Add parallel Print Page Options

22 Dayon nagsiling si David, “Diri na nga lugar ibutang ang templo sang Ginoong Dios kag ang halaran sang mga halad nga ginasunog sang Israel.”

Ang Pagpreparar para sa Pagpatindog sang Templo

Nagmando si David sa pagtipon sang mga indi Israelinhon nga nagaestar sa Israel, kag nagpili siya sa ila sang mga manugbasbas sang mga bato para sa templo sang Dios. Naghatag si David sang madamo gid nga mga salsalon para himuon nga mga lansang kag mga bisagra para sa mga puwertahan, kag madamo gid nga mga saway nga indi na makilo sa kabug-at. Naghatag man siya sang mga kahoy nga sedro nga indi maisip ang kadamuon. Ini nga mga kahoy gindala sa iya sang mga taga-Sidon kag mga taga-Tyre. Nagsiling si David, “Bataon pa ang akon anak nga si Solomon kag wala pa siya sing eksperiensya. Kinahanglan nga ang templo sang Ginoo nga patindugon matahom gid kag bantog sa bug-os nga kalibutan. Gani preparahan ko gid ini subong.” Gani puwerte gid ang pagpreparar ni David sa wala pa siya mapatay.

Dayon ginpatawag ni David ang iya anak nga si Solomon kag ginsugo sa pagpatindog sang templo para sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Nagsiling si David kay Solomon, “Anak, gusto ko kuntani nga magpatindog sang templo para sa kadungganan sang Ginoo nga akon Dios. Pero amo ini ang iya ginsiling sa akon: ‘Madamo nga mga tawo ang imo napatay sa puwerte nga mga inaway nga imo naagihan. Gani indi ko ikaw pagtugutan sa pagpatindog sang templo para sa akon kadungganan. Pero hatagan ko ikaw sang anak nga lalaki nga magahari nga may kalinong tungod nga indi siya pagdisturbuhon sang tanan niya nga kaaway sa palibot. Ngalanan siya nga Solomon,[a] kay hatagan ko gid sang kalinong ang Israel sa iya paghari. 10 Siya amo ang magapatindog sang templo para sa akon kadungganan. Kabigon ko siya nga akon anak kag ako mangin iya amay. Ang iya mga kaliwat magahari sa Israel hasta san-o.’

11 “Gani anak, kabay pa nga updan ka sang Ginoo kag magmadinalag-on ka sa pagpatindog sang templo sang Ginoo nga imo Dios, suno sa iya ginsiling nga himuon mo. 12 Kabay pa nga hatagan ka sang Ginoo nga imo Dios sang kaalam kag pag-intiendi agod matuman mo ang iya kasuguan sa tion nga padumalahon ka na niya sa bug-os nga Israel. 13 Kag kon matuman mo sing maayo ang mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag niya sa Israel paagi kay Moises, mangin madinalag-on ka. Gani magpakabakod ka kag magpakaisog. Indi ka magkahadlok ukon magkaluya. 14 Ginpangabudlayan ko gid ang pagpreparar sang mga materyales para sa pagpatindog sang templo sang Ginoo—3,500 ka tonelada nga bulawan, 35,000 ka tonelada nga pilak, kag madamo gid nga mga saway kag mga salsalon nga indi na makilo sa kabug-at. Nagpreparar man ako sang mga kahoy kag mga bato, pero kinahanglan mo pa ini dugangan. 15 May madamo ka nga manug-obra: mga manugbasbas sang bato, mga mason, mga panday, kag madamo gid nga mga tawo nga may abilidad sa bisan ano nga obra, 16 sa bulawan, pilak, saway, kag salsalon. Karon, umpisahi na ang pagpaobra, kag kabay pa nga updan ka sang Ginoo.”

17 Dayon ginmanduan ni David ang tanan nga pangulo sang Israel sa pagbulig kay Solomon nga iya anak. 18 Nagsiling siya sa ila, “Kaupod ninyo ang Ginoo nga inyo Dios kag ginhatagan niya kamo sang kalinong sa inyo mga kaaway sa palibot. Kay gintugyan niya sa akon ang tanan nga pumuluyo sang sini nga duta, kag karon iya na ini sang Ginoo kag sakop na ini naton nga iya katawhan. 19 Gani karon magdangop kamo sa Ginoo nga inyo Dios sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag kalag. Umpisahi na ninyo ang pagpatindog sang templo sang Ginoong Dios agod mabutang na ninyo ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo kag ang balaan nga mga kagamitan sang Dios sa sina nga templo nga patindugon para sa iya kadungganan.”

Footnotes

  1. 22:9 Solomon: Ini nga ngalan posible naghalin sa Hebreo nga pulong “shalom” nga ang buot silingon, “kalinong.”
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors