Add parallel Print Page Options

Ang Obra sang mga Levita

23 Sang tigulang na gid si David, ginhimo niya nga hari sang Israel ang iya anak nga si Solomon. Ginpatipon niya ang tanan nga pangulo sang Israel, pati ang mga pari kag mga Levita. Gin-isip ang mga Levita nga nagaedad 30 paibabaw, kag ang ila kadamuon 38,000. Nagsiling si David, “Ang 24,000 sa ila magadumala sang mga buluhaton sa templo sang Ginoo, ang 6,000 magaalagad bilang mga opisyal kag mga hukom, ang 4,000 magaalagad bilang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, kag ang 4,000 pa gid magadayaw sa Ginoo paagi sa mga instrumento nga ginpahimo ko para sa sini nga buluhaton.” Ginpartida ni David sa tatlo ka grupo ang mga Levita, suno sa mga pamilya sang mga anak ni Levi nga sila ni Gershon, Kohat, kag Merari.

Ang mga Kaliwat ni Gershon

Ang mga anak ni Gershon amo si Ladan[a] kag si Shimei. Si Ladan may tatlo ka anak nga lalaki nga sila ni Jehiel, ang pinakapangulo[b] sang ila pamilya, dayon si Zetam kag si Joel. Amo ini sila ang mga pangulo sang mga pamilya ni Ladan.

Si Shimei may tatlo man ka anak nga lalaki nga sila ni Shelomot, Haziel, kag Haran. 10-11 Sang ulihi may apat pa ka anak nga lalaki si Shimei nga sila ni Jahat, ang pinakapangulo sang ila pamilya, si Zina[c] ang ikaduha, dayon si Jeush kag si Beria. Diutay lang ang mga anak ni Jeush kag Beria, gani gin-isip sila nga isa lang ka pamilya.

Ang mga Kaliwat ni Kohat

12 Si Kohat may apat ka anak nga lalaki nga sila ni Amram, Izhar, Hebron, kag Uziel. 13 Ang mga anak nga lalaki ni Amram amo si Aaron kag si Moises. Ginseparar si Aaron kag ang iya mga kaliwat sa pagdedikar sang labing balaan nga mga butang, sa paghalad sang mga halad sa Ginoo, sa pag-alagad sa iya, kag sa pagbendisyon sa katawhan sa iya ngalan. Amo ini ang ila katungdanan hasta san-o. 14 Ang mga anak nga lalaki ni Moises nga alagad sang Dios nalakip sa mga Levita. 15 Ang iya mga anak nga lalaki amo si Gershom kag si Eliezer. 16 Ang isa sa mga anak nga lalaki ni Gershom amo si Shebuel[d] nga pinakapangulo sang ila pamilya. 17 Si Eliezer may isa lang ka anak nga lalaki nga amo si Rehabia nga pinakapangulo sang ila pamilya. Madamo gid ang mga kaliwat ni Rehabia.

18 Ang isa sa mga anak nga lalaki ni Izhar amo si Shelomit nga pinakapangulo sang ila pamilya.

19 Ang mga anak nga lalaki ni Hebron amo sila ni Jeria, ang pinakapangulo sang ila pamilya, si Amaria ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatatlo, kag si Jekameam ang ikaapat.

20 Ang mga anak nga lalaki ni Uziel amo si Micas, ang pinakapangulo sang ila pamilya, kag si Ishia ang ikaduha.

Ang mga Kaliwat ni Merari

21 Ang mga anak nga lalaki ni Merari amo si Mali kag si Mushi. Ang mga anak nga lalaki ni Mali amo si Eleazar kag si Kish. 22 Napatay si Eleazar nga wala gid sang anak nga lalaki kundi mga babayi lang. Ini sila ginpangasawa sang ila mga pakaisa nga mga anak ni Kish.

23 Si Mushi may tatlo ka anak nga lalaki nga sila ni Mali, Eder, kag Jeremot.

24 Amo ini sila ang mga kaliwat ni Levi suno sa mga pangulo sang ila mga pamilya. Nalista ang tagsa nila ka ngalan. Ang kada isa sa ila dapat nagaedad 20 ka tuig paibabaw agod makaalagad sa templo sang Ginoo. 25 Nagsiling si David, “Ginhatagan kita sang Ginoo, ang Dios sang Israel, sang kalinong kag magaestar siya sa Jerusalem hasta san-o. 26 Karon, indi na kinahanglan sang mga Levita nga magdala-dala pa sang Tolda nga Simbahan kag sang mga kagamitan sini.”

27 Suno sa katapusan nga sugo ni David, ang tanan nga Levita nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw ginlista para mag-alagad. 28 Ang katungdanan sang mga Levita amo ang pagbulig sa mga pari nga mga kaliwat ni Aaron sa pag-alagad sa templo sang Ginoo. Sila ang magaatipan sang mga lagwerta sang templo kag sang mga kuwarto sa kilid, kag sila man ang magabulig sa mga seremonya sang pagpakatinlo kag sang iban pa nga buluhaton sa templo sang Dios. 29 Sila man ang gintugyanan sa balaan nga tinapay nga ginaplastar sa lamisa, sa harina para sa mga halad nga regalo, sa tinapay nga wala sing inugpahabok, kag sa iban pa nga ginaluto kag ginamiksla. Sila man ang gintugyanan sa pagkilo kag sa pagtakos sang tanan nga halad. 30 Ila man katungdanan ang pagtindog kada aga kag kada gab-i sa templo sa pagpasalamat kag sa pagdayaw sa Ginoo. 31 Sila man ang magabulig sa paghalad sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog sa mga Adlaw nga Inugpahuway, sa Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan, kag sa iban pa nga mga piesta. May mga pagsulundan kon pila ka Levita ang magahimo sini nga buluhaton kag kon paano nila ini himuon.

32 Gani ginhimo sang mga Levita ang ila katungdanan sa pag-atipan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag sa Balaan nga Lugar, kag sa pagbulig sa ila mga paryente nga mga pari nga kaliwat ni Aaron sa pag-alagad sa templo sang Ginoo.

Footnotes

  1. 23:7 Ladan: ukon, Libni.
  2. 23:8 pinakapangulo: ukon, kamagulangan.
  3. 23:10-11 Zina: ukon, Ziza.
  4. 23:16 Shebuel: ukon, Shubael.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors