini sa inyo mga kaliwat hasta san-o.

“Kag ikaw, Solomon nga anak ko, kilalaha kag alagara ang Dios sang imo amay sa bug-os mo nga tagipusuon kag hunahuna, kay nakita sang Ginoo ang tagsa ka tagipusuon kag nahibaluan niya ang aton motibo kag panghunahuna. Kon magdangop ka sa iya, buligan ka niya; pero kon magbiya ka sa iya, sikwayon ka niya hasta san-o. 10 Gani hunahunaa ini sing maayo. Ginpili ka sang Ginoo sa pagpatindog sang templo para didto siya simbahon. Magpakabakod ka, kag himua ini nga buluhaton.”

11 Dayon ginhatag ni David kay Solomon ang tanan nga plano sa pagpatindog sang templo kag sa iya sini nga balkon, mga bilding, mga bodega, mga kuwarto sa ibabaw, mga kuwarto sa sulod, kag ang Labing Balaan nga Lugar nga sa diin ginapatawad ang mga sala sang tawo. 12 Ginhatag ni David ining tanan nga plano nga gintudlo sa iya sang Espiritu[b] para sa pagpatindog sang mga lagwerta sang templo sang Ginoo, sang tanan nga kuwarto sa palibot sini, kag sang mga bodega sang templo sang Dios, lakip na ang mga bodega para sa mga butang nga ginhalad. 13 Gintudluan man niya si Solomon parte sa paggrupo sang mga pari kag mga Levita kag sa tanan nga buluhaton sa pag-alagad sa templo sang Ginoo, subong man sa tanan nga kagamitan sa pag-alagad. 14 Nagtudlo man siya kon pila kadamo nga pilak kag bulawan ang gamiton sa paghimo sang sini nga mga kagamitan: 15 sa bulawan nga mga suga kag mga bulutangan sini; sa pilak nga mga suga kag mga bulutangan sini; 16 sa bulawan nga mga lamisa nga ginabutangan sang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios; sa pilak nga mga lamisa; 17 sa bulawan nga mga tinidor nga dalagko; sa bulawan nga mga yahong kag mga pitsil; sa bulawan kag pilak nga mga pinggan; 18 kag sa bulawan nga halaran nga sulunugan sang insenso. Gintudluan man ni David si Solomon kon paano ang paghimo sang bulawan nga kerubin nga nagahumlad ang ila mga pakpak sa ibabaw sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo.

19 Nagsiling si Haring David, “Ini nga mga plano ginsulat suno sa pagtuytoy sang Ginoo, kag gintudluan niya ako kon paano ini tanan himuon.”

20 Nagsiling man si David sa iya anak nga si Solomon, “Magpakabakod ka kag magpakaisog. Suguri na ang pagpaobra. Indi ka magkahadlok ukon magkaluya, kay ang Ginoong Dios, ang akon Dios, kaupod mo. Indi ka niya pagbayaan ukon pagpabay-an hasta matapos ang tanan nga obra para sa templo sang Ginoo. 21 Preparado na ang grupo sang mga pari kag mga Levita para sa tanan nga obra sa templo sang Dios, kag may mga tawo man nga may mga abilidad sa pag-obra sa bisan ano nga buluhaton nga handa sa pagbulig sa imo. Ang mga opisyal kag ang tanan nga tawo handa sa pagtuman sa imo.”

Footnotes

  1. 28:4 mangin hari sang Israel hasta san-o: buot silingon nga may magahari permi sa mga kaliwat ni David.
  2. 28:12 nga gintudlo sa iya sang Espiritu: ukon, nga iya nahunahunaan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors