Add parallel Print Page Options

Ang mga Buluhaton sang mga Pari

24 Amo ini ang mga grupo sang mga kaliwat ni Aaron:

Ang mga anak nga lalaki ni Aaron amo sila ni Nadab, Abihu, Eleazar, kag Itamar. Pero una nga napatay si Nadab kag Abihu sang sa ila amay, kag wala sila sang mga anak; gani ang nag-alagad bilang mga pari amo si Eleazar kag si Itamar. Sa bulig ni Zadok nga kaliwat ni Eleazar, kag ni Ahimelec nga kaliwat ni Itamar, gin-grupo ni Haring David ang mga kaliwat ni Aaron suno sa ila katungdanan. Ang mga kaliwat ni Eleazar gintunga sa 16 ka grupo kag ang mga kaliwat ni Itamar sa 8 ka grupo, kay mas madamo ang mga pangulo sang pamilya sa mga kaliwat ni Eleazar. Ang tanan nga buluhaton ginpartida sa mga grupo paagi sa paggabot-gabot agod wala sing may pinilian. Gani may mga opisyal sang templo nga nagaalagad sa Dios halin sa mga kaliwat ni Eleazar kag sa mga kaliwat ni Itamar.

Si Shemaya nga anak ni Netanel nga Levita amo ang sekretaryo. Ginlista niya ang mga ngalan sang mga pari sa atubangan sang hari kag sang mga opisyal nga sila ni Zadok nga pari, Ahimelec nga anak ni Abiatar, kag mga pangulo sang mga pamilya sang mga pari kag sang mga Levita. Naggabot-gabot sing bulos-bulos ang mga kaliwat ni Eleazar kag ni Itamar.

Ang una nga nagabutan amo si Jehoyarib,

ang ikaduha si Jedaya,

ang ikatlo si Harim,

ang ikaapat si Seorim,

ang ikalima si Malkia,

ang ikaanom si Miamin,

10 ang ikapito si Hakoz,

ang ikawalo si Abia,

11 ang ikasiyam si Jeshua,

ang ikanapulo si Shecania,

12 ang ika-11 si Eliashib,

ang ika-12 si Jakim,

13 ang ika-13 si Hupa,

ang ika-14 si Jeshebeab,

14 ang ika-15 si Bilga,

ang ika-16 si Imer,

15 ang ika-17 si Hezir,

ang ika-18 si Hapizez,

16 ang ika-19 si Petahia,

ang ika-20 si Jehezkel,

17 ang ika-21 si Jakin,

ang ika-22 si Gamul,

18 ang ika-23 si Delaya,

kag ang ika-24 si Maazia.

19 Ini sila naghimo sang ila mga katungdanan sa templo sang Ginoo suno sa pagsulundan nga ginhatag sang ila katigulangan nga si Aaron halin sa Ginoo, ang Dios sang Israel.

Ang mga Pangulo sang mga Pamilya sang mga Levita

20 Amo ini ang mga pangulo sang mga pamilya sang iban pa nga mga kaliwat ni Levi:

Halin sa mga kaliwat ni Amram: si Shebuel.[a]

Halin sa mga kaliwat ni Shebuel: si Jedea.

21 Halin sa mga kaliwat ni Rehabia: si Ishia, ang pinakapangulo sang ila pamilya.

22 Halin sa mga kaliwat ni Izhar: si Shelomot.

Halin sa mga kaliwat ni Shelomot: si Jahat.

23 Halin sa mga kaliwat ni Hebron: si Jeria, ang pinakapangulo sang ila pamilya, si Amaria ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatatlo, kag si Jekameam ang ikaapat.

24 Halin sa mga kaliwat ni Uziel: si Micas.

Halin sa mga kaliwat ni Micas: si Shamir.

25 Halin sa mga kaliwat ni Ishia nga utod ni Micas: si Zacarias.

26 Halin sa mga kaliwat ni Merari: si Mali kag si Mushi.

Halin sa mga kaliwat ni Jaazia: si Beno.

27 Halin sa mga kaliwat ni Merari paagi kay Jaazia: si Beno, Shoham, Zacur, kag Ibri.

28 Halin sa mga kaliwat ni Mali: si Eleazar, nga wala sing mga anak nga lalaki.

29 Halin sa mga kaliwat ni Kish: si Jerameel.

30 Halin sa mga kaliwat ni Mushi: si Mali, Eder, kag Jerimot.

Amo ini ang mga Levita suno sa ila mga pamilya. 31 Pareho sang ginhimo sang mga kaliwat ni Aaron, naggabot-gabot man sila sa paghibalo sang ila mga katungdanan, pamatan-on man ukon tigulang. Ginhimo nila ini sa atubangan ni Haring David, Zadok, Ahimelec, kag sang mga pangulo sang mga pamilya sang mga pari kag mga Levita.

Footnotes

  1. 24:20 Shebuel: ukon, Shubael.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors